Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Report on the Reconstruction of the Past: Barbora Klimova and Eva Kotatkova

Výstava v ČC je součástí instalace v New Museum Hub, která má název tranzit – Report on the Construction of a Spaceship Module*. Výstava v Českém Centru rozvíjí myšlenku alegorického prostředí kosmické lodě (jako místa pro prezentaci práce platformy pro současné umění „tranzit“ v New Museu) a představí dvě konkrétní „umělecké mise“ vyslané z mateřské lodi, jejichž autorkami jsou Eva Koťátková a Barbora Klímová. 28.1. - 11.3.2014

Vernisáž výstavy: Úterý, 28. ledna, 18:30-20:30 hodin v Českém centru New York

Tisková zpráva
(v angličtině):


Mise je poslání, úkol (od z latinského missio- poslat); je to sbor osob vyslaný na specifické místo za nějakým účelem. V našem případě se jedná o dlouhodobé projekty dvou umělkyň, které si ve spolupráci s tranzitem stanovily jako výzkumný cíl vydání dvou specificky zaměřených publikací. Výstava bude limitována na práci s materiály nashromážděnými v průběhu těchto dvou misí, jejím cílem ovšem není statická prezentace, ale vytvoření mentálního prostoru četby a vnímání knihy v galerijním prostoru. Kniha Evy Koťátkové je založena na autorčině výzkumu represivních aparátů v autoritativním režimu socialistického Československa 80-tých let (tedy v době, kdy autorka chodila do školy). Z řady archívů umělkyně získala provozní řády a další oficiální dokumenty, jimž se instituce řídily. Domovní řád, hřbitovní řád, řád psychiatrické léčebny, řád školy pro děti s postižením, ad. Tyto řády se staly podkladem pro více než tři stovky autorčiných koláží, jež analyzují a vizuálně, fantaskně, reálně i surreálně interpretují konflikt mezi přirozeností, lidskou svobodou, institucionálním a autoritativním řádem lidské společnosti.

Organizováno ve spojení s výstavou "Report on the Construction of a Spaceship Module" v New Museum, 22. ledna - 13. dubna

Barbora Klímová ve své publikaci nevystupuje jako umělkyně v tradičním slova smyslu. Projekt její knihy je zaměřen na zkoumání aktivních, tvůrčích přístupů k nedávné minulosti. Pokouší se hledat paralely k akademickému modelu psaní historie. Soustředí se na periferní jevy, pozapomenuté události, osobnosti, jejichž tvorba není dostatečně reflektovaná. Základem práce je mapování soukromých archivů a spolupráce s autory, aktivními v 70.–90.letech. Z jejich osobních archivů byly subjektivně a individuálně i v komunikaci s autory vybrány části, které v řadě případů nelze jednoznačně identifikovat jako definitivní artefakty (korespondence, osobní poznámky, koncepty, dokumentární fotografie apod.). Vybraní tvůrci jsou většinou klíčovými pro určitá prostředí, skupiny lidí, komunity. Prostřednictvím jejich práce a vlivu projekt mapuje mj. i lokální umělecké scény a sociální rovinu umění. Experimentálně pak program řeší otázky související s prostředkováním uměleckých děl, dokumentů, pozůstatků dobových událostí zahrnujících neopakovatelné okolnosti, kontext vzniku. Vybraní autoři: Vladimír Ambroz, Pavel Büchler, Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil, Jiří Havlíček, Vladimír Havlík, Marie Kratochvílová, J. H. Kocman, Marian Palla, Miroslav Sony Halas, Jiří Valoch, Petr Váša, Aleš Záboj a další.

Výstava ale jak bylo řečeno není jen dokumentární rekonstrukcí vzniku těchto publikací. Je pokusem vytvořit v prostředí galerie, tedy v třírozměrném prostoru a vymezeném čase (na rozdíl od knihy, která je dvourozměrná, ale trvalá) dvě rozdílné instalace testující uchopení prostoru galerie jako mentálního prostoru četby. Východiskem může být pokus vytvořit simulaci mozku čtenáře, v němž se postupně vrství text, hypertext a obrazy ve specifické stavbě, která je jedinečná, ale není statická a uzavřená - umožňuje pohyb v této mentální konstrukci četby různými směry.