Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.4.2018 15:00 - 22:00

ČESKO-AMERICKÁ INSPIRACE

ČESKO-AMERICKÁ INSPIRACE
28. dubna, 2018 

 

15:00-16:00, 3. PATRO
RSVP 
Zahájení výstavy: "Fenomém Masaryk" a "Milan Rastislav Štefánik - veľký slovenský a európsky diplomat". Výstava je připravena ve spolupráci s Národním muzeem a Generálním konzulátem Slovenska v New Yorku.

16:00-17:30, KINO
RSVP 
Konference: Spojené státy americké a Evropa v posledních 100 letech (1918–2018)

Jednotlivé přednášky budou věnovány klíčovým událostem a tématům, které ovlivnily vztahy mezi Evropou a Spojenými státy americkými; přednášející jsou přední historikové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
1) Prof. Martin Kovář: Spojené státy americké a Evropa v letech 1918–2018: Nedokončený příběh 
2) Dr. Jaromír Soukup: Američané v Evropě. Spojené státy americké a „německá otázka“: případ Porýní
3) Doc. Jakub Rákosník: Spojené státy americké, střední Evropa a Československo v letech 1945–1953
4) Prof. Ivan Šedivý: Pepsi, Zappa a „světový policajt“: Obraz Spojených států amerických v české/československé společnosti za vlády komunismu (1948–1989)

18:00-19:00, KINO
RSVP
Promítání dokumentárního filmu Poslední slovo Charlotty Masarykové o ženě Tomáše Garrigue Masaryka narozené v Brooklynu. Dokument zachycuje setkání dvou osobností, jejichž role hraje v české historii nezanedbatelnou součást.

19:00-20:00, GALERIE
RSVP
Výstava: Umělci za železnou oponou. Prohlédněte si umělecká díla autorů z totalitárního Československa sesbíraná Lee Freemanem s jeho osobní účastí. 

19:30-22:00, SÁL
RSVP 
Mistrovská díla (Master-pieces), zkomponováno Petrem Kotíkem. Americká premiéra libreta založeného na textech Gertrudy Stein. Inscenace v pojetí Jiřího Nekvasila a Davida Baziky. 

 

Sto let od vzniku nezávislého Československa, sto let česko-amerických vztahů 

Dubnová akce Českého centra New York na oslavu výročí zahrnuje výstavy, sérii přednášek, promítání filmu i koncert

Poukázat na vztah mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Právě to je hlavním poselstvím programu Czech-American Inspirations. 28. dubna, během jediného dne, se tak v České národní budově v New Yorku uskuteční pět akcí, které budou probíhat od 15 do 22 hodin.

Prvním bodem bohatého programu je vernisáž dvou výstav: Fenomén Masaryk a Milan Rastislav Štefánik – vel´ký slovenský a európsky diplomat, kterou hudebně doprovodí duo Kristina Fialová & Petr Nouzovský. Putovní verze výstavy o TGM navazuje na stejnojmenný výstavní projekt, který probíhal v Nové budově Národního muzea od loňského září do konce ledna 2018. Masaryk je zde představen nejenom v roli profesora a prezidenta, ale také otce, dědečka a manžela. Důraz je však kladen zejména na Masarykův vztah ke Spojeným státům americkým. Generál Milan Rastislav Štefánik byl slovenský politik, generál francouzské armády a také astronom. Společně s Tomášem Garriguem Masarykem a Edvardem Benešem je považován za zakladatele Československa. Vernisáž proběhne ve 3. patře České národní budovy v 15 hodin ve spolupráci s Národním muzeem a Generálními konzuláty České a Slovenské republiky v New Yorku.

V prostorách kina se následně v 16 hodin uskuteční konference Czech-American Ties in the Last 100 Years s podtitulem  Jsme s vámi, jste s námi, všemu navzdory... Spojené státy americké a Evropa v letech 1918-2018. Přednášky o událostech, které definovaly česko-americké vztahy, přednesou profesoři Karlovy Univerzity v Praze na témata více než zajímavá: Prof. Martin Kovář: The United States and Europe 1918–2018: The Unfinished Story; Dr. Jaromír Soukup: The Americans in Europe: The United States of America and the „German Question“: Case of the Rhineland; Doc. Jakub Rákosník: The United States of America, Central Europe and Czechoslovakia in the Years 1945-1953 a Prof. Ivan Šedivý: Pepsi, Zappa and World Policeman: Image of the USA in Czech Society during the Communist Period (1948–1989).

 Promítání filmu Poslední slovo Charlotty Masarykové začne v témže kině v 18 hodin a přiblíží divákům osudové setkání dvou silných osobností, jež navždy ovlivnily české dějiny. „Ve filmu se ukáže skrytá role žen v historii, která byla většinou psána muži,“ říká režisér Josef Císařovský. „Například Masarykovi jeho žena dvakrát zabránila emigrovat do Ameriky.“ Charlotte Garrigue Masaryk se narodila v Brooklynu, ve státě New York. Byla vynikající pianistkou a právě díky její lásce k hudbě se v sedmnácti letech vydala do Lipska hru na klavír studovat. Zde také potkala svého budoucího manžela. K tvorbě dokumentu byly využity četné historické kresby, fotografie, listiny a artefakty uložené v newyorských, lipských, vídeňských a pražských archivech. Světové premiéry padesátiminutového dokumentu se osobně zúčastní pravnučka Charlotte Garrigue Masaryk - Charlotta Kotík.

V 19 hodin v galerii Českého centra New York se mají návštěvníci následně možnost sejít osobně se sběratelem a filantropem Lee Freemanem, který je provede výstavou Artists Caught Behind the Iron Curtain (Umělci uvěznění za Železnou oponou) kurátorky Stefanie Kohn. Americký občan Lee Freeman vykupoval v 60. letech obrazy českých umělců, kteří nemohli v době komunistického režimu vystavovat. Díla prodával do prestižních galerií, ale i soukromým sběratelům po celém světě. Utržené finance posílal zpět umělcům, společně s malířským vybavením, které bylo v tehdejším Československu k dostání jen velmi obtížně. Sbírku přiváží do České národní budovy National Czech & Slovak Museum & Library v Cedar Rapids v Iowě.

Celodenní program, oslavující sto let česko-amerických vztahů, vyvrcholí newyorskou premiérou komorní opery Master-Pieces (Mistrovská díla) Petra Kotíka. „Meditaci“ o povaze tvůrčího procesu, zahrnující zpěv, konverzaci, recitaci a monolog, do něhož vstupují tři vypravěči, uvede České centrum New York za účasti autora, ve 20:30 hodin ve Velkém sále České národní budovy.

Libreto založené na textech americké spisovatelky Gertrudy Stein Co jsou to mistrovská díla a proč je jich tak málo a Války, které jsem zažila, se zabývá myšlenkou, že mistrovské dílo nemá nic společného s identitou tvůrce-umělce, ani se svou dobou. Existuje vždy samo o sobě, je svou vlastní entitou a je nadčasové. „O co ti jde, když tvoříš (nejen umělecké dílo) – jde ti o identitu sebe sama nebo o entitu, tedy o dílo samotné? Jde ti o sebe nebo o to, co děláš? Pokud ti jde o identitu, mistrovské dílo nikdy nevytvoříš, i když je možné dosáhnout rychlého úspěchu,“ tvrdí Stein.

Otázky, které jsou kladeny na scéně, tvoří specifickou energii díla a inspirovaly i scénografa Davida Baziku. Ve spojení hudby s divadlem a textem, který je někdy zpíván a někdy  recitován se proto Kotík snažil zachovat jak poezii jazyka Gertrudy Stein, tak i jeho mnohovýznamovost. Za českou inscenací z roku 2014 v Národním divadle moravskoslezském, stojí režisér Jiří Nekvasil. Právě Nekvasil Kotíkovi navrhl, aby složil operu. „V té době jsem měl rozmyšlenou skladbu pro soprán a housle, ale tento návrh mě inspiroval ke změně plánu a tak vznikl základ konceptu opery pro sólový soprán,“ vzpomíná Kotík. „Nezávisle na tom jsem také začal podrobně analyzovat text Gertrudy Stein, který jsem přepsal do slok. Tím postupně začal nabývat transparentnosti a jeho obsah se stal jasnější. Na textu jsem pracoval téměř rok a půl a výsledkem bylo libreto opery Master-Pieces,“ dodává.

Téměř padesát let ve Spojených státech působící český skladatel, dirigent a flétnista Petr Kotík odešel z Československa v roce 1969 na pozvání Centra uměleckých aktivit na univerzitě v Buffalo. Založil soubor S.E.M., se kterým pořádal pravidelné koncertní série v New Yorku a jezdil na turné po USA i západní Evropě.  Právě umělci ze souboru S.E.M. budou vystupovat i v Českém centru. V roce 1999 inicioval Kotík založení Centra nové hudby v Ostravě s cílem organizovat mezinárodní Institut a Festival nové hudby Ostravské dny. První ročník festivalu se konal v roce 2001 a díky Kotíkovi, který je jeho uměleckým ředitelem, si postupně získal mezinárodní renomé. V rámci festivalu byl rovněž Kotíkem založen ansámbl Ostravská banda (2005). S tímto souborem podniká četná koncertní turné na obou stranách Atlantiku, na nichž uvádí i novinky současných mladých českých autorů.

Místo konání:

Bohemian National Hall, 321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

28.4.2018 15:00 - 22:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala