Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Naši partneři

 

Rakouské Kulturní Fórum

Rakouské kulturní fórum v New Yorku je agentura Rakouské republiky a součást Rakouského generálního konzulátu v New Yorku. Se sídlem v památeční budově v srdci Midtown Manhattan slouží Rakouské kulturní fórum ve Spojených státech jako kulturní ambasáda Rakouska. Ročně pořádá více než 100 kulturních akcí a v New Yorku prezentuje současné rakouské umění, hudbu, literaturu a vědu. Rakouské kulturní fórum disponuje zhruba 10 000 svazky uloženými ve své špičkové knihovně a těší se dlouhotrvajícím partnerstvím s mnoha významnými kulturními i vědeckými institucemi napříč New Yorkem i celými Spojenými státy.

BBLA - Bohemian Benevolent and Literary Association

Bohemian Benevolent and Literary Association (BBLA, v překladu Česká benevolentní a literární asociace) byla založena v roce 1891 za účelem sdružování přibližně osmdesáti českých i slovenských kulturních, vzdělávacích a sportovních spolků a klubů.

Pivo BrouCzech

Tradiční české prémiové pivo.
Ručně vyráběné od roku 1872.

 

 CK America Tours

America Tours vznikla v roce 1991, a od samého počátku se profiluje jako specializovaný touroperátor /organizátor/ služeb a zájezdů do oblasti amerického kontinentu. Záměrem bylo poskytování precizních služeb v oblasti v té době neznámého kontinentu - Ameriky. A tak v době kdy většina cestovních kanceláří podnikala laciné nákupní výlety do příhraničních měst začali vlastníci America Tours navazovat na předchozí zkušenosti z návštěv USA a Kanady - a usilovným cestováním a poznáváním si vybudovali obrovský náskok ve vědomostech před konkurencí, který dodnes udržují častými cestami do zemí celé Ameriky. V současné době se může America Tours pochlubit týmem skvělých průvodců, kteří zvládnou jakoukoliv skupinu v kterékoliv zemi Ameriky. 

 


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Největší a nejznámější česká vysoká škola je současně nejlépe mezinárodně hodnocená česká univerzita. Jako jediná česká vysoká škola se Univerzita Karlova řadí mezi 500 nejlepších světových univerzit.

Moderní, dynamická a kosmopolitní univerzita má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy a 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. V současné době má v pregraduálním studiu akreditováno 164 studijních programů s 583 obory. V oblasti doktorského studia to je 188 studijních programů. Řada studijních programů je akreditována v anglickém jazyce.Generální konzulát České republiky v Los Angeles


Generální konzulát České republiky v New Yorku

 

Generální konzulát České republiky v Chicagu

Generální konzulát Slovenské republiky v New Yorku

Akademie věd České republiky

Akademie věd České republiky byla založena jako nástupnická organizace předešlé Československé akademie věd. Funguje jako komplex 54 veřejnoprávních výzkumních institucí. V současnosti zaměstnáva přes 8 000 zaměstnanců, z kterých je více než polovina výzkumníků s univerzitním vzděláním.

 

České a slovenské jazykové centrum

České a slovenské jazykové centrum (předtím škola) se sídlem v Bohemian Hall v Astorii, Quees zve všechny děti se zájmem naučit se česky nebo slovensky do jejich nízko-nákladového jazykového programu. Jsou největší českou a slovenskou školou s 10 zkušenými, vysoko kvalifikovanými vyučujícími, kteří jsou i rodilí mluvčí a 3 profesionálními tanečními instruktory. Nabízí programy založené na celistvém přístupu výuky češtiny a slovenštiny. Program využívá tzv. Balanced Literacy Framework a zahrnuje české a slovenské Národní vzdělávací osnovy pro základní školy a zabezpečuje tak efektivní výuku všech aspektů obou jazyků, včetně gramatiky, čtení, kreativního psaní a komunikace.

 

 

Česoslovenská společnost pro vědy a umění (SVU)

SVU je nezávislá nezisková mezinárodní kulturní organizace zasvěcena honbě za znalostmi, svobodnému šíření myšlenek a podpoře mezilidské spolupráce a navazování kontaktů. Sdružuje učence, vědce, spisovatele, studenty, právníky a podnikatele žijící po celém světě, kteří z důvodu jejich etnického zázemí nebo profesních potřeb mají zájem o Českou republiku a/nebo Slovensko, jejich dějiny, lid nebo jejich kulturní a intelektuální přínos.Český rozhlas

Český rozhlas je jediným veřejnoprávním rozhlasem v České republice. Kromě 4 národních celoplošných stanic provozuje Český rozhlas 4 specializované stanice se zaměřením na zprávy a aktuální dění, klasickou hudbu, popularizaci vědy a aplikované technické vědy a mladé posluchače. Nedílnou součástí je také vysílání do zahraničí v 6 různých jazycích jako služba krajanům žijícím v zahraničí.České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

ČVUT je jednou z největších a nejstarších univerzit v Evropě.
V současnosti se skládá z osmi fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, fakulta architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství a fakulta informačních technologií) a má přibližně 16 000 studentů.

 

Česká Televize

ČT je veřejnoprávní televizní stanice v České republice. Její vysílání nabízí širokou škálu žánrů, televizní zpravodajství, přenos hlavních sportovních událostí a sama je významných producentem filmů, dokumentů a programů týkajících se aktuálního dění.

 

Czech That Film

Od provokativních premiér až po oceněná mistrovská díla – putovní festival uvádí to nejlepší ze současného českého filmu ve více než 20 amerických městech po dobu čtyř měsíců. Festival tak nabízí příznivcům mezinárodní kinematografie ve Spojených státech nové české filmy, které se byly oceněny na domácí i mezinárodní půdě.

 

Czech Tourism

Agentura CzechTourism společně s jejich zahraničními pobočkami zabezpečuje úspěšnou prezentaci České republiky na domácím i zahraničním trhu. CzechTourism je příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj a byla založena v roku 1993. Mezi jejich významné partnerské organizace patří domácí turistické regiony, města, kraje a firmy.

 Ambasáda České republiky ve Washingtonu, D.C.

Delegace Evropské unie u Organizace spojených národů v New Yorku

Delegace EU úřaduje pod hlavičkou Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Viceprezidenta Evropské komise. Kromě role koordinátora má taky správní funkci. Delegace EU sleduje agendu OSN nebo spolupráci členských států na sdílení zátěže.

 

 

EUNIC - European National Institutes for Culture

EUNIC je síť Evropských národních institutů pro kulturu. Členskou základnu tvoří 36 států a je uznávaným lídrem v oblasti kulturní spolupráce. Členové EUNIC se angažují ve více než 150 krajinách světa, kde mají přes 2000 poboček a tisíce místních partnerů.  Zabývají se uměním, jazykem, mládeží, vzděláváním, vědou, mezikulturním dialogem a rozvojovým sektorem. Misí EUNICu je propagace evropských hodnot a přispívání ke kulturní rozmanitosti uvnitř i mimo Evropskou unii skrze spolupráci mezi evropskými institucemi ve světě. Cílem EUNIC je rozšířit funkci kultury v Evropě, a to skrze posilnění kulturního dialogu, kulturní výměny a udržitelné spolupráce s krajinami mimo EU.

 

Film at Lincoln Center

Film at Lincoln Center je organizace zasvěcená podpoře umění a filmařského řemesla. Tato nezisková organizace byla založena v roce 1969 k oslavě amerického a mezinárodního filmu a jako jediná pobočka proslaveného uměleckého komplexu Lincoln Center vrhá záři na odvěký, přitom neustále měnící se význam pohyblivého obrazu.

Fotonova 

Fotonova se již téměř 30 let zabývá výrobou fotografií ze všech typů nosičů a jejich následnou úpravou. Jako první v republice zavedli laminaci fotografií (1990) a digitální osvit velkoformátových fotografií na stroji Durst Epsilon o pracovní šíři 76 cm (2001). Jako první v ČR také představují fotografie zalité v pryskyřici Resin Art.

Fullbrightova komise

Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.

 

Univerzita Georgetown

Univerzita Georgetown je jednou ze světových vedoucích akademických a výzkumných institucí. Nabízí jedinečnou vzdělávací zkušenost, která z budoucích generací vychovává lídry a připravuje je změnit svět. Jsou pulzující komunitou vynikajících studentů, profesorů, absolventů a profesionálů připravených uplatnit jejich výzkum, stipendia, víru a služby v reálnem světe.

 

Hunter College

Hunter College of the City University of New York je uznávaná veřejná univerzita, která ctí učení společenských a přírodovědných disciplín jako podstatu individuálního rozvoje a naprostý základ pro rovnější a inkluzivnější společnost.

 

MDFD Ji.Hlava

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je každoroční filmová přehlídka. Dnes tvoří páteř festivalu 7 soutěžních sekcí. Ji.hlava uděluje také ceny za nejlepší debutový snímek v sekci První světla, nejlepší krátký dokument v sekci Krátká radost a neupírá pozornost ani vyhraněné podobě dokumentárního filmu v jeho experimentální rovině ve světové soutěži Fascinace a její české obdobě Exprmntl.cz. Ozvěny Ji.hlavy se každým rokem hlásí z nejrůznějších koutů Evropy, dokumentární radost přináší na konci léta pražským i jihlavským divákům při projekcích Živého kina. MFDF Ji.hlava také stál u zrodu Centra dokumentárního filmu v Jihlavě.

 

The Jewish Museum

The Jewish Museum (Židovské muzeum), které se nachází na tzv. Museum Mile ve městě New York. Je průsečíkem mezi uměním a Židovskou kulturou a je učené pro lidi všech zázemí. Ať navštívíte jejich domovský dům v památeční Wanburgově vile na Museum Mile nebo si muzeum prohlédnete online, určitě najdete něco, co vás zaujme. 


Mannes School of Music na the New School

Mannes School of Music na The New School byla založena v roce 1916 aby formovala nadcházející generace umělců skrze hudbu a prostřednictvím nových, netradičních forem praxe. Jejich prominentní sbor umělců, učenců a učitelů mezinárodního postavení, včetně aktivních profesionálů ve všech hudebních oborech, podporuje blízký a konstruktivní vztah se studenty a snaží se posilovat roli hudby, jež se zrcadlí ve všech oblastech naší bleskově se měnící společnosti.

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

V roce 1923 československá vláda rozhodla, že Černínský palác bude přidělen Ministerstvu zahraničních věcí, jehož kanceláře byly rozptýleny na několika místech v Praze. Státní místnosti Černínského paláce hostí mnoho významných jednání a slouží pro účely různých konferencí a zasedání. Není náhodou, že na počátku 90. let to bylo právě tady, kde byla Varšavská smlouva rozpuštěna.

 


Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze v českém i mezinárodním kontextu shromažďuje, zpracovává a uchovává minulost a současnost uměleckého řemesla, užitého umění a designu pro budoucnost. Od uvedení své první trvalé expozice v roce 1875 na Národní třídě věří ve spojení užitku s kvalitou a krásou, chce být inspirací, poučením i zážitkem.

 

Museum of the Moving Image

Museum of the Moving Image podporuje porozumění a ocenění umění, historie, techniky a technologie filmu, televize a digitálních médií prostřednictvím pořádání výstav, vzdělávacích programů a přináší významné filmové počiny a interpretační programy. Zaobírá se také sbíráním a uchováváním různých filmových artefaktů. 

 

Národní filmový archiv (NFA) v Praze

Národní filmový archiv patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě. Byl založen roku 1943 a již v roce 1946 se stal členem Mezinárodní federace filmových archivů – FIAF.  V České republice se řadí k nejvýznamnějším paměťovým institucím; vedle plnění archivní role se podílí na zpřístupňování audiovizuálního kulturního dědictví veřejnosti, zabývá se vědeckou a publikační činností, prezentací filmového dědictví a rozvojem současné české kinematografie a pohyblivého obrazu.

 

Národní muzeum České republiky

Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Posláním Národního muzea je přispívat k rozvíjení národní identity, stejně jako vědomí příslušnosti k širšímu celku evropského a světového společenství a kultury. Je polytematickým ústavem, který zahrnuje řadu vědních oborů a sběrných oblastí od přírodních věd až po specializované obory věd společenských.

Národní divadlo

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu.

Open House New York (OHNY)

 Open House New York umožňuje přístup široké veřejnosti k neobyčejné newyorské architektuře a lidem, kteří pomáhají toto město tvarovat, budovat a chránit. OHNY byl založen Scottem Lauerem v srpnu 2011 za účelem vzbuzení zájmu o architekturu, veřejný prostor a budoucnost života ve městě.

 OHNY jsou organizátory akce OHNY Weekend, což jsou celoměstské oslavy architektury, urbanizmu a New Yorku samotného. 

Stálá mise České republiky u OSN v New Yorku

Plzeň 2015

Co přinese Plzni a Plzeňsku titul Evropského hlavního města kultury ?
Projekt Evropského hlavního města kultury již od počátku své existence přináší prokazatelný užitek těm městům, které nepodcení přípravu a současně s kreativitou nezapomenou ani na udržitelný rozvoj města a regionu. 

 

School of Drama at the New School

The School of Drama je komunitou kreativních divadelníků rozvíjejících svoje řemeslo v oborech herectví, režie a dramaturgie. Je domovem dynamické skupiny režisérů, spisovatelů, herců a kreativních techniků.

S.E.M. Ensemble

S.E.M. Ensemble byl založen v roce 1970 Petrem Kotíkem v The Center of the Creative and Performing Arts, SUNY/Buffalo. Od svého založení se S.E.M. Ensemble profiluje jako jeden ze souborů, které podporují současnou hudbu v USA. S.E.M. Ensemble pořádá pravidleně koncerty jak v New Yorku, tak v Evropě, Jižní Americe a Japonsku. New York Times označil S.E.M. Ensemble jako soubor, který představuje to nejlepší z experimentální hudby.

 


Švandovo divadlo

Švandovo divadlo na Smíchově je scénou hlavního města Prahy a na jeho provoz přispívá také Městská část Praha 5.

Divadlo, které klade otázky.
Divadlo, které vyzývá k diskuzi.

Švandovo divadlo na Smíchově je svobodný kulturní prostor na levém břehu Vltavy.


 

Jednosladová Whisky Trebitsch 

Whisky Trebitsch je první a jedinou firmou v Čechách, která se úzce specializuje na výrobu whisky. Vše dělají bez ústupků na kvalitě. Každému sudu věnuje jejich master distiller náležitou péči. Každou láhev ručně stáčí i uzavírají.

Ušlechtilá jednosladová whisky vyrobená z vybraných místních surovin. Ve vyvážené chuti sladšího charakteru najdete tóny ovoce, vanilky nebo karamelu. Jejich whisky je velice jemná a svým krémovým charakterem je přirovnávaná k dojmu z konzumace prémiových dezertů.

  

Knihovna Václava Havla

Knihovna Václava Havla slouží jako centrum pro dokumentaci a výzkum moderních českých dějin s důrazem na propagaci myšlenek a práce Václava Havla – dramatika, bojovníka proti totalitě, vůdčí osobností Sametové revoluce v roce 1989, československého a českého prezidenta a symbolu ostražitosti vůči despotizmu.

Nadace Knihovny Václava Havla

Nadace knihovny Václava Havla je neziskovou organizací se sídlem v České národní budově v New Yorku. Nadace funguje ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla v Praze a ctí, uchovává a staví na odkazu dramatika, disidenta a prezidenta Václava Havla. Svůj program soustředí na oblast USA a zahraničí.


 

Rakouské kulturní fórum v New Yorku je agentura Rakouské republiky a součást Rakouského generálního konzulátu v New Yorku. Se sídlem v památeční budově v srdci Midtown Manhattan slouží Rakouské kulturní fórum ve Spojených státech jako kulturní ambasáda Rakouska. Ročně pořádá více než 100 kulturních akcí a v New Yorku prezentuje současné rakouské umění, hudbu, literaturu a vědu. Rakouské kulturní fórum disponuje zhruba 10 000 svazky uloženými ve své špičkové knihovně a těší se dlouhotrvajícím a kvetoucím partnerstvím s mnoha významnými kulturními i vědeckými institucemi napříč New Yorkem i celými Spojenými státy.