Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.1.2011 19:00 - 21:00

Krásnej život budu mít ...

V dobách komunismu byla Česká republika uzavřená země. S příchodem svobody se před dvaceti lety otevřely hranice a do země začali přicházet imigranti. Z mnoha zemí, které trpěly válkou či politickými otřesy přicházeli uprchlíci a začali plnit uprchlické tábory. Pražské Divadlo Archa, které je známé svou mezinárodní reputací, iniciovalo projekt, kdy umělci vytvořili představení spolu s žadateli o azyl přímo v uprchlickém táboře.

Významný český dokumentarista Pavel Koutecký (režisér filmu Občan Havel) sledoval neobvyklý a složitý proces přípravy představení s empatií a také s humorným nadhledem.
Režisérka Jana Svobodová vytvořila za posledních šest let pět divadelních představení týkajících se problémů imigrantů. Vyvinula zároveň specifickou metodu divadelní práce s lidmi v extrémní životní situaci. Na besedě po projekci filmu seznámí Jana Svobodová a ředitel divadla Archa Ondřej Hrab diváky se sociálně angažovanými projekty této významné umělecké instituce. Hostem večera bude americký hudebník Michael Romanyshyn, který v Praze založil kapelu Allstar Refjúdží Band.

 

Divadlo Archa

DIVADLO ARCHA je centrem pro současná scénická umění bez ohledu na hranice mezi žánry.
DIVADLO ARCHA je produkčním domem, kde je soudobé umění uváděno a také vytvářeno.
DIVADLO ARCHA nemá stálý divadelní soubor – svá představení vytváří formou projektů.
DIVADLO ARCHA je místem mezinárodní konfrontace scénických umění.
DIVADLO ARCHA je místem setkávání různých kultur.
DIVADLO ARCHA svá představení uvádí nejen ve svých prostorách, ale i mimo ně, například ve veřejném prostoru. DIVADLO ARCHA klade stejný důraz jak na uměleckou tak na společenskou funkci divadla.
DIVADLO ARCHA své umělecké projekty vytváří samostatně nebo ve spolupráci s jinými názorově spřízněnými organizacemi u nás i v zahraničí.
DIVADLO ARCHA slouží publiku, které je hledající, kritické a náročné.
DIVADLO ARCHA je veřejným fórem.


HISTORIE A SOUČASNOST DIVADLA ARCHA:

Jméno Archa ne náhodou odkazuje ke starozákonnímu příběhu o Noemovi. Na palubě Noemovy lodi se spolu octla nejrozmanitější zvířata, která během dramatické proměny světa nesla na své palubě potenciál pro nový život. Také Divadlo Archa chce být místem otevřeným pro nejrůznější, mnohdy nečekaná setkání. Jejich smyslem je zkoumat možnosti umění, dát prostor neotřelým nápadům a různými cestami postihovat život na začátku třetího tisíciletí.

Divadlo Archa bylo slavnostně otevřeno v roce 1994 společným vystoupením Mina Tanaky a Johna Calea. Již první představení významně naznačilo dramaturgii divadla: setkání japonského tanečníka a hudebníka ze Spojených států symbolizovalo spojení kultur, žánrů, kontinentů.

Archa přivítala na své „palubě“ během 11 let existence řadu osobností světového umění jakými jsou například režisér Robert Wilson, choreografové Wim Vandekeybus, Anna Teresa de Keersmaeker či Jan Fabre, hudebníci David Byrne, Randy Newman, Philip Glass, Meredith Monková, Einstürzende Neubauten, Tindersticks, White Stripes a mnoho dalších. Hrály tu soubory Royal Shakespeare Company, Cheek By Jowl, Ultima Vez, DV8, Handspring Puppet Company či Dogtroep. Jedno ze svých posledních vystoupení zde měl americký básník Allen Ginsberg.

Svou výjimečnou dramaturgií, inovativními projekty přesahující umělecké žánry i nadstandardním technickým zázemím si Archa nejen v České republice získala pověst významné progresivní scény.

Divadlo Archa nemá stálý soubor. Archa pracuje na principu produkčního domu, který poskytuje umělcům produkční i technické zázemí pro jejich tvorbu. Tento způsob práce umožňuje jednak vznik vlastních divadelních, tanečních či hudebních projektů či koprodukcí, ale také hostování domácích i zahraničních souborů.

Každoročně vzniká v Arše  alespoň jeden původní projekt. V produkci Archy nastudovali svá představení Peter Schumann, Min Tanaka, Residents a další umělci a soubory z nejrůznějších zemí včetně domácích - vznikla tu například Opera La Serra Michala Vícha a Jaroslava Duška či Goldflamův Sladký Theresienstadt v režii Damiena Graye. K novějším projektům patří výtvarně hudební performace Petra Nikla Tanec hraček či taneční představení Lola & Mr. Talk. Původní projekty, které často reflektují aktuální společenská témata však vznikají i mimo divadelní prostory. Příkladem může být představení V 11:20 tě opouštím realizované v roce 2005 v uprchlickém táboře Bělá pod Bezdězem či pro tento rok připravovaný mezinárodní projekt Crash Test Dummy, který se odehraje v pražských ulicích. Mnohé z projektů Divadla Archa získaly mezinárodní ohlas a byly uvedeny v zahraničí, například na festivalech v Bonnu, Johannesburgu, Londýně, Kjótu, Tokiu, Bělehradě či Bruselu.


 

A Beautiful Life I Will Have...
Film and meeting with theater authors

During the communist regime the Czech Republic was a closed-up country. Twenty years ago, with the appearance of freedom, the borders were opened and immigrants started arriving in our country. They have been comi
ng from many different countries that suffer from war of political tremors and started filling refugee camps. The Prague Archa Theatre which is well-known for its international collaborations, initiated a project based on the collaboration between artists and asylum applicants directly in the refugee camp. The renowned Czech documentary films maker Pavel Koutecky (directed of the film Citizen Havel) followed the remarkable and complex process of the performance preparations with compassion and humorous insight.
The director Jana Svobodova has created five performances dealing with the issues of immigrants
over six years. At the same time she has developed a special method of theater work with people in extreme life situations. During the discussion following the film, Jana Svobodova and the Director of the Archa Theater Ondrej Hrab will present their socially engaging projects. The special guest of the evening will be American musician Michael Romanyshyn who has started the Allstar Refjudzi Band in Prague.

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

12.1.2011 19:00 - 21:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala