Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Kalendář

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler
07. 02. 2017

Bohemian Creative Hub je dlouhodobý program Českého centra v New Yorku, který je zaměřen především na podporu umělců a zároveň zapojení veřejnosti do tvůrčích aktivit ČCNY. Program sestává ze tří pilířů – rezidenčního programu Prague-New York Effects pro již etablované umělce, série projektů New Bohemia zaměřených na výtvarné umění a projekty z oblasti scénických umění pro mladé začínající umělce do třiceti let a v neposlední řadě také ze vzdělávací části prezentované workshopy a přednáškami pro širokou veřejnost.Bohemian Creative Hub umožňuje umělcům rozvíjet svou práci v tvůrčím prostředí plném inspirativních podnětů podporujících jejich další profesní růst. Myšlenka na vznik Bohemian Creative Hub byla inspirována významnou newyorskou osobností s československými kořeny - Thomasem M. Messerem. Ten se během svého téměř sedmadvacetiletého působení jako ředitel Guggenheimova muzea v New Yorku stal pro mnohé symbolem pro inovaci, rozvoj a odvahu pustit se i v oblasti kultury do neznáma.

NEW BOHEMIA
Jedinečnou příležitost stát se součástí manhattanské kulturní scény mají všichni umělci do 30 let, kteří jsou ve svých dílech jakkoliv spjati s českou kulturou. Ti se mohou přihlásit do otevřené výzvy projektu New Bohemia, který je součástí Bohemian Creative Hub. Vítězové dostanou možnost prezentovat výsledky své práce v prostorách Českého centra New York v jarním či podzimním termínu. Umělci získají potřebné zázemí, prostory pro přípravu a realizaci projektu a podporu při jejich dalším profesním směřování, kterou partnersky zajišťuje Newyorská nadace pro umění (New York Foundation for the Arts – NYF), více na www.nyfa.org. České centrum v New Yorku přijímá přihlášky ve dvou kategoriích: výtvarná umění a scénická umění.

Deadline pro zasílání přihlášek do programu: 15. prosince 2016
Vítězné projekty budou vyhlášeny 15. února 2017

Otevřená výzva v PDF formátu:


Formulář pro umělce: 

 

České centrum New York (ČCNY) je kulturním centrem situovaným v atraktivní části New Yorku – Upper East Side. ČCNY je známé díky rozmanitému programu, který prezentuje také současné experimentální umění začínajících umělců. ČCNY  funguje mimo jiné jako tvůrčí inkubátor, který umožňuje vnímání mnoha různých vrstev a podob umění, přispívá k aktuálním tématům společnosti, stimuluje k poznávání skrytého a uvědomování si nového. Cílem ČCNY je upevňování kulturních vazeb mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Dlouhodobě vytváří program, který doplňuje multikulturní dění města, realizuje dialog mezi dvěma rozdílnými, ale historicky propojenými a spřízněnými kulturami.

V roce 2016 se o CCNY zmínily v článku s názvem Překvapení: Upper East Side se obrací k experimentálnímu umění[1] prestižní New York Times jako o jedné z institucí, která přináší prvek inovace a experimentálna do oblasti, která se historicky orientuje především na klasické formy umění.

Česká národní budova, ve které České centrum New York sídlí, figuruje také v publikaci 111 míst, která v New Yorku nesmíte minout od Jo-Anne Elikann[2], která ji popsala jako „…málo známý poklad, postmoderní překvapení, které probouzí dynamický dialog mezi americkou a českou komunitou a která se stala vibrujícím kulturním centrem pro novou generaci Newyorčanů,“[3].


[1] Z anglického originálu „Surprise: The Upper East Side Turns Experimental (for Art)“

[2] Z anglického originálu 111 Places in New York that You Must not Miss

[3] “…a little-known treasure, a postmodern surprise, encouraging dynamic dialogue between American and Czech communities that has become a vibrant cultural venue for new generations of New Yorkers.”