Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.11.2019 19:00 - 21:00

Czech Science Café: Vojtěch Petráček o umělé inteligenci a o prioritách výzkumu na nejstarší technické univerzitě Evropy

Přijďte si k nám poslechnout známého jaderného fyzika, který promluví v Českém centru New York při příležitosti další části projektu Science Café. Představí směry svého oboru se světovým dopadem. Z přírodních věd se zaměří na studium struktury hmoty ve srážkách částic. Samozřejmě bude řeč také o spolupráci s americkými vědeckými a univerzitními institucemi.

6. listopadu, 19:00 v Galerii
RSVP

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze vystudoval na katedře elektroniky a vakuové fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně působil jako asistent. V roce 1999 se připojil ke skupině profesorky Johanny Stachel ve fyzikálním ústavu univerzity v Heidelbergu. Od roku 2004 působí na FJFI ČVUT, vyučuje předměty experimentální fyzika, relativistická fyzika těžkých iontů či subatomová fyzika, je garantem zaměření Experimentální jaderná fyzika a vedoucím vědeckých týmů pracujících v experimentech ALICE, CBM a AEGIS, taktéž je držitelem ceny Akademie věd České republiky a dvojnásobným laureátem Ceny rektora ČVUT. 

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze, univerzita, jež spravuje osm fakult a vyučuje přes 18 500 studentů, patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Nabízí 252 akreditovaných studijních programů v českém jazyce a 83 v cizím jazyce.  Od jejího založení v roce 1707 si ve světě vybudovala renomé poskytovatele vysoce kvalitních výukových služeb. Dle prestižního žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1620 univerzit po celém světě, zařadil celosvětově ČVUT na 498. místo. V regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“ se umístilo na místě 9.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze se pro svou silnou orientaci na jaderné obory a jejich komplexnost řadí k nejlepším na světě. Vyniká například v udržování úzké mezinárodní spolupráce v mnoha různých oborech s různými světovými instituty a aktivně při této spolupráci zapojuje studenty. Je unikátní pro svůj provoz „jaderných“ kateder, tedy katedry jaderné chemie, katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření či katedry jaderných reaktorů. Svým studentům umožňuje s jadernými reaktory pracovat a to jak s reaktory štěpného i fúzního principu.  V rámci své práce vyvíjí, konstruuje, rozmisťuje a obsluhuje mezinárodní navigační laserové stanice pro měření vzdálenosti umělých družic Země. Tyto laserové stanice jsou vybudovány v Africe, Jižní a Střední Americe, Asii a Evropě. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská je členem mnoha prestižních světových fyzikálních institucí včetně International Radiation Physics Society, European Physical Society, CERN, BNL, Jednoty českých matematiků a fyziků a mnoha dalších. 

Součást cyklu Science Café

České centrum New York představuje nový cyklus naučných vědeckých přednášek a debat s nejlepšími českými vědci a inovátory. Science Café je neformální fórum inspirované fenoménem Café Scientifique, který spatřil světlo světa v Británii v roce 1998 a zanedlouho se rozšířil do celého světa. Sdílejte prostor i konverzaci nad šálkem kávy či čaje o současných vědeckých poznatcích a trendech se špičkovými odborníky různorodých oborů a zájmů! Neformální přednáška, ve které budou představena vybraná témata, bude následována diskuzí, do níž se budou moci zapojit i posluchači.

 

Místo konání:

Bohemian National Hall, 321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

6.11.2019 19:00 - 21:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala