Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Pomáháme s češtinou

Posláním Českého centra New York v každé době, tedy i nyní, je podporovat výuku českého jazyka ve Spojených státech.

 

Naše kurzy češtiny pro dospělé vedené paní Ivanou Husákovou pokračují i nadále, dotazy rádi zodpovíme na info@czechcenter.com

Myslíme ale také i na Vás ostatní, kteří vedou své rodiny k českému jazyku v Americe. České centrum New York požádalo paní doc. PhDr. Ivanu Bozděchovou, CSc. z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy o několik námětů, které se právě nyní mohou hodit. 
Paní docentka naší žádosti vyhověla a napsala nám k tomu i krásný dopis. Věříme, že Vás její řádky, stejně tak jako užitečné odkazy na zajímavé výukové materiály, potěší a povzbudí:  

Dopis paní Ivany Bozděchové:Milí krajané, přátelé, kolegové známí i neznámí!

Na sklonku února jsem měla opět po dvou desítkách let možnost navštívit pracovně New York a několik dalších míst poznamenaných českými stopami. A měla jsem opravdovou radost, že v Českém centru, v českých školách v Astorii (stejně jako o týden později 
v Chicagu ve škole TGM) i jinde máme Vás, kteří ctíte náš společný jazyk. 
Díky Vám máme svůj hlas v multikulturním světě Spojených států a můžeme dál hodnotně přispívat do světové kultury. Bylo to příjemné poznání i zavazující zkušenost. Přijela jsem (obdobně jako na jiná místa po celém světě), abych pro svou bohemistickou profesi získala motivaci, co můžeme pro Vás udělat, jak Vám a všem, kteří se o češtinu a její kulturu zajímají, pomoci. A nyní, v době pro New York i celý svět velmi těžké, nabídka pomoci platí dvojnásob. 
Vím, že prožíváte náročné dny; s krásnými vzpomínkami na New York, a hlavně s pevnou vírou ve vítězství v koronavirové válce Vám přeji sílu, naději, klid, trpělivost a samozřejmě pevné zdraví! Přeji Vám, aby v každodenních starostech Vám byla i naše nekonečně inspirující, hravá, zábavná i překvapivá čeština oporou, aby i nadále vzbuzovala Váš zájem i přinášela úspěch při předávání těm, kteří se ji učí. 
Spolu s přáním Vám posílám několik konkrétních podnětů, internetově dostupných. Přála bych si, abyste je mohli využívat, např. i při výuce v kurzech češtiny. 

1) Vašimi žáky jsou často děti, proto přikládám obrázkový materiál Ř naše české (snad nejtypičtější rys češtiny, zdaleka však nikoli nejtěžší její jev, jak se někdy mezi cizinci traduje). 

2) Vybírám některé odkazy na webové stránky obsahující různé výukové materiály, mnohé možná znáte, přesto je uvádím:

webová aplikace "Každý den tři nová slovíčka" (z různých jazyků, vč. češtiny): 
http://www.vokabel-des-tages.de/vokabel-des-tages-auf-tschechisch/?id=Grammar01

http://mluvtecesky.net/cs

https://www.casopis-ahoj.cz/

https://www.idnes.cz/zpravy/archiv/cestina-ve-svete.K64316

3) Věřím, že nemusím představovat Radio Prague International (https://www.radio.cz/cz) a jeho české vysílání pro krajany. Chci Vás však upozornit na drobné jazykové příspěvky naučně-popularizačního charakteru, které jsme pro tuto stanici (a pro Vás!) připravili s našimi studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v semináři Čeština na vlnách. Jsou postupně zveřejňovány v rubrice Hezky česky. Ráda od Vás získám zpětnou vazbu, neboť v přípravě dalších příspěvků se studenty pokračujeme i v tomto semestru (samozřejmě on-line). Předem děkuji!

https://www.krajane.net/hezky-cesky-puvod-jmen-8034352

https://www.krajane.net/hezky-cesky-potazmo-porad-o-cestine-8034380

https://www.krajane.net/hezky-cesky-smajliky-v-mejliku-8034356

https://www.krajane.net/hezky-cesky-prehrsle-nebo-hafo-8034362

https://www.krajane.net/hezky-cesky-dnes-o-zviratech-a-hlavne-o-praseti-8034374

https://www.krajane.net/hezky-cesky-druhe-prikazani-8034392

https://www.krajane.net/hezky-cesky-ceske-pozdravy-8034401

V minulých letech jsme připravili příspěvky o češtině v angličtině, najdete je na Youtube v rubrice Czech Phrases Made Easy

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ihUPIxOtUYO4vNbn_yuPkshJ7yd8Zwp

4) Radio Prague International pro Vás také vybírá, jak možná víte, v novém seriálu české knihy, a to opět ve verzi české i anglické:

https://www.radio.cz/cz/cesky/knihy

https://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/ceske-knihy-ktere-musite-znat

https://www.radio.cz/en/czech/books

https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/the-czech-books-you-must-read

5) A pokud raději posloucháte než čtete, můžete se zaposlouchat do nejlepších děl české klasiky neomezeně na Vltavě:

https://vltava.rozhlas.cz/vltava-cte-za-vas-nabizime-k-poslechu-nejlepsi-z-ceske-literarni-klasiky-8164071?fbclid=IwAR38r4sXQMkr6giIpaHQoHZ3XZH5U4oi7-4oWV9XsLFRj6FEKTdxX9fgyDQ

6) A konečně pro zábavu (a třeba i pro budoucí inspiraci) doporučuji zhlédnout záznam divadelního představení zahraničních studentů češtiny z Ústavu bohemistických studií FF UK nazvaného Povídky z baru. Vzniklo pod vedením Mgr. Martiny Frejové Krátké, Ph.D. 
a PaedDr. Ilony Starý Kořánové, Ph.D. a najdete ho na: https://youtu.be/auERgfJY-EI. Hezkou zábavu!

Děkuji Vám všem za čas a zájem, myslím na Vás a přeji si, abychom se zase jednou mohli potkat či setkat ve zdraví a s novými nápady a projekty. 

Vše dobré a ráda od Vás uslyším, budete-li mít chuť, čas a možnost.

Přátelsky zdravím!

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. 
bozdiaff@ff.cuni.cz

  


 

 

Naučte se česky s Českým centrem New York!

Kurzy českého jazyka probíhají online.

Pro více informací nás kontaktujte na info@czechcenter.com

České centrum nabízí kurzy českého jazyka vedení profesionální českou lektorkou. Kurz probíhá jednou týdně v prostorách ČCNY, celková doba trvání je 8 týdnů. 

Čas výuky: 

Po    19.00   pokročilí
Út     19.00   středně pokročilí
St     19.00   začátečníci
Čt     18.15  začátečníci II 

Cena kurzu: $280

Poznámka: Úplní začátečníci budou potřebovat učebnici Basic Czech I: Third Revised and Updated Edition December 15th 2014 od Any Adamovičové a Dariny Ivanovové, kterou najdou online nebo ve většině běžných knihkupectvích.

 


 Česká škola T.G.Masaryka v Chicagu

Česká škola T. G. Masaryka nabízí kurzy pro začátečníky, středně pokročilé a pokročilé studenty. Pro seniory je Klub Jana Nerudy. 

 


Zkuste  testy, kvízy a hry od Akademi věd České republiky.