Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.6.2005 0:00 - 9.9.2005 0:00

Design for Darkness - Design for the Visually Impaired

Výstava v Českém centru. Vernisáž: 16. června, 18:30-20:30 hodin.


Výstava v Českém centru

Vernisáž: 16. června, 18:30-20:30 hodin
Výstava je otevřena do 9. záříDesign do tmy – design pro zrakově postižené a nevidomé

Na výstavu do Českého centra v New Yorku byly vybrány haptické exponáty, které přežijí dopravu přes oceán. Jde o modely, které jsou často nefunkční. Proto jsou doprovázeny vysvětlujícími postery s popisem myšlenky a řešení problémů. Vedle modelů se však v New Yorku prezentují i reálné, již existující předměty, které designér a výrobní firma upravily pro nevidomé (například elektrospotřebiče firmy ETA). Firma se rozhodla, že je takto upravené bude dodávat na trh.Popis projektu
V roce 2004 se zrodil v Praze, hlavním městě desetimiliónové České republiky projekt nazvaný Design do tmy. Autorka projektu – Lenka Žižková  - která společně s AC EXPO a Národní galerií v Praze
organizovala řadu výstav o designu a současně vyučuje teorii designu a kultury bydlení na několika českých universitách zaznamenala, že se budoucí adepti designu vůbec nezabývají sociálními problémy stárnoucí evropské populace. Jako příklad si vybrala přibývající množství těch, kterým slábne zrak nebo o něj z různých důvodů přišli.Do vypsaného projektu se zapojily všechny české univerzity vychovávající designéry (připojili se i studenti ze Slovenské republiky), studenti humanitních věd, řada organizací a spolků sdružující nevidomé a desítky dobrovolníků.  Projekt probíhal bez finanční podpory státu nebo sponzorství a

představil stále silný sociální potenciál ve
firemní filantropii českých firem i mladých technicky i humanitně vzdělaných lidí. Partnerem projektu se stala také Česká centra, která zorganizovala mladým designérům soutěž, jejíž vítěz bude odměněn týdenní stáží v některém z nich ve vybrané světové metropoli.

 

Studenti prošli speciálním workshopem a laboratořemi, v nichž se napodobují různé typy očních chorob, slabozrakosti a úplné ztráty zraku. Poté si vybírali k řešení asi z padesáti nejpalčivějších problémů, které formulovali sami nevidomí lidé. Po celou dobu projektu byli s nevidomými v kontaktu a pod vedením profesorů po půl roce předložili práce k výběru na výstavu.

Jejich úkolem nylo navrhnout a v modelu vyrobit předmět, který by nevidomým a zrakově postiženým co nejvíce pomohl v jejich běžném životě. Předmět musel být vedle dokonalé funkce natolik esteticky krásný, aby si ho přál vlastnit i každý jiný (vidoucí) člověk.

 

V závěru se zrodilo 120 modelů předmětů, které prošly rukama nevidomých a v dubnu a květnu 2005 se představily ve třech sálech dvou velkých pražských muzeí – Muzea města Prahy a Národního technického muzea, kde se ho ujala kurátorka muzea Jana Pauly. Ta také pomáhala autorce projektu od samotného počátku realizace myšlenky. Během 6 týdnů navštívily výstavu stovky nevidomých i vidoucích návštěvníků.

Nevidomá veřejnost  a odborná porota určila pod patronací Českých center vítěze soutěže o „nejkrásnější předmět“. Stal se jím čajový set brněnského studenta Petra Koreckého, který v současnosti studuje design v Bratislavě na Slovensku.

 

 

„Byl to jeden z nejnáročnějších projektů, které jsem kdy organizovala,“ komentovala  výsledky projektu na závěrečném semináři  Lenka Žižková . „Ačkoliv mělo jít o řešení designu předmětů pro všední den, ukázalo se, že jde spíše o problém komunikační. Nevidomí občané byli z počátku více než nedůvěřiví, nechápali, že by jim měl někdo naprosto cizí zadarmo (natož mladý sudent) a z vlastní vůle chuť usnadnit život. Většina odborníků mě od počátku od projektu zrazovala a upozorňovala na úskalí, která nás budou čekat. Všichni měli pravdu. Vzájemná důvěra a hledání společné řeči trvalo poměrně dlouho, ale dopadlo to velmi dobře. Někteří z těch, kdo přišli o zrak se do prezentace výstavy nakonec velmi aktivně zapojili a dobrovolně začali dělat i průvodce. I když zní téma „smutně“, smutný projekt to nebyl.  Hodně jsme se u něj se studenty a všemi nevidomými spolupracovníky nasmáli, zvláště tehdy, když jsme se snažili taktně vyhýbat slovu „vidět“. Nakonec jsme všichni všechno brali do rukou a snažili se informace číst hmatem. Domnívám se, že projekt přestal být jen o designu předmětů, ale přinesl nečekaná poznání všem, kteří v něm figurovali. Byl i o vzájemném naslouchání a snaze pochopit problémy jiných, schopnosti domluvit se a respektovat názor jiného člověka a diskutovat otevřeně o „intimních“ věcech, o nichž se jindy taktně mlčí.“  

Projekt proběhl za velkého zájmu médií (TV, rozhlas, tištěná média).

 

K výstavě byl vydán česko-anglický katalog s česko-anglickou vložkou popisu projektu v Braillově písmě.  Anglické popisky na výstavě budou jak v latince, tak v Braillově písmu.

 

 

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

Od: 16.6.2005 0:00
Do: 9.9.2005 0:00

Organizátor:

Česká centra


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala