Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.11.2014 13:00 - 21.11.2014 21:00

Dvořákova Novosvětská

Výstava originálu rukopisu Antonína Dvořáka - Symfonie č.9 - Novosvětské. Originál bude vystaven v galerii Českého centra New York.


Originál vzácného Dvořákova rukopisu se poprvé vrací do New Yorku, kde byl v letech 1892-93 napsán.
Výstava originálu v New Yorku je dar České republiky u příležitosti oslav 25 let svobody a demokracie.

Rukopis bude vystaven společně s notovými záznamy z premiéry této slavné skladby, která se uskutečnila v roce 1893 v Carnegie Hall. Tyto záznamy jsou zapůjčeny z New York Philharmonic.

Rukopis je přístupný veřejnosti od 17. do 19. listopadu, od 13 do 21 hodin.
Poté se vrací zpět do České republiky, kde je  uložen v Národním muzeu.
Vstup zdarma.

Organizováno společně s  Národním muzeem, Generální m konzulátem České republiky v New Yorku.

Doprovodný program: 

Od Dvořáka k Ellingtonovi
Úterý, 18. listopadu, 18 hodin, Česká národní budova
Dirigent Maurice Peress sleduje vliv Dvořáka a Novosvětské symfonie na jeho žáky, včetně Ellingtona, Gershwina a Coplanda.

Dvořákův New York

Středa, 19. listopadu, 18 hodin, Česká národní budova
Archivářka a historička New York Philharmonic, Barbara Haws a kulturní historička Majda Kallab Whitaker uvedou nejdůležitější momenty Dvořákova pobytu v New Yorku, včetně premiéry Novosvětské v roce 1893.
 ArtsAhimsa String Quartet zahraje Dvořákovu komorní hudbu.

The ‘New World’ Symphony: From Happy Birthday to the Song of the Robin
Čtvrtek, 20. listopadu, 18 hodin, Česká národní budova
Michael Beckerman, odborník zabývající se dílem Antonína Dvořáka, vás seznámí s pozadím vzniku Novosvětské symfonie.

Doprovodný program připravila Dvořák American Heritage Association.

Vstup zdarma. Přednášky jsou v anglickém jazyce.


Dvořák v Americe
Roku 1891 se poprvé objevila nabídka, která měla pro Dvořákův život i tvorbu zásadní důsledky: pozvání do Spojených států amerických. Podnikavá prezidentka Národní hudební konzervatoře v New yorku, Jeanette Thurber, se rozhodla zvýšit prestiž školy tím, že nabídne post ředitele přední osobnosti evropské hudby. Volba padla na českého Mistra. Po dlouhém váhání nakonec skladatel podepsal smlouvu, která ho zavazovala vést hudební ústav a vyučovat skladbě, to vše za honorář třicetkrát vyšší, než mu mohla nabídnout konzervatoř pražská.
 Počátkem školního roku 1892/93 odplul Dvořák za oceán, kde s jednou přestávkou strávil dva a půl roku. Hned po příjezdu se chopil svých povinností a začal se seznamovat s novým, neznámým prostředím. Své pocity a dojmy brzy vtělil do proslulého díla: v lednu 1893 začal skicovat Symfonii č.9 e moll s podtitulem „Z Nového světa“. V létě odjel Dvořák s rodinou na prázdniny do vesnice Spillville ve státě Iowa, kde dodnes žijí potomci českých emigrantů. Skladatel se zde cítil jako doma. V radostném rozpoložení zde během několika málo dnů vychrlil radostný Smyčcový kvartet č. 12 F dur, zvaný „Americký“ a vzápětí Smyčcový kvintet č.3 Es dur, díla nevšední melodické invence. Po návratu do New Yorku ho kromě vyučování čekala také triumfální premiéra Novosvětské, která se odehrála 16. prosince 1893 v Carnegie Hall. Během následujících prázdnin již skladatel neodolal, aby nestrávil nějaký čas ve vlasti, na Vysoké. Během tohoto letního intermezza vznikl cyklus osmi Humoresek pro klavír. Sedmá z nich, Ges dur, v bezpočtu lepších i horších úprav rázem obletěla svět a stala se jedním z nejproslulejších evergreenů klasické hudby. Školní rok 1893/94 je spojen s kompozicí Dvořákova nejintimnějšího díla, Biblických písní na texty z Davidovy Knihy žalmů. V posledním roce skladatelova pobytu ve Spojených státech pak vznikl slavný Koncert pro violoncello h moll, jejž skladatel dokončoval až po návratu do Čech.
Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

Od: 17.11.2014 13:00
Do: 21.11.2014 21:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala