Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Česko-americké inspirace

 

Kartograf

První mapa dnešních amerických států Virginie a Marylandu byla vytvořena v roce 1670 Augustinem Heřmanen, prominentním obchodníkem a kartografem z Bohemie, který se usídlil v Novém světě. Zatímco pracoval pro Lorda Baltimora, vytvořil neuvěřitelně přesné mapy regionů Chesapeake Bay a Delaware Bay výměnou za povolení k založení obrovské 30.000 akrové plantáže, která je dnes známá jako jihovýchodní část Cecil County, Maryland. Tuto plantáž pojmenoval Bohemian Manor, a vybudoval zde panství na sever od řeky Bohemian River. Heřmanův potomek a dědic plantáže Richard Bassett byl jedním z otců zakladatelů Spojených států a signatářů ústavy Spojených států. Po plantáži jsou v Marylandu pojmenovány dvě školy, Bohemian Manor Middle School a Bohemian Manor High School.


 Učitel národů

Jan Amos Komenský (1592-1670), největší moravský myslitel, je považován za "otce moderního školství," pro zavádění moderních vzdělávacích metod a podporování všeobecného vzdělání. Komenský psal o tom, jak se lidé učí a jak by měli být učeni v průběhu celého života. Vytvořil první dětskou obrázkovou knihu, Orbis Pictus (Svět v obrazech). Ve svém dalším díle Didactica Magna (Velká didaktika), nastínil vzdělávací systém, který je přesným obrazem stávajícího amerického školského systému. I proto, že jeho metody byly velmi účinné a uznávané, byla Komenskému nabídnuta prominentní pozice prezidenta Harvardské univerzity, kterou se údajně rozhodl nepřijmout.

 

Pražské Jezulátko

Pražské Jezulátko je sochou malého Ježíška pocházející z šestnáctého století. Tento uctívaný symbol se nachází v kostele Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici na Malé Straně v Praze. Během nepokojů za třicetileté války v roce 1631, byla soška poškozena a zapomenuta. Legenda vypráví, že když se po mnoha letech našla, stal se zázrak a malý Ježíšek promluvil, "Smilujte se nade mnou, a já se smiluji nad vámi. Dejte mi mé ruce, a já vám dám mír." Od té doby se mezi lidmi, kteří Pražské Jezulátko uctívají, mluví o jeho zázračné moci. Jeho sláva je taková, že byla porcelánová soška věnována v roce 1960 i bazilice Národní Svatyně neposkvrněného početí ve Washingtonu DC. Papež Benedikt XVI. sám Jezulátko korunoval při své návštěvě Prahy v roce 2009. O zázračné moci sošky malého Ježíška se zmínili i tvůrci filmu Argo z roku 2012, který byl oceněn několika Oscary.

 

Nový biskup v Novém světě

Jan Nepomuk Neumann (1811-1860) narozený v Prachaticích v Čechách, později IV. biskup philadelphský, založil první vzdělávací katolický systém ve Spojených státech, navýšil počet škol ve své diecézi ze dvou na sto a stal se prvním americkým svatořečeným. Po jeho kanonizaci byla ve farnosti svatého Petra Apoštola ve Philadelphii PA, postavena Národní Svatyně svatého Jana Neumanna. Jeho ostatky jsou uloženy pod oltářem svatyně v proskleném relikviáři. J. N. Neumann stál u vzniku řádu františkánských sester, které v roce 1980 založily vysokou školu Panny Marie Andělské, která byla v roce 2009 přejmenována na Neumann College a byl jí udělen univerzitní status Commonwealthu Pennsylvanie.  

 

Skladatel

Antonín Dvořák, jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů, zanechal ve Spojených státech mimořádnou stopu. Dvořák byl fascinován hudebními etnickými kořeny a lidovými melodiemi a i díky nim získal pozvánku k řízení New Yorské národní konzervatoře a k rozvíjení amerického hudebního stylu. Nechal se inspirovat rytmy Afroameričanů a Amerických Indiánů, a složil jednu z nejčastěji hraných symfonií na světě – Symfonii č. 9 zvanou Novosvětská. Tuto krásnou skladbu údajně poslouchal americký astronaut Neil Armstrong, když se procházel po Měsíci. Dvořák zanechal ve Spojených státech i pedagogický odkaz, jeho studenti učili americké hudební legendy George Gershwina, Aarona Coplanda a Duka Ellingtona. Na festivalu Vzájemné inspirace v roce 2011, který byl pořádaný na počest Antonína Dvořáka, oslavilo skladatelovu tvorbu v průběhu dvou měsíců na 500 umělců, na 30 různých místech ve Washingtonu DC, za účasti 10 000 diváků.

 

Umělec

Alfons Mucha (1860-1939) byl český umělec světově proslulý svou tvorbou ve stylu secese a art deco. Nejznámější jsou jeho plakáty a reklamy, ve kterých zobrazuje krásné ženy v dlouhých splývavých róbách s květinami ve vlasech. Díky svým obrazům a ilustracím získal podporu amerického milionáře a filantropa Charlese R. Cranea, který byl také přítelem prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Jeden z počinů, které Crane financoval, byla Muchova Slovanská epopej, mistrovské dílo opěvující historii Slovanů. Snad na oplátku si Mucha vybral Craneovu americkou manželku, Josephine, jako vzor pro ženu ztvárněnou na prvních stokorunových bankovkách, které šly do oběhu v roce 1920 v nově založeném Československu.

 

První Republika

Rok 1918 byl rokem zrodu nového demokratického státu v srdci Evropy. Se silnou podporou amerického prezidenta Woodrow Wilsona vyhlásilo Československo nezávislost a Tomáš Garrigue Masaryk se stal jeho prvním svobodně zvoleným prezidentem. V období mezi světovými válkami prosperovala První republika jak společensky tak i ekonomicky a stala se jednou z nejvyspělejších zemí světa. 7. března 1960 k výročí narození TGM vydaly Poštovní služby Spojených států na počest prvního československého prezidenta známku.

Foto použito s laskavým svolením Národního muzea v Praze

 

Památník prezidenta Wilsona

 Podpora amerického prezidenta při vzniku samostatného Československa nebyla nikdy zapomenuta. Stavba památníku Woodrow Wilsona a vztyčení sochy v nadživotní velikosti byly zahájeny a financovány Američany českého a slovenského původu v roce 1928 v blízkosti budovy Hlavního nádraží, které bylo na prezidentovu počest pojmenováno "Praha-Wilsonovo nádraží". Nacisté však Wilsonův památník 12. prosince 1941 strhli, poté co USA deklarovaly Německu a Japonsku válku. Po druhé světové válce v roce 1946 inicioval Jan Masaryk, ministr zahraničí a syn prezidenta Masaryka, na stejném místě umístění plakety, aby byla odstraněna po komunistickém převratu v roce 1948. Wilsonův památník včetně sochy byl však 5. října 2011 znovu obnoven, tentokrát ve spolupráci Městské části Prahy 1 a Amerických přátel České republiky.

 

 Mezinárodní den studenstva

 17. listopadu se po celém světě slaví Mezinárodní den studenstva, jediný mezinárodní den, který byl inspirován událostmi z české historie. V roce 1939 se pohřební průvod za rakví studenta medicíny Jana Opletala, který byl zastřelen během protifašistických demonstrací, obrátil v otevřený protest v nacisty okupované Praze. V odpověď zavřeli okupanti všechny české vysoké školy, přes 1200 studentů poslali na nucené práce a do koncentračních táborů, a 17. listopadu bez soudu popravili devět studentů a profesorů. Čeští studenti však zůstali i nadále politicky aktivní. Jan Palach student filozofie se v lednu 1969 veřejně upálil na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Dva další studenti následovali jeho příkladu. Při padesátém výročí Mezinárodního dne studenstva v roce 1989 zorganizovali pražští studentští vůdci masovou demonstraci a zažehli tak Sametovou revoluci, která svrhla komunistický režim a obnovila v Československu demokracii.

Foto nahoře: Jan Palach

 

Starosta Chicaga

V Čechách narozený Anton Cermak (1873-1933) se v roce 1931 stal 44. starostou Chicaga. Byl odpůrcem prohibice a vedl boj proti mafii. Zatímco si Cermak 15. února 1933 potřásal rukou s budoucím US prezidentem Franklinem D. Rooseveltem v Miami na Floridě, byl smrtelně postřelen atentátníkem Joem Zangarou. Na smrtelné posteli Cermak řekl: "Jsem rád, že jste to nebyl Vy ale já!". Plaketa se stejným nápisem na počest Cermaka je k vidění na místě atentátu v Miami Bayfront Park. Cermak je pohřben na Českém národním hřbitově v Chicagu a je po něm pojmenovaná jedna z hlavních chicagských ulic. Nikdy nebylo přesně zjištěno, kdo byl pravým cílem atentátníka: Byla kulka určena Rooseveltovi nebo Cermakovi, který nařídil likvidaci gangstera Franka Nittiho?

 

 


DOPORUČUJEME: