Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.12.2019 19:00

CZECH IMAGE

Česká republika očima mladých zahraničních výtvarníků.5. prosince v 19:00 v galerii
RSVP

Představení celoročního projektu s názvem Czech Image, který se skládá z putovní výstavy a katalogu. Výběr bezmála šedesáti originálních plakátů představuje ukázky prací mladých výtvarníků z deseti zemí světa. Jaký je pohled na naši zemi očima mladé zahraničí generace? Nová výstava tak nabízí neotřelý pohled ze zahraničí na současnou image České republiky.

Večer obohatí živý set DJ Alyaze a občerstvení.

Úvodem celoročního projektu s názvem Czech Image byla již proběhlá česká část, která byla odstartována v lednu letošního roku výstavou plakátů vytvořených studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Úkolem mladých autorů bylo, dle zadání Českých center, zpracovat prostřednictvím grafického ztvárnění svůj pohled na naši zemi. Studenti své vize a nápady zpracovávali pod odborným dohledem vedoucí ateliéru doc. Kristýny Fišerové.

Následně byli se stejnou výzvou i zadáním osloveni prostřednictvím Českých center zahraniční studenti grafických škol. Do projektu se nakonec zapojili studenti 10 zemí – devíti evropských i vzdálené Japonsko. Díky tomu můžeme představit mezinárodní výběr grafických prací a to formou společné výstavy mladé generace zahraničních výtvarníků. Autoři svým osobitým pojetím odpovídají na otázky plynoucí ze zadání: „Jak vnímáte Českou republiku?“, „Co je podle vás pro naši zemi charakteristické?“, „V čem spatřujete jedinečnost České republiky?“. Do svých prací zapracovali své názory na naši zemi, které si v průběhu svého života vytvořili prostřednictvím vnímání kultury, zpráv z médií nebo přímým kontaktem s českou veřejností, přáteli, známými. V daném kontextu byla vyhlášena také soutěž v rámci národních kol. Její vítězové absolvují třídenní rezidenční a networkingový pobyt v Praze.

Na výstavě vyniknou práce mladých výtvarníků z těchto zemí: Španělska, Německa, Rakouska, Švédska, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska a Japonska. 

Ze zapojených škol jsou to např.: 

Akademie ilustrace a designu v Berlíně / Akademie für Illustration und Design Berlin GmbH 

Národní akademie umění Lvov / Lviv National Academy of Arts 

Akademie výtvarných umění v Krakově / Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Evropský institut designu v Madridu / IED Madrid

Stockholmská akademie umění Konstfack / Konstfack - University of Arts, Crafts and Design

MONIKA KOBLEROVÁ, vedoucí projektu CzechImage, ŘEDITELKA ÚSEKU KULTURNÍ DIPLOMACIE A CZECH CENTRES NETWORK:
„Projektem Czech Image jsme cílili zejména na mladou generaci. Téměř 400 výtvarníků z deseti zemí světa se podařilo nadchnout pro zamyšlení se nad tím, co pro ně Česká republika představuje. Výstava tak přináší svěží a často humorný i kritický pohled na naši zemi očima mladé zahraniční generace, se kterou je potřeba při strategii budování brandu ČR aktivně pracovat. V příštím roce plánujeme rozšíření do dalších zemí, kde mají Česká centra svá zastoupení a také zveřejnění výsledků výzkumu na téma brandu ČR, který jsme letos realizovali v zahraničí.“ 

Místo konání:

Bohemian National Hall, 321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

5.12.2019 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala