Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

VÝZVA PRO UMĚLCE

Unikátní projekt ČCNY The New Bohemia, který pomáhá mladým výtvarníkům a performerům prosadit se na manhattanské kulturní scéně. Přihlášky mohou podávat umělci individuálně i skupinově.

 

České centrum New York nabízí v dubnu 2019 vizuálním a scénickým umělcům jedinečnou příležitost vystavovat v galerii či prezentovat umělecká videa v kině v rámci projektu The New Bohemia. Ten je součástí Bohemian Creative Hub, programu inspirovaného osobností Thomase M. Messera. 

Téma otevřené výzvy: Reflect What You Are (Buď svým zrcadlem)

I'll be your mirror
Reflect what you are, in case you don't know
I'll be the wind, the rain and the sunset
The light on your door to show that you're home

-Velvet Underground 

Tématem série projektů The New Bohemia na duben 2019 je Reflect What You Are (Buď svým zrcadlem). V době, kdy je důležité být viděn a slyšen, zveme do Českého centra umělce, v jejichž práci se silně odráží jejich osobnost a postoje. Zkoumání vlastní identity pomocí tvůrčího procesu je odvážným projevem bytí rezonujícím uvnitř společnosti, kterou takové umění mění a formuje. Hledáme umění bojující proti netoleranci, a to obzvlášť takové práce, které komentují současnou situaci ve společnosti a týkají se otázek genderu, identity, sebepoznání, diskriminace a útlaku.

Touto otevřenou výzvou nabízí České centrum umělcům potřebné zázemí k uvedení výstavy v našich prostorách v roce 2019. Vybraným umělcům se dostane cenná podpora ze strany etablovaných umělců a kurátorů spolu s pomocí při instalaci výstavy. 

Uzávěrka přihlášek: 5. února 2019

Rozhodnutí poroty: 25. února 2019

Postup přihlašování níže. Přihlásit se mohou jednotlivci i umělecké skupiny. 

Bohemian Creative Hub je dlouhodobý program Českého centra v New Yorku, který je zaměřen především na podporu umělců a zároveň zapojení veřejnosti do tvůrčích aktivit ČCNY. Série The New Bohemia podporuje nové vizuální i scénické umělce. Bohemian Creative Hub poskytuje prostory a pomoc umělcům, jejichž práce podněcuje zvědavost, inspiruje a podporuje kreativitu. 

Myšlenka vzniku Bohemian Creative Hub byla inspirována významnou newyorskou osobností s československými kořeny - Thomasem M. Messerem. Ten se během svého téměř sedmadvacetiletého působení jako ředitel Guggenheimova muzea v New Yorku stal pro mnohé symbolem pro inovaci, rozvoj a odvahu pustit se i v oblasti kultury do neznáma. Toto je jedinečná příležitost pro umělce, kteří mohou celý jeden měsíc vystavovat v naší galerii. Umělci budou mít vymezený čas na přípravu a instalaci výstavy či nazkoušení performance přímo v prostorách galerie. 

Otevřená výzva v PDF formátu:


Formulář pro umělce:

 

ČLENOVÉ POROTY NEW BOHEMIA – 2019

Charlotta Kotik
Charlotta Kotik je emeritní kurátorka Brooklynského muzea a nezávislá kurátorka působící v Brooklynu. Pochází z Prahy a působila jako kurátorka v galerii Albright-Knox v Buffalu a později v Brooklynském muzeu. Zorganizovala přes stovku výstav a na benátském Biennale přestavila práci Louis Bourgeois. Také přednášela na School of Visual Arts v New Yorku. Jejím nejnovějším projektem je výstava Remy Jungerman: Based Inv galerii Robert Henry Contemporary.

Marie Tomanova 
Marie Tomanová je vizuální umělkyně žijící a pracující v New Yorku. Její práce, zahrnující fotografie, videa, instalace a performance, se zaměřují na otázky identity, genderu a imigrace. Její první monografii Young Americanvydá nakladatelství Paradigm Publishing na jaře 2019. V současné době také vzniká dokumentární film o Mariině cestě, jehož režie se ujala Marie Dvořáková, držitelka studentské Ceny Akademie.
Marie Tomanová vystavovala mimo jiné na SPRING/BREAK Art Show (NYC), v A.I.R. Gallery (NYC), v Museum Of Sex (NYC), v Českém centru New York, v galerii Pragovka (ČR) a ve Philadelphia Photo Arts Center (PA). Byla kurátorkou výstavy Youth Explosion: The New Bohemia (2016) a spolukurátorkou výstav Baby, I Like It Raw: Post-Eastern Bloc Photography and Video (2017) a MUSE MUSE pro České centrum New York. 

Thomas Beachdel, PhD
PhD, dějiny umění, The Graduate Center at City University of New York
MA, dějiny umění, Institute of Fine Arts, New York University 

Thomas Beachdel je historik umění a architektury zabývající se vztahem mezi estetikou a ideologií v období od 17. do 20. století, obzvláště pak tvorbou politických a vědeckých myšlenek a vztahem mezi lidmi a životním prostředím v období antropocénu.
Ve svém metodologickém přístupu zdůrazňuje roli hybridu. Jeho další výzkum se zaměřuje na vztah mezi chronologickými a geografickými hranicemi, které korelují se vztahy mezi estetikou a vědou. Přednáší o dějinách umění a architektury na City University of New York, v Daheshově muzeu, v Metropolitním muzeu, v Guggenheimově muzeu, v New Museum, v muzeu Whitney a mnoha newyorských galeriích. Učil na Hunter College, Pratt Institute, Parsons The New School for Design a na Spitzer School of Architecture (City College).

Jan Žahour
Pověřen řízením Českého centra New York.

Poslední člen poroty bude oznámen později.
České centrum New York (ČCNY) je kulturním centrem situovaným v atraktivní části New Yorku – Upper East Side. ČCNY je známé díky rozmanitému programu, který prezentuje také současné experimentální umění začínajících umělců. ČCNY funguje mimo jiné jako tvůrčí inkubátor, který umožňuje vnímání mnoha různých vrstev a podob umění, přispívá k aktuálním tématům společnosti, stimuluje k poznávání skrytého a uvědomování si nového. Cílem ČCNY je upevňování kulturních vazeb mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Dlouhodobě vytváří program, který doplňuje multikulturní dění města, realizuje dialog mezi dvěma rozdílnými, ale historicky propojenými a spřízněnými kulturami.

V roce 2016 se o ČCNY zmínily v článku s názvem Překvapení: Upper East Side se obrací k experimentálnímu umění[1] prestižní New York Times jako o jedné z institucí, která přináší prvek inovace a experimentálna do oblasti, která se historicky orientuje především na klasické formy umění.

Česká národní budova, ve které České centrum New York sídlí, figuruje také v publikaci 111 míst, která v New Yorku nesmíte minout od Jo-Anne Elikann[2], která ji popsala jako „…málo známý poklad, postmoderní překvapení, které probouzí dynamický dialog mezi americkou a českou komunitou a která se stala vibrujícím kulturním centrem pro novou generaci Newyorčanů,“[3].


[1] Z anglického originálu „Surprise: The Upper East Side Turns Experimental (for Art)“

[2] Z anglického originálu 111 Places in New York that You Must not Miss

[3] “…a little-known treasure, a postmodern surprise, encouraging dynamic dialogue between American and Czech communities that has become a vibrant cultural venue for new generations of New Yorkers.”