Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.6.2020 - 31.8.2020

Rozhovory: České organizace v New Yorku vzdorují pandemii

Zatímco se společnost na mnoha místech po koronavirové krizi znovu otevírá, návrat do "normálního" života v New Yorku bude trvat delší dobu. Město, které nikdy nespí, bylo mimořádně silně zasaženo pandemií, která také zcela zastavila místní kulturní život. Stejně tak bylo postiženo mnoho místních českých organizací, které jsou živou součástí kulturní krajiny New Yorku a které musely omezit, nebo úplně zrušit své programy. Jaká je jejich zkušenost s touto výjimečnou situací a jak vidí budoucnost? V této další sérii rozhovorů jsme hovořili s jejich zástupci, abychom se dozvěděli více. Za organizaci BBLA odpovídá Josef Baláž, Christopher Harwood za SVU a za asociaci DAHA Susan Lucak.

 

 

 

„…lidstvo vždy půjde dopředu…“

Josef Baláž prezident Bohemian Benevolent & Literary Association (BBLA)

s Markem Milde


Josef Baláž, foto: BBLA Archiv

MM: V jaké situaci Vás v Bohemian Benevolent & Literary Association příchod koronavirové krize zastihl? Co jste v tomto období chystali?

JB: Celkově byl rok 2019 velmi aktivním a z pohledu fundraisingu naprosto úspěšným rokem pro naši organizaci i celou Bohemian National Hall. BBLA zastřešuje aktivity a generuje příspěvky pro naše členské organizace a zároveň pro další přidružené spolky po celé Americe a naše velmi blízké spolupachatele na kulturních akcích v BNH, jako je České centrum New York.

Covid kompletně zastavil činnost budovy. Několik desítek akcí kulturního a komerčního charakteru bylo zrušeno. Vracíme zálohy na přípravu jednotlivých akcí a rušíme subdodavatele.

MM: Jak v současnosti vypadá Vaše činnost? Co přinesla současná situace pro Váš spolkový život?

JB: Představenstvo BBLA komunikuje dálkově. Připravují se virtuální aktivity a činnost po epidemii. Kromě odborného vedení kanceláře BBLA a profesionální koordinace 

činností budovy je celé představenstvo BBLA složeno z dobrovolníků a sponzorů aktivit. Protože mnohým z nás se zcela zastavilo podnikání, znamená to, že můžeme věnovat více času dobrovolným činnostem, což bohužel také znamená, že nám to nedovolí štědře finančně podporovat konkrétní programy, jako dříve. Kolegové ze spolku, kteří pracují v oboru medicíny, naopak volného času příliš nemají.

 

Bohemian National Hall, sídlo BBLA, foto: BNH archiv

MM: Tato těžká doba vzbudila mezi lidmi vlnu solidarity a sounáležitosti. Setkal jste se se zajímavými příběhy, které přinášejí naději?

JB: Vzhledem k velké konkurenci vždy a ve všem je město New York celkem tvrdým místem pro jakékoli podnikání, nejen v byznysu, ale i v kultuře je stereotyp agresivního Newyorčana celkem na místě. Krize typu jedenáctého září nebo dnešní Covid vždy dočasně zlidští běžnou lidskou interakci mezi lidmi a vytvoří solidární a shovívavou náladu. S narůstající nervozitou toho, co bude dál, odhaduji, že silně přátelský sentiment začne pomalu mizet. Ale obecně jsou nyní lidé vůči sobě vstřícní. Jde jen o to, kdy už toho všeho budou mít dost.

MM: Jak si představujete Vaší činnost do budoucna, do konce tohoto roku a dále?

JB: Nejdříve očekávám oživení aktivit v rámci používání prostoru BNH až někdy na podzim a ve skutečnosti provoz do konce roku bude docela minimální.

 

 

Covid s námi ještě delší dobu bude a podzim zřejmě přinese další vlnu, takže lze říci, že s výjimkou prvních dvou měsíců, tento rok představuje totální kolaps aktivit v rámci BNH a finance generujících pronájmů.

MM: Většina z nás se po to všem distancování velmi těší, až se obnoví kulturní a společenský život. Než se tak stane, chtěl byste lidem něco povzbudivého vzkázat?

JB: Naše organizace existuje 129 let a jsem přesvědčen, že tak malinký (vlastně neviditelný) virůsek nemůže dlouhodobě narušit rozvoj společnosti a pokrok. Možná rozjezd do „normálu“ projde ještě mnoha emocionálními výkyvy, ale pod vedením BBLA lidstvo vždy půjde dopředu. 

 

Madeleine Albright získává cenu BBLA 2018 za věrné služby České a Slovenské komunitě, foto: Elizabeth Andews

 


 

Josef Baláž je původem z Prahy (Žižkova). Vystudoval stavařinu a v roce 1982 utekl z lyžařského zájezdu do Rakouska. Žil v Německu, západní Kanadě a od roku 1985 žije ve městě New York. V New Yorku má stavební firmu, je developer v Kanadě, vlastní další technologické a konzultační firmy v NYC a investuje do technologickych startupů. Od roku 2006 je členem BBLA a podporuje nadační činnost. Dodává, „život byl fajn a najednou Covid zaklepal na dveře.“

 

Posláním sdružení  Bohemian Benevolent & Literary Association (BBLA) je udržovat českou a slovenskou kulturu v New Yorku a budovat kulturní a sociální dialog mezi českou a slovenskou komunitou a americkou veřejností.

BBLA byla založena v roce 1891 za účelem reprezentovat české a slovenské kulturní, vzdělávací a atletické spolky. Díky podpoře nově příchozích přistěhovalců byla o čtyři roky později postavena Bohemian National Hall (Národní budova), jako místo setkávání těchto organizací ve čtvti Yorkville na manhattanské Upper East Side. Tato organizace již více než sto let hraje důležitou roli pro zachování kulturního dědictví slovanských přistěhovalců v New Yorku a pro udržování kontaktů s jejich původními zeměmi.

V současné době BBLA poskytuje podporu šesti členským organizacím a plní své poslání prezentovat českou a slovenskou kulturu na Manhattanu v úzké spolupráci s vysoce angažovanými profesionály z oblasti hudby, literatury, výtvarného umění, designu, architektury, historie a dalších oborů.

 


 

  

 

“využijte této příležitosti a dobijte své kreativní baterie…”

 

Christopher Harwood prezident Společnosti pro Vědu a Umění (SVU NY)

s Markem Milde


Christhoper Harwood prezident a Zuzana Halsey, Vice-President SVU NY, foto: SVU

MM: Příchod krize koronaviru zastavil New York. Jak Vás to ovlivnilo ve Společnosti pro vědu a umění (SVU)? Na jaře jste měli nabitý program, co jste v tomto období chystali?

Na jaro jsme měli plánované čtyři akce, které jsme museli zrušit nebo odložit na neurčito. První z nich mělo být dvanácté vydání našeho velmi populárního programu „Six-Minute Challenge“, ve kterém představují svoji práci a činnost čeští a slovenští (-američtí) vědci, umělci, hudebníci, podnikatelé a další profesionálové působící v New Yorku nebo v jeho okolí v šestiminutové prezentaci. To se mělo konat ve středu 24. března, ale samozřejmě k tomu nedošlo, museli jsme zrušit také programy naplánované na duben, květen a červen. Zároveň akce, které jsme měli předběžně naplánované na léto, se nyní pravděpodobně neuskuteční. Velmi doufáme, že budeme moci pokračovat v našem programu v České národní budově na podzim.

 

 

SVU NY akce v BNH, foto: archiv SVU

 

MM: Jak v současnosti vypadá Vaše činnost? Co přinesla současná situace pro Váš spolkový život? 

CH: Naše činnost byla poměrně dost omezena. Moje kolegyně Suzanna Halsey pokračovala v práci na úpravě videozáznamů některých našich minulých událostí a jejich zpřístupnění veřejnosti na našem YouTube kanálu.

Většina toho, co jsme byli zvyklí běžně dělat, byla o komunitě, která se scházela v prostorách Národní budovy. Myslím, že pro nás bylo obtížné si představit, jak jinak vytvořit ten pocit pospolitosti, aniž bychom se mohli setkávat tváří v tvář na adrese 321 E 73rd St.

MM: Tato těžká doba vzbudila mezi lidmi vlnu solidarity a sounáležitosti. Setkal jste se se zajímavými příběhy, které dávají naději?

CH: Nemyslím si, že mám nějaké opravdu výjimečné příběhy o solidaritě. Jako každý jsem byl povzbuzen vytrvalostí, se kterou tolik Newyorčanů zůstalo doma, dodržovalo sociální distancování, nosili masky na veřejnosti a v podstatě pozastavili svůj běžný život, aby chránili ty nejzranitelnější mezi námi. A samozřejmě cítím ohromný obdiv a vděčnost pro všechny v první linii, kteří se vystavili riziku, aby se starali o nemocné a poskytovali základní služby, které nám všem umožňují pokračovat v životě alespoň v jejich současné upravené podobě. Měli jsme pro ně krásný rituál tleskání a fandění každý večer v 7 hodin z okna mého bytu v Harlemu.

Křest knihy Investigator, Christhoper Harwood s Larry Johnson a Ivana Hrdličková, foto: archiv SVU

MM: Jak si představujete Vaši činnost do budoucna, do konce tohoto roku a dále?

CH: Doufám, že na podzim – nebo nejpozději příští jaro –  se budeme moct vrátit k něčemu, jako je „život jako obvykle“, včetně veřejných shromáždění více než deseti lidí. Pokud nenastanou žádné známky takového opětovného otevření do konce léta, budeme určitě muset zvážit nové programy v online formátu. Pro nás a pro naše pravidelné publikum to bude velká změna, ale myslím, že za posledních několik týdnů jsme si všichni museli zvyknout na to dělat věci jinak.

 

MM: Většina z nás se po to všem distancovaní velmi těší, až se obnoví kulturní a společenský život. Než se tak stane, chtěl byste lidem něco povzbudivého vzkázat?

CH: Buďte silní! Nezapomeňte, že zůstáváme uvnitř a distancujeme se nejen pro své vlastní zdraví, ale také pro blaho nejzranitelnějších členů naší komunity. Pokuste se najít způsoby, jak zůstat ve spojení s Vašimi blízkými, ať už prostřednictvím sociálních médií, Zoomu, nebo na malých distancovaných setkáních ve venkovních prostorech. Spolu se všemi obtížemi a zklamáními nám karanténa poskytla více času na přemýšlení o tom, co bychom chtěli dělat, až bude svět znovu otevřen. Pokuste se využít této příležitosti k dobití vašich kreativních baterií, přehodnocení Vašich priorit a znovu si představte, kým můžete být a co můžete dělat, až omezení odpadnou.

 


 

Christopher Harwood je od roku 2011 členem výkonné rady SVU NY a od roku 2016 je prezidentem společnosti. Od roku 2001 vyučuje český jazyk, literaturu a kulturu jako lektor na bohemistickém oddělení newyorské Columbia University. Od roku 2019 do roku 2021 působí jako spoluředitel Ústavu pro východní a střední Evropu (Harriman Institute, Columbia University). Svůj doktorský titul získal v oboru ruská literatura a ve vedlejším oboru český jazyk a literatura na Columbia University v roce 2000.

Newyorská pobočka Společnosti pro vědu a umění (SVU NY) organizuje a pořádá kulturní akce s cílem spojovat a edukovat zájemce o českou a slovenskou kulturu a historii; propagovat tvorbu Čechů a Slováků (a Čechoameričanů a Slováko-Američanů) umělců, vědců, akademiků, podnikatelů a dalších odborníků; usnadnit navazování kontaktů mezi českými a slovenskými emigranty, osobami s českým a slovenským původem a zájemci o kulturně intelektuální život v širší oblasti New Yorku.

 

 

  

 

“Covid-19 nás nutí uvědomit si, co je v životě důležité”

Susan Lucak zakládající člen a prezidentka Dvořák American Heritage Association (DAHA)

s Markem Milde


Susan Lucak, prezidentka DAHA s členy, foto: achive DAHA

 

MM: V jaké situaci Vás v DAHA příchod korona virové krize zastihl, co jste v tomto období chystali?

SL: Když Covid-19 zasáhl New York, měla DAHA naplánované dvě velké akce. Prvním z nich byl Jarní muzikál, který se měl konat 29. března 2020. Jedná se o každoroční koncert s mladými talenty převážně z předškolní divize Juilliard School of Music a zkušenými hudebníky pořádanými houslistkou Laurou Goldbergovou. Druhým bylo kolokvium týkající se Dvořákovy závěrečné opery Armida, naplánované na 16. května 2020. Na této konferenci měli být mimo jiné mezinárodně proslulá operní režisérka Mary Zimmerman a muzikologové včetně profesora Michaela Beckermana a Veroniky Vejvodové, ředitelky pražského muzea Antonína Dvořáka. Armidinu árii měl zpívat soprán Meghan Kasanders.

MM: Jak v současnosti vypadá Vaše činnost, co přinesla současná situace pro Váš spolkový život? 

SL: New York City, epicentrum pandemie Covid-19, bylo 20. března 2020 uzavřeno. To vedlo k velké nejistotě, strachu a izolaci mezi lidmi žijícími v New Yorku. Samozřejmě bylo také vidět hodně odvahy ze strany zdravotnických pracovníků pečujících o nemocné, jakož i nezbytných pracovníků, kteří udržují město v chodu. 8. dubna spustila společnost DAHA program nazvaný From DAHA With Love ve snaze oslovit naše publikum a členy, aby poskytli útěchu a pocit sounáležitosti v této těžké době. Program byl kurátorem profesora Michaela Beckermana, který vybral krátké hudební klipy z archivů DAHA nebo z jiných zdrojů, které se hrály ve všední dny a byly k nim přístupné na našich webových stránkách nebo na FaceBooku nebo You Tube. Tato aktivita byla podporována Bohemian Benevolent & Literary Association a Českým centrem New York.

MM: Tato těžká doba vzbudila mezi lidmi vlnu solidarity sounáležitosti, setkala jste se, se zajímavými příběhy, které dávají naději?

SL: Krize Covid-19 spojila lidi po celém světě mnoha různými způsoby. Velmi mě nadchnuli Italové, kteří spolu zpívali z balkonů během karantény. Platforma Zoom umožnila lidem provádět společně mnoho aktivit, přestože byli fyzicky izolováni jeden od druhého. Jako lékař vidím velkou spolupráci mezi lékaři z celého světa, stejně jako s vědci, kteří se horečně snaží vyvinout vakcínu pro Covid-19.

 

DAHA koncert v BNH Ball Room foto: Archive DAHA

MM: Jak si představujete Vaší činnost do budoucna, do konce tohoto roku a dále.

SL: Dokud nebude široce dostupná vakcína nebo účinná léčba přípravku Covid-19, nebude možné, aby se lidé shromažďovali ve velkém počtu. DAHA nebude v sezóně 2020–2021 pravděpodobně pořádat žádné živé koncerty a akce, ale přehrajeme vybrané koncerty z našich archivů. Můžeme také dělat virtuální přednášky a představení. V průběhu příštích několika týdnů a měsíců budeme zvažovat různé možnosti, podle toho, jak se bude situace vyvíjet.

MM: Většina z nás se po to všem distancovaní velmi těší až se obnoví kulturní a společenský život, než se tak stane, chtěla byste lidem něco povzbudivého vzkázat?

SL: Pandemie Covid-19 s námi nebude navždy. Stejně jako v dobách minulých, když skončily krize a války, lidé z nich povstali silnější. Věřím, že Covid-19 nás nutí si uvědomit, co je v životě důležité, a nakonec pro to budeme lepší a zvítězíme. Význam toho býti pospolu pro nás pak získá hlubší smysl.

 

 


 

Rodina Susany Lucak uprchla z Československa v roce 1969, odkud emigrovala přes Rakousko do Spojených států, když jí bylo třináct let.

Zde vystudovala Lékařskou fakultu Alberta Einsteina a stala se gastroenteroložkou v New York City. V roce 1990 spolu s ostatními, založila Dvorak American Heritage Association (DAHA) ve snaze zachránit Dvořákův dům na východní 17. ulici, ve které Dvořák bydlel během svého pobytu v NYC. Od roku 2006 je prezidentkou společnosti DAHA.

Americké sdružení  Dvořák American Heritage Association (DAHA) bylo založeno v roce 1990, kdy byl proveden pokus o záchranu Dvořákova domu na Manhattanu. Antonín Dvořák žil v tomto domě, když byl ředitelem Národní konzervatoře hudby v Americe v letech 1892 až 1895. Dvořákův dům byl zbořen, ale Dvořákova organizace pokračuje dále. Posláním DAHA je připomínat, oslavovat a pokračovat v objevování mimořádných hudebních příspěvků skladatele Dvořáka, se zvláštním důrazem na jeho vlivnou rezidenci ve Spojených státech v letech 1892 až 1895. Ve svém novém domově v krásně obnovené České národní síni v Novém York City, DAHA nabízí koncerty, přednášky a vzdělávací programy. Jádrem těchto aktivit je Dvořákova místnost, nově vytvořený výstavní a studijní prostor se sousedními divadelními místy, který inspiruje současné i budoucí generace zachováním amerického dědictví skladatele.

 

 

 


 

Marek Milde je umělec a kurátor, narozený v Praze, žijící v New Yorském Brooklynu. 
Tvoří v tandemu společně se svojí ženou Kristýnou Milde projekty zabývající se kulturou a otázkami životního prostředí, jejich interdisciplinární umělecká tvorba zahrnuje instalace a umění ve veřejném prostoru. Jejich práce byla prezentována mezinárodně, například v MoMA, Queens Muzeum a DOX v Praze. Jako výstavní a produkční manažer organizuje programy a výstavy v Českém centru New York a také pracuje pro oddělení výstav a sbírek Whitney Musea amerického umění. 
V roce 2007 získal titul MFA na Queens College v New Yorku, studoval sochu v ateliéru Dodekaeder v Německu, Goetheanum ve Švýcarsku a na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze.

 Chcete-li mít přehled o nových událostech v Českém centru New York, přihlaste se k odběru našeho týdenního Newsletteru ZDE

 

Místo konání:
online
Datum:

Od: 15.6.2020
Do: 31.8.2020

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala