Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Das Wandernde Sternlein

Das Wandernde Sternlein - Výstava Marka Thera, vítěze ceny Jiřího Chalupeckého 2011. Vernisáž výstavy: 21. března 2013

Mark Ther
Kdybychom měli vyčíslit všechny významové a emocionální možnosti, jež nabízí rozsáhlá tvorba Marka Thera, kterýse ještě před třicítkou staljedním z nejplodnějších tvůrců videoartu v České republice, museli bychom napsat celou knihu. Therova tvorba jistěnepředstavuje ucelené dílo, které by předávalo jednoznačné poselství. Ve svých videích – vtipných, matoucích, velicekrátkých, avšak filmových kvalit dosahujících - se zabývá spíše utvářením osobitého stylu. Ten se vyznačuje radostným oživovánímhomosexuální estetiky, která je sofistikovaná a hravázároveň, aodlehčenýmhumorem, jenž má kořeny ve východoevropském smyslu pro absurdno. Ther se od svých českých současníků odlišuje právě nebojácným zkoumáním sexuality a transgenderové tematiky, jimiž se dokáže zabývat, aniž by své zaujetí politizoval.Na rozdíl od většiny videoumělců své generace ve všech svých videích experimentuje s narativními postupy. Díky svému svobodomyslnému a zároveň osvobozujícímu přístupu se Ther nenechal zaslepit dobou. Ačkoli se po hudební a vizuální stránce často ohlíží do osmdesátých let, tedy do desetiletí snad nejvíce poplatného kýči, vyznačují se mnohá z jeho děl jistou nadčasovostí, a snad proto tak dobře fungují i v dnešní době. Zřejmě bychom udělali nejlépe, kdybychom ji nazvali dobou Marka Thera. -Travis JeppesenVíce podrobností naleznete na anglické části našich internetových stránek.