Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Současná česká animace – filmový fokus Českých center na rok 2020. Sledujte s námi od 29. 5. do 7. 6.!

Česká centra ve spolupráci s vybranými vysokými školami a filmovými festivaly uvádějí speciální program pásem animovaných filmů, jimiž vzdávají hold současné české animaci. Animace vždy patřila k rodinnému stříbru česk(oslovensk)é kinematografie a tuto pozici zaujímá stále, o čemž svědčí mezinárodní pozornost a ocenění, jichž se současným animovaným dílům dostává. Připomeňme též, že v letošním roce uplyne 120 let od narození Hermíny Týrlové, která stála u zrodu čs. animovaného filmu.

Projekce filmů proběhnou on-line prostřednictvím platformy Dafilms, která má mezinárodní dosah a profesní renomé. Fokus na současnou českou animaci zde bude uveden jako jeden ze speciálů.  Od června do září zde bude postupně zdarma představeno několik pásem ve formě kurátorských filmových výběrů přibližně hodinové stopáže, přičemž každé z nich bude k volnému zhlédnutí na 10 dní. Filmy budou opatřeny anglickými titulky, pokud nejsou zcela jazykově bezbariérové.

Prvním pásmem se představí Zlín Film Festival, mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, který v letošním roce oslaví 60. narozeniny a patří mezi nejstarší festivaly tohoto zaměření na světě.  Výběr krátkých animovaných filmů určených především dětem, které se soutěžně objevily v předchozích ročnících festivalu, bude možné zhlédnout od 29. 5. 2020, kdy měl festival původně zahajovat; kvůli situaci spojené s pandemií covid-19 byl však nakonec odložen na začátek září 2020. Disponibilita pásma do 7. 6. 2020 pokryje také Den dětí, a bude tak malým dárkem dětským divákům.

„Nabídky spolupráce, kterou jsme dostali od Českých center, si opravdu vážíme. Být ve společnosti Českých center vždy znamená být v dobré společnosti a možnost prezentovat Zlín Film Festival do zahraničí jejich prostřednictvím je prostě skvělé.“ Markéta Pášmová, umělecká ředitelka festivalu

Na Zlín Film Festivalu bude navazovat program výběrů studentských animovaných filmů vzniklých na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, UMPRUM , FAMU a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Otevřená je ještě spolupráce s festivalem Anifilm, který se bude rovněž „odloženě“ konat v podzimním termínu a jeho výběr by mohl tento fokusový speciál uzavřít a zároveň diváky pozvat na živý festival.

Pásmo Zlín Film Festivalu ke zhlédnutí zde.