Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.11.2015 19:00

ČTVRTEČNÍ FÓRUM: ČESKÉ FOTOGRAFIE

Význační pedagogové z pražských uměleckých škol, FAMU a UMPRUM představí vybraná témata z oboru české fotografie. Zároveň bude možné zhlédnout vystoupení “NFMRC 15“. Význační pedagogové z pražských uměleckých škol, FAMU a UMPRUM představí vybraná témata z oboru české fotografie. Zároveň bude možné zhlédnout vystoupení “NFMRC 15“.

 

19:00
Tomáš Pospiszyl: Politika intimity – československá performance ze 70. let a její nové inscenace

Přednáška zkoumá motivace současných inscenací děl Jana Mlčocha a Jiřího Kovandy, českých umělců činných v 70. letech na poli performance art. Rafany, Danielu Baráčkovou i Barboru Klímovou přitahovaly zejména ty práce, které různými způsoby zkoušejí individuální svobodu. Performance 70. let jsou často vnímány jako vyjádření nesouhlasu s politikou tohoto období. V případě Jiřího Kovandy lze formu jeho dokumentace porovnat i s formou složky tajné policie. Současné inscenace performancí 70. let v českém prostředí hrají roli kritického srovnání totalitní společnosti a liberální demokracie. Ukazují, že i dnes je veřejný prostor místem, kde se projevují nástroje sociální kontroly. Na rozdíl od inscenací klasických performancí provedených v duchu jejich akademizace, přivedou uvedené rekonstrukce naši pozornost zpět k současnosti.

 

19:00                
Karel Císař: Slunce na obraze. Institucionální kritika ve dvou instalacích od Jiřího Kovandy a v dílech jeho následovníků.

Instalace 5 (tabule skla v pusté galerii) z léta 1979 a Slunce na obraze z roku 1980 zaujímají v raném díle Jiřího Kovandy mimořádné postavení. Patří k prvním pracím, v nichž se autor rozešel s akcemi z let 1976-1978 a přiklonil se k instalacím, jimiž se zabýval v letech 1978-1982. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o pozdní reakci na minimalismus Carla Andreho a Roberta Morrise, jejichž texty Jiří Kovanda rovněž překládal. Zvolil-li však Kovanda pro svou intervenci tabuli muzejního skla, rozešel se tím s neutrálně pochopeným fenomenologickým prostorem ve prospěch hierarchizovaného institucionálního prostoru. Nejedná se tedy o pozdní reakci na minimalismus, nýbrž o zcela soudobý projev osobité institucionální kritiky, na nějž v nedávné době navázali příslušníci nastupující generace českých umělců.

20:00                      
Lea Petříková a Franz Milec: NFRMC 15 performance

Subverzní taktiky nemusí být vždy namířené na „velkou“ politiku. Zahrnují také malé činy, které umožňují lidem osvobodit se od jejich každodenní reality, podléhající hegemonii. Přesně takové činy můžeme najít i v tvorbě Ľubomíra Ďurčeka, jednoho z nejznámějších slovenských konceptualistů. V 70. a 80. letech, v průběhu normalizace, adresoval své drobné útoky establishmentu – ne komunistické vládě, ale jejím submisivním občanům.

Jedno z jeho děl – situaci NFRMC – Informace o rukách a lidech, kterou perfomoval v roce 1982, bychom chtěli apropriovat a přetvořit pro současnost. Ďurček původně našel 6 neznámých lidí, které vzal na hranici města a venkova – do země nikoho, kde jsou „věci, které degradují přírodu na úroveň smetiště“. Těmto lidem zavázal oči a zakázal jim komunikovat. Mohli se pouze dotýkat rukama a tak se poznávat. Po určité době je propustil tak, aby se o incidentu nemohli už nikdy navzájem bavit.

20:30                
Pavel Vančát: Česká post-fotografie: transformace moderny

Přednáška se snaží na příkladech významných autorů (Jan Svoboda, Lukáš Jasanský/Martin Polák, Markéta Othová, Jiří Thýn a další) popsat trajektorii vývoje české fotografie od exkluzivního moderního obrazu k současnému užití „fotografie v rozšířeném poli“. 

21:00                     
Tomáš Dvořák:
Současnost fotografie

Základním problémem dnešního umění i teorie se stal koncept současnosti. Na příkladu několik nedávných fotografických děl bude přednáška pojednávat o technických podmínkách současnosti a poté položí otázku: Čím je fotografie současná a čím je současnost fotografická?


FACEBOOK:
https://www.facebook.com/events/1050864178279127/

https://www.facebook.com/events/1659349297678036/

 

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

19.11.2015 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala