Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Tisková konference Dvořák do USA

U příležitosti 25. výročí Sametové revoluce a Roku české hudby 2014, připravuje Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zcela jedinečnou prezentaci české kultury ve Spojených státech amerických.

Dne 16. listopadu 2014 se do New Yorku, na místo svého zrození, vrátí jedna z nejznámějších symfonií světa, Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Z Nového světa“ Antonína Dvořáka. Na místě světové premiéry, v jedné z nejslavnějších koncertních síní světa, zazní tóny Novosvětské v podání České filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka, který při této příležitosti převezme v Carnegie Hall prestižní Cenu Antonína Dvořáka, mimořádné ocenění za propagaci české hudby, udělovanou Akademií klasické hudby, pořadatelem festivalu Dvořákova Praha. Ve stejný den bude v České národní budově na Manhattanu slavnostně na jeden týden vystaven originální rukopis tohoto hudebního díla, který je dnes přísně střeženým sbírkovým předmětem českého Národního muzea. Po Dvořákově návratu zpět do vlasti již partitura nikdy neopustila území našeho státu. Pod osobním vedením ministra kultury Daniela Hermana spojily své síly dvě významné kulturní instituce, Národní muzeum a Česká filharmonie, aby symbolicky vrátily Novosvětskou na místo jejího vzniku. Originální rukopis partitury přiveze do Spojených států oficiální delegace České republiky, vedená předsedou poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem a ministrem kultury Danielem Hermanem. Vystavení unikátní partitury společně s koncerty České filharmonie, které proběhnou nejen v N.Y., ale také v hlavním městě Washington, D. C., symbolizují mimořádný dar české vlády a lidu u příležitosti 25. výročí pádu železné opony, znovunabytí svobody a demokracie v Českých zemích, výraz díkuvzdání a symbol transatlantické kulturní vazby.

Symfonie „Z Nového světa“
Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Z Nového světa“ Antonína Dvořáka patří k tomu nejlepšímu ze světové symfonické tvorby. Dvořák ji začal komponovat krátce po svém příjezdu do New Yorku, kam byl pozván, aby se od října 1892 ujal ředitelského křesla na National Conservatory of Music.
První takty symfonie vznikaly v lednu 1893, dílo dokončil již v květnu téhož roku. Až na několik úprav po návratu z prázdnin z městečka Spillville v Iowě tak vznikla celá symfonie v rámci několika měsíců v New Yorku. Název „Z Nového světa“ připsal Dvořák symfonii až v půli listopadu 1893. Světová premiéra Symfonie „Z Nového světa“ se odehrála 15. a 16. prosince 1893 v newyorské Carnegie Hall, provedl ji orchestr New York Philharmonic Society.
Dvořák v symfonii reflektuje ohromení z nového prostředí a nových kulturních podnětů, nostalgii po domově, inspirací mu byly černošské a indiánské lidové melodie. Na motivy Novosvětské vznikla jedna z nejznámějších amerických písní – skladatel W. A. Fisher použil melodii z 2. věty symfonie a zkomponoval známou píseň Goin home. Ta natolik zlidověla, že mnozí měli za to, že to byl naopak Dvořák, kdo se písní při tvorbě symfonie inspiroval.
Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Z Nového světa“ je součástí nejen českého, ale bezpochyby také amerického kulturního dědictví.

Od Dvořákova návratu do vlasti v roce 1895 již originální rukopisná partitura Novosvětské neopustila území dnešní České republiky. V současnosti je uložena v trezorech Národního muzea – Českého muzea hudby a vystavuje se jen velice výjimečně.
Na vystavení tohoto jedinečného předmětu v prostorách České národní budovy v New Yorku se podílí Ministerstvo kultury ČR, Národní muzeum, Ministerstvo zahraničních věcí, Generální konzulát ČR v NY, Stálá Mise ČR při OSN a Česká centra.

Turné České filharmonie v USA
Americké veřejnosti představí znějící podobu Novosvětské symfonie Česká filharmonie v rámci turné po USA. Spolu s šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem vystoupí filharmonici na západním i východním pobřeží Spojených států od 2. do 19. listopadu na celkem jedenácti koncertech.
"Česká filharmonie vystoupí ve Spojených státech po šesti letech. Sály, v nichž budeme hrát, patří k nejlepším v Americe, v čele s newyorskou Carnegie Hall. Prestiž nadcházejícího turné je pro nás důležitým potvrzením rostoucího zájmu o českou hudbu ve světě," říká David Mareček, generální ředitel České filharmonie.
Vyvrcholením turné bude vystoupení v prestižní newyorské Carnegie Hall 16. listopadu, kde měla Dvořákova Novosvětská symfonie světovou premiéru.
Česká filharmonie se vrací na půdu Carnegie Hall po deseti letech. Pro téměř třítisícové newyorské publikum zahraje filharmonie kromě Novosvětské také Janáčkova Tarase Bulbu a v Lisztově Koncertu pro klavír č. 2 doprovodí francouzského klavíristu Jeana-Yvese Thibaudeta.
O den později Česká filharmonie vystoupí v Národní katedrále ve Washingtonu na slavnostním koncertě, který připomene 25 let od sametové revoluce a třetí výročí úmrtí Václava Havla.

Předání ceny Antonína Dvořáka Jiřímu Bělohlávkovi
Vyhlašovatelem Ceny Antonína Dvořáka je od roku 2009 obecně prospěšná společnost Akademie klasické hudby, pořadatel mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Posláním projektu je ocenění osobností, které se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem významnou měrou zasloužily o propagaci a popularizaci české klasické hudby v České republice i v zahraničí. V předchozích ročnících byli oceněni Josef Suk, Ivan Moravec, Jiří Kout, Ludmila Dvořáková a Jiří Kylián.

Rok České hudby
Koncert České filharmonie v prestižní Carnegie Hall a vystavení Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Z Nového světa“ ze sbírek Národního muzea je zároveň jednou z vrcholných závěrečných akcí Roku české hudby 2014. V rámci této akce si letos připomínáme mimo jiné i 110. výročí úmrtí Antonína Dvořáka. Vzhledem k četnosti výročí hudebních umělců, jež se vážou k letům zakončeným čtyřkou (110. výročí úmrtí Antonína Dvořáka, 190. výročí narození a současně 130. výročí úmrtí Bedřicha Smetany atd.), se tyto ročníky tradičně spojují s oslavami Roku české hudby nejen u nás, ale i v zahraničí. Roky české hudby se nelimitují pouze na prezentaci tvorby výročních autorů, na jeden druh či hudební žánr, ale zaměřují se na podporu a reflexi české hudby jako takové. Rok české hudby 2014 je program podpořený Ministerstvem kultury ČR ve spolupráci s resorty školství, zahraničí a místního rozvoje.

Od Dvořáka k Havlovi: výročí 25 let svobody
Kulturní akce spojené s osobou Antonína Dvořáka zahajují v New Yorku celotýdenní česko-americké oslavy, které budou probíhat na důležitých místech východního pobřeží Spojených států. Oslavy vyvrcholí odhalením busty prezidenta Václava Havla v Kongresu Spojených států amerických u příležitosti 25. výročí sametové revoluce, která dala svobodu jeho národu a vedla k jeho zvolení prezidentem. Touto významnou události si připomínáme nejen období revolučních změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, jež vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na demokratické principy, ale především uctění památky Václava Havla a všech těch, jejichž oběti pomohly strhnout železnou oponu. Oslavy proběhnou nejen ve Washingtonu, ale také v Chicagu. Slavnostního odhalení busty se zúčastní nejen zástupci české politické scény, mezi nimiž jmenujme premiéra Bohuslava Sobotku, předsedu Sněmovny Jana Hamáčka, místopředsedu vlády Pavla Bělobrádka a ministra kultury Daniela Hermana, očekává se rovněž velká účast významných osobností a politiků z americké strany.


Partneři výstavy originální partitury symfonie Antonína Dvořáka "Z Nového světa"::

PhDr. Helena Markusová
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí

Stáhnout tiskvou zprávu v pdf formátu


 

Email: helena.markusova@mkcr.cz
Tel: 702 010 461

Další informace naleznete také na
webové stránky
Facebook
Twitter