Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Recenze opery Petra Kotíka

Opera Petra Kotíka byla intenzivním zážitkem

Petr Kotík dokázal během své kariéry překročit pomyslnou hranici, jež odděluje světy hudebních skladatelů a samotných umělců. Po studiu hry na flétnu na Pražské konzervatoři zamířil na Akademii múzických umění v Praze a Music Academy ve Vídni.  V sedmdesátých letech se věnoval především experimentální tvorbě, a do povědomí se zapsal jako hudebník přinášející mnoho inovací. Dnes se Kotík věnuje především hudební kompozici. Jeho práci můžeme obdivovat zejména prostřednictvím jeho opery “Master-Pieces” (2014-2015).

V Kotíkově opeře “Master-Pieces” se setkáváme s důrazem na samotný obsah a interpretaci textu. Dílo je postaveno na poselství napsané Gertrudou Steinovou: “What Are Master-Pieces And Why Are There So Few of Them”, z roku 1936, jakož i na jejím pozdějším díle “The Wars I Have Seen”, z období 1943-1944. Americká premiéra opery proběhla v Bohemian National Hall v New Yorku, za dohledu režiséra Jiřího Nekvasila.

Prvotní myšlenky k vytvoření díla se objevily společně s úkolem napsání opery pro festival Dny nové opery (NODO), přičemž sopran a houslové solo vznikli jako první. Kotík se ve stejném období věnoval přepisu díla Gertrudy Steinové a nápad propojit tyto dva umělecké prvky, se zdál býti tou nejlepší variantou. Opera měla premiéru na festivalu Ostrava Days v roce 2015. Na jejím vzniku se podílel i Michael Raub.

Divákům, usazeným na pódiu mírně osvětleného Bohemian Theatre, se nejprve naskytl pohled na Pauline Kim Harris, jež Kotíkovu operu uvedla houslovým sólem. Celý sál utichl již s prvními tóny. Diváci byli od samého počátku plně vtaženi do dění na pódiu, kde světla reflektorů postupně odhalila i S. E.M. orchestr a zpěváky.  Zpěvačka hlavního sopranu, v podání Kristiny Kay, byla za úplného rozsvícení křišťálových lustrů představena až jako poslední. Kotíkovi, stojícímu před orchestrem v levé části jeviště, se po celou dobu dařilo mít plnou kontrolu nad tím, co se na jevišti – respektive v hledišti – dělo. Z balkónu bylo slyšet tři narátory – Debra Kay Anderson, James Falzone a Kerry Wolff –, kteří recitovali text z díla Gertrudy Steinové: “The Wars I Have Seen”.  Střídání hlasů narátorů se zpěvem Kristiny Kay napomohlo vzniku multidimenzioního tělesa, jež svojí podstatou dokázalo vtáhnout diváky do myšlenek obsažených v díle Steinové. Autor opery se nechal slyšet, že “náboj díla pochází ze samé podstaty otázek, jimiž se Steinová ve svém sdělení zabývá. Ona sama se ve svých zamyšleních často odvrací od předmětu a upíná se k přemítání nad podněty, jež vedou ke vzniku kreativního procesu, jakož i nad samotným vztahem mezi umělcem a jeho dílem. Formou užití slov – místy zpívaných, místy mluvených – autor usiluje o zachování jazyka, jenž obsahuje dílo Steinové.

Opera “Master-Pieces” je zamyšlením nad přírodou a kreativními procesy, které identifikujeme jako “masterpieces” (“velká díla”). Hudba, kterou Kotík složil za účelem ztělesnění díla Steinové, byla silná a dramatická. Jednotlivé vstupy nebyly odděleny pauzami – umělci se pohybovali v duchu na sebe navazující choreografie. 
Jennifer Pyron
- Opera Wire

Celý článek v anglickém jazyce ZDE