Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.2.2010 0:00 - 0:00

CHELSEA HOTEL: GHOSTS OF BOHEMIA/ PŘÍZRAKY BOHÉMY.

Patrně žádné jiné místo nezastupuje uměleckou bohému minulého století lépe než Chelsea Hotel v New Yorku. Tato výstava je první historickou přehlídkou vizuálního umění k danému tématu. Soustřeďuje se na tři klíčové autory spjaté s tímto legendárním místem – na Harryho Smithe, Andy Warhola a Roberta Mapplethorpa, aby sledovala měnící se podoby bohémy od 50. do 80. let 20. století. Srovnání Smithe, Warhola, Mapplethorpa a dalších dvou umělců, Jonase Mekase a Michela Audera, ukazuje nejen různé umělecké přístupy, ale také načrtává dráhu, kterou bohéma opsala ve druhé polovině 20. století. Výstava vyzdvihuje zásadní význam bohémy pro moderní kulturu a zároveň se táže po jejím smyslu v době, kdy se hovoří o zániku bohémství. Anebo ještě zažijeme jeho transformaci?

Anthology Film Archives,
32 2nd Avenue, NYC

23. února, 19:30 – 21:30

Recepce k publikaci výstavního katalogu

Chelsea Hotel: Ghosts of Bohemia. Harry Smith, Andy Warhol, Robert Mapplethorpe,  Jonas Mekas, Michel Auder.
Edited by Jaroslav Anděl. With texts by Jaroslav Anděl, Victor Bockris, Jonas Mekas and Sherill Tippins.  Prague: DOX Centre for Contemporary Art, December 2009.

Recepce, kterou uvede Jonas Mekas a Jaroslav Anděl, je poctou dílu Harryho Smithe, o nějž pečuje Anthology Film Archives. Recepci spolupořádá České centrum, New York.

 

 

CHELSEA HOTEL: GHOSTS OF BOHEMIA/ PŘÍZRAKY BOHÉMY. HARRY SMITH, ANDY WARHOL, ROBERT MAPPLETHORPE, JONAS MEKAS, MICHEL AUDER.

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX, PRAHA, 4. PROSINCE 2009 – 29. BŘEZNA 2010

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

23.2.2010 0:00 - 0:00

Organizátor:

Anthology Film Archives


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala