Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Kalendář

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler
27. 03. 2017

Unikátní projekt ČCNY The New Bohemia, který pomáhá mladým výtvarníkům a performerům prosadit se na manhattanské kulturní scéně. Přihlášky mohou podávat umělci do třiceti let, kteří jsou ve svých dílech jakkoliv spjati s českou kulturou a to individuálně i skupinově.We would like to thank all artists for theirr submissions.
The Czech Center Jury has decided that the winner is Zachary Delamater.
Congratulations!! 

------------------------------------------------------

Vítězové dostanou možnost prezentovat výsledky své práce v prostorách galerie Českého centra New York. Umělci získají potřebné zázemí pro přípravu a realizaci projektu a podporu při jejich dalším profesním vývoji, kterou partnersky zajišťuje Newyorská nadace pro umění (New York Foundation for the Arts – NYFA), více na www.nyfa.org.

Přihlášky na listopadový termín zasílejte do 17. června 2017, vítězové výzvy budou vyhlášeni 17. července 2017.

V minulém roce The New Bohemia přivedla do prostorů Českého centra New York mladé umělce, performery a hudebníky z Brooklynu a vznikla tak unikátní expozice YOUTH EXPLOSION, o které se můžete dozvědět více zde: http://artalk.cz/2016/07/15/tz-youth-explosion-the-new-bohemia/.

Projekt The New Bohemia je součástí programu Bohemian Creative Hub a myšlenka na jeho vznik byla inspirována významnou newyorskou osobností s československými kořeny - Thomasem M. Messerem. Ten se během svého téměř sedmadvacetiletého působení jako ředitel Guggenheimova muzea v New Yorku stal pro mnohé symbolem odvahy pustit se i v oblasti kultury do neznáma.

The Thomas M. Messer  Bohemian Creative Hub se skládá ze tří hlavních linií. Jednou z nich je již zmiňovaná The New Bohemia, další je originální projekt Prague - New York Effects, který propojuje etablované umělce z USA a České republiky. Tito umělci z odlišného kulturního prostředí, s rozdílnými tradicemi, hodnotami a stereotypy se setkávají na rezidenčním pobytu v České národní budově (Bohemian National Hall) a dále pak na pódiích New Yorku, Washingtonu, D. C., Prahy, Plzně a Ostravy. Poslední částí Bohemian Creative Hub jsou umělecké worshopy, na kterých umělci komunikují s publikem a zapojují ho přímo do tvořivého procesu.

 

 

Otevřená výzva v PDF formátu:


Formulář pro umělce: 

 

České centrum New York (ČCNY) je kulturním centrem situovaným v atraktivní části New Yorku – Upper East Side. ČCNY je známé díky rozmanitému programu, který prezentuje také současné experimentální umění začínajících umělců. ČCNY  funguje mimo jiné jako tvůrčí inkubátor, který umožňuje vnímání mnoha různých vrstev a podob umění, přispívá k aktuálním tématům společnosti, stimuluje k poznávání skrytého a uvědomování si nového. Cílem ČCNY je upevňování kulturních vazeb mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Dlouhodobě vytváří program, který doplňuje multikulturní dění města, realizuje dialog mezi dvěma rozdílnými, ale historicky propojenými a spřízněnými kulturami.

V roce 2016 se o CCNY zmínily v článku s názvem Překvapení: Upper East Side se obrací k experimentálnímu umění[1] prestižní New York Times jako o jedné z institucí, která přináší prvek inovace a experimentálna do oblasti, která se historicky orientuje především na klasické formy umění.

Česká národní budova, ve které České centrum New York sídlí, figuruje také v publikaci 111 míst, která v New Yorku nesmíte minout od Jo-Anne Elikann[2], která ji popsala jako „…málo známý poklad, postmoderní překvapení, které probouzí dynamický dialog mezi americkou a českou komunitou a která se stala vibrujícím kulturním centrem pro novou generaci Newyorčanů,“[3].


[1] Z anglického originálu „Surprise: The Upper East Side Turns Experimental (for Art)“

[2] Z anglického originálu 111 Places in New York that You Must not Miss

[3] “…a little-known treasure, a postmodern surprise, encouraging dynamic dialogue between American and Czech communities that has become a vibrant cultural venue for new generations of New Yorkers.”