Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Poison Green

Výstava zkoumající témata, koncepty a kulturní fikce, které se vztahují k životnímu prostředí a ekologii. Spíše než malovat zeleně a romantizovat přírodu, se umělci pokusí představit mnohovrstevnost životního prostředí spolu s následky, které má urbanismus a naše postindustriální, virtuaizovaná realita na jeho ekologickou rovnováhu. Výstava se snaží rozkrývat konvence, stereotypy a ideologie kulturního pojetí přírody a zkoumá různé environmentální modely, které je možné integrovat v běžném životě. Představeny budou projekty českých a zahraničních umělců: Matej Al-Ali (CZ), Silvina Arismendi (CZ/UY), Mark Dion (US), Petr Dub (CZ), Mathias Kessler (AT), Tomas Moravec (CZ), Because We Want It (US), Anne Percoco (US), Katerina Seda (CZ), Klara Sumova (CZ) a Slavoj Zizek (SI). Vernisáž: Úterý, 25. června 2013

Výstava Poison Green v Českém centru New York zkoumá témata, koncepty a kulturní fikce, které se vztahují k životnímu prostředí a ekologii.  Spíše než malovat zeleně a romantizovat přírodu, umělci a koncepty prezentované v  Poison Green zkoumají mnohovrstevnost životního prostředí spolu s následky, které má urbanismus, postindustriální a virtuaizovaná realita na ekologickou rovnováhu. Výstava se snaží rozkrývat konvence, stereotypy a ideologie kulturního pojetí přírody a zkoumá různé environmentální modely, které je možné integrovat v běžném životě.

Jméno výstavy Poison Green, v češtině “ Jedovatá zelená“ se váže k historickému příběhu populární, smaragdově zelené barvy známé také jako Pařížská zelená. Tato barva, která byla široce používána během 19. století, za krásu své zeleně vděčí prudce jedovatému pigmentu obsahujícímu arsen.  Do doby, než se podařilo objevit souvislost mysteriózních otrav a úmrtí s touto barvou, byla široce užívána od barvení oblečení, nebo tisku rostlinných motivů na viktoriánských tapetách, až po impresionistické malíře, kteří s ní s oblibou malovali přírodní motivy.

Výstava Poison Green se symbolicky vztahuje k mnohoznačnosti zelené barvy, která může být obrazně znakem obojího- života i smrti a zkoumá koncept “zelené“ spolu fantaziemi, idealizací a kulturním chápáním přírody.

V dnešní době, kdy je otázka, jak zastavit ničení přírody na planetě aktuální více, než kdykoli dříve, se staly ekologické problémy, které po dlouhá desetiletí byly převážně okrajovou záležitostí environmentálních aktivistů, důležitým tématem mainstreamové kultury a médií.  Převratné změny v přírodě donutily rozvinutý svět k uvědomění si následků, které má pohodlný moderní život na rovnováhu životního prostředí. Hledání řešení ekologického dopadu bezbřehého vykořisťování přírodních zdrojů se tak stalo nevyhnutelné.

Ve chvíli, kdy se ekologie a vše „zelené“ stalo populární, se zároveň stalo důležité rozlišovat mezi upřímně “zelenými” environmentálními přístupy a praktikami, které téma ekologie pouze využívají a malují věci “na zeleno”. Potravinové kilometry, ekologický dluh, uhlíková stopa atd., pojmy, které si politici a korporace rychle osvojili jako svůj nový eko slovník, mohou lehce sloužit dvojím zájmům a spíše komplikují rozlišení opravdového ekologického úsilí od ideologie, trendy eko módy a účelové politiky natřené nazeleno. Otázka, co může běžný člověk pro životní prostředí udělat ve svém osobním životě, se tím stává o to více aktuální.

Umělci ve výstavě Poison Green  vstupují  do role vědců, environmentalistů, sociálních pracovníků a učitelů a zkoumají životní prostředí skrze prizma kultury a přírody.  Řada z nich používá výzkum a investigativní metody, které uplatňuje na environmentální témata jako zdroje energie, stavební metody a design nebo produkci potravin.  Další přístupy zkoumají vědu a sociální a edukativní modely, které významně ovlivňují přístup k environmentu.  Podoba jejich práce má na rozdíl od vědecké teze formu vizuální a estetickou, často užívá nadsázku a metafory, které s uměleckým citem a vizí kriticky nahlíží na problematiku životního prostředí.  Přestože se zde nepředkládají pragmatická, nebo zaručeně “správná“ řešení, nekonvenční přístup těchto umělců přináší novou perspektivu ke způsobu jakým věda, politika a trh vnímá přírodu a životní prostředí a může tak významně přispět k ekologickému diskurzu.

Výstava Poison Green se skládá ze sérií projektů a instalací, které se z galerie Českého centra v České národní budově rozšiřují i na její střechu, kde je instalován projekt komunitní zahrádky, který výstavu doprovází. Zde mají účastníci projektu a návštěvníci možnost testovat a pozorovat proces, jak vypěstovat zeleninu, která je třeba k uvaření jednoho jídla.

Stáhnout tiskovou zprávu (v angličtině).