Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

FAMOUS FIRSTS

České centrum New York představí filmové prvotiny dnes již legendárních absolventů jedné z nejprestižnějších filmových škol na světě, pražské FAMU.

Listopad 2016

Program Českého centra New York v listopadu 2016

Říjen 2016

Program Českého centra New York na říjen 2016.

The Thomas M. Messer Bohemian Creative Hub

Bohemian Creative Hub Thomase M. Messera, dlouholetého ředitele Gugenheimu, který se narodil v Bratislavě a vyrůstal v Praze, pokračuje ve svých celoročních aktivitách i v říjnu 2016.

Kurzy českého jazyka

České centrum nabízí kurzy českého jazyka. Kurz probíhá jednou týdně, celková doba trvání je 8 týdnů.

PRAGUE-NEW YORK EFFECTS

České centrum New York (ČCNY) zahájí 6. února 2016 světovou premiérou v divadle Jack v Brooklynu celoroční unikátní projekt Prague-New York Effects. Projekt organizuje ČCNY ve...

Nabídka stáží v Českém centru New York pro rok 2016

Jedná se o výjimečnou zkušenost v oblasti kulturní diplomacie, produkce a organizace kulturních akcí. Stážisté náhlednou do chodu Českého centra, ale též Generálního konzulátu a...