Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Virtuální setkání českých škol v Severní Americe

 

 

Online Burza nápadů

První virtuální setkání českých škol v USA a Kanadě proběhlo v sobotu 30.5. a v neděli 31.5. 2020 pod taktovkou Marty McCabe z Czech and Slovak Schools of North Carolina a Yevy Zaels z Calgary Czech School, Canada. Na konferenci se zaregistrovalo 140 účastníků, z toho 76 zástupců 26 českých škol v USA a Kanadě, 27 představitelů českých škol v Evropě, a 37 dalších zájemců o Burzu. Podrobnější informace o setkání naleznete v tomto článku.

 

Ohlasy v Médiích

    

Online burza nápadů byla rozdělena do 8 tematických částí:

Záznamy z konání jsou k dispozici  zde

  

 

Téma 1 – Senát Parlamentu ČR, MZV ČR, velvyslanectví ČR v USA a Kanadě, konzuláty

Hosté:

 • RNDr. Miloš Vystrčil – předseda Senátu Parlamentu ČR
 • Mgr. Klára Moldová, DiS. – Koordinátorka konference českých škol v Severní Americe a viceprezidentka České školy T. G. Masaryka v Chicagu
 • Ing. Jaroslav Kantůrek – Generální konzul České republiky v Chicagu, IL
 • Mgr. Jiří Krátký, M.A. − vedoucí Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti, MZV ČR
 • Ing. Tomáš Czernin − předseda Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí, Senát Parlamentu ČR
 • PhDr. Tomáš Grulich – člen konzultativní rady Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, Senát Parlamentu ČR
 • Ing. Šárka Ponroy Vamberová, Lukáš Přibyl, MA a Mgr. Jan Woska − Úsek veřejné diplomacie, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, DC
 • Ing. Bořek Lizec, Ph.D. – velvyslanec České republiky v Ottawě a Milena Levíčková, vedoucí konzulárního úseku, vč. kulturní a krajanská agendy, Velvyslanectví České republiky v Ottawě, Kanada 


Téma 2 – Vedení škol 


Téma 3 – Organizace akcí 

Hosté:

 • Ing. Miroslav Konvalina – ředitel Českého centra New York, bývalý ředitel Amerického centra

  

Téma 4 – Předškolní výuka

Hosté:

 • Mgr. Michaela Nesvadbová – klinický logoped, projekt Logoběžíme on-line
 • Anna Paap, M.A. – blogerka a propagátorka češtiny, projekt "Česky každý den"
 • Mgr. Ester Stará – speciální pedagog na Smysluplné škole v Praze - Karlíně, logoped, koordinátor inkluze, autorka dětských knih

  

Téma 5 – MŠMT ČR, DZS, Organizace META, ÚJOP UK, FF UK, Univerzita Hradec Králové 

Hosté:

 • Mgr. Eva Tučková − referentka oddělení základního vzdělávání, MŠMT ČR
 • Robert Dittmann, Ph.D. − Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. − Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D. − proděkanka Pedagogické Fakulty, Univerzita Hradec Králové
 • Kristýna Titěrová - Programová ředitelka, vedoucí služeb pro pedagogy, META a Pavlína Vališová - Lektorka a metodička češtiny jako druhého jazyka, META
 • Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. − ředitelka Ústavu jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova

  

Téma 6 – Online výuka 

Hosté:

 • MgA. Maria Procházková, PhD - režisérka, autorka zábavně-vzdělávacích cyklů pro děti, ČT :D

  

Téma 7 – Školní výuka 

Hosté:​

 • Eva Mikulášková − Post Bellum, projekt Příběhy našich sousedů
 • Lenka Kanellia a Ivana Kaçmaz – nadnárodní projekty Krajánka ve světě a časopis Krajánek

    

Téma 8 – Výuka dospělých 

Hosté:

 • Jana Kalinová Zmrzlíková - šéfredaktorka a vydavatelka časopisu AHOJ, Study Czech s.r.o.
 • Mgr. Jitka Sebek − Česká a slovenská škola Twin Cities & Seal of Biliteracy