Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Již brzy: Alfons Mucha

Alfons Mucha Republice

Výstava oslaví vznik Československa i Muchovu celoživotní tvorbu. V Českém centru New York budou představena originální díla, součástí bude i velkoplošná projekce Slovanské epopeje.

Vernisáž se bude konat 31. května v 19 hodin v galerii ČCNY v České národní budově. 

RSVP 

Když český grafický designér a malíř Alfons Maria Mucha navštívil Spojené státy v roce 1904 poprvé, psali o něm na titulní straně The New York Daily News jakožto o „světovém umělci“. Pro dříve chudého ilustrátora, který ani nedokončil střední školu, to byla nesmírná pocta a do Ameriky se pravidelně vracel. V době svých pobytů zde pokračoval v navrhování obálek časopisů, koncertních plakátů, nebo dělání reklamy.  Kromě toho se však zaměřil také na tvorbu, pro něj do té doby netypických, olejomaleb, velkoformátových panelů dekorovaných v naturalistickém akademickém stylu, výzdobu interiéru divadla a návrhy jevištních kostýmů.

Vedle umělecké tvorby se začal Mucha věnovat také výuce a otevřel vlastní kurz Cours Mucha. Vyučoval základy kresby a dějiny Amerického umění na New Yorské Women´s School of Applied Design a v Chicagském Art Institute. Velmi rychle se také sblížil s významnými osobnostmi. V New Yorku se seznámil s manželi Vanderbiltovými, Georgem Gouldsem a Charlesem Richardem Cranem. Znal se dokonce i s tehdejším prezidentem Spojených států amerických Theodorem Rooseveltem. Mucha se tak stal velmi populárním
a zmínky o jeho projektech a akcích, kterých se účastnil, se pravidelně objevovaly v novinách. Ty často tiskly i ukázky Muchovy práce.

Přesto, že byly veškeré kontakty, které Mucha v Americe navázal důležité, klíčovým pro jeho tvorbu se stal zejména jeho vztah s Charlesem Richardem Cranem. Zámožný americký podnikatel, dědic velkého průmyslového impéria, znalec arabské kultury, filantrop a diplomat se totiž velmi zajímal o východní Evropu a Blízký Východ. Crane měl přístup do vysokých domácích i mezinárodních politických kruhů a v roce 1902 přednášel na University of Chicago. Právě tato spolupráce stála u zrodu vzájemných Česko-Amerických vztahů a později přispěla k založení Československa. Kromě toho byl ovšem Crane také velkým obdivovatelem Adolfa Hitlera a stoupencem antisemitismu

Mucha byl však unesen Cranovým zájmem o východní Evropu. „Otci velmi imponovalo,
jak tento Američan chápe problematiku slovanství a české identity. Cranovi bylo zase sympatické, že byl otec odhodlán pracovat pro svou vlast bez nároku na zisk,“ řekl o vztahu mezi oběma muži Jiří Mucha, syn Alfonse Muchy. Malíř Cranovi představil svůj zamýšlený projekt -  Slovanskou epopej, cyklus velkoformátových olejomaleb shrnujících slovanskou historii, i svůj záměr celé dílo po dokončení věnovat Praze. Crane byl nápadem nadšený a díky jeho finanční podpoře se tak Mucha mohl dlouhých osmnáct let věnovat práci na svém životním díle. Na znamení vděku, zapracoval Mucha portrét Josephine Crane Bradley, mecenášovy dcery, do návrhu na první československé stokorunové bankovky. 

Ke vzniku jednoho z nejslavnějších českých děl tak jednoznačně přispěl Muchův pobyt ve Spojených státech a kontakty, které zde navázal. I přes věhlas a podporu, kterých se mu zde dostalo, však zůstal patriotem. Alfons Mucha zemřel v Československu na zápal plic poté, co byl vyslýchán gestapem.