Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Samizdat

CESTY KE SVOBODĚ
Česká alternativní kultura před listopadem 1989

Listopadový program Českého centra New York je věnován výročí Sametové revoluce. Pod názvem Cesty ke svobodě zde proběhne několik akcí, které budou reflektovat českou alternativní kulturu před listopadem 1989.

10. listopadu bude zahájena první výstava českých samizdatových publikací v USA nazvaná  Český samizdat jako bojové umění, 1968-1989. Kromě soukromých sbírek budou představeny zejména publikace z knihovny Libri prohibiti. Kurátorkou výstavy je Čecho-Kanaďanka Daniela Sneppova. Výstava zahrnuje rovněž filmové a hudební ukázky.

V souvislosti s výstavou připravuje České centrum NY ve spolupráci s New York University Praha a Generálním konzulátem ČR sympozium Československý samizdat a jeho odkaz, které se uskuteční 10. a 11. listopadu. Cílem sympozia je poukázat na rozvoj nezávislého českého písemnictví v posledních dvou desetiletích vlády komunistické strany. Mezi účastníky sympozia jsou Wendy Luers, Hanna Gaifman, Ivan Havel, Jáchym Topol, Paul Wilson a další odborníci z oblasti historie a literatury.

„Chtěli bychom připomenout odvahu a ideály lidí, kteří doma po večerech přepisovali knížky  a také hovořit o tom, jaká je role samizdatu v nesvobodných zemích v  době internetu,“ říká ředitelka Českého centra New York, Pavla Niklová.

Sérii pořadů Cesty ke svobodě doplní koncert skupiny Garage, Velvet Revolution Party a trezorové filmy Ucho a Skřivánci na niti.

Projekty na téma samizdat jsou pořádány pod záštitou Karla Schwarzenberga, prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR, a prvního prezidenta ČR, Václava Havla.

Tisková zpráva:

Sympozium Samizdat - Program: