Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.3.2018 - 29.7.2018

Eva Koťátková v Metropolitním Muzeu Umění

Public Service Announcement: Eva Koťátková a Rachel Harrison

V Metropolitním Muzeu Umění
26. března - 29. července, 2018

Výstava představí tři exempláře ze sbírky The Met od české umělkyně Evy Koťátkové (nar. 1982) a americké umělkyně Rachel Harrison (nar. 1966). Koťátková a Harrison se začaly znovu zabývat technikou „ready-made“, která předcházela dadaismu. Francouzský umělec Marcel Duchamp ji poprvé použil v roce 1915 k popisu svých nekonvenčních soch -  objektů, které našel a ze kterých vytvářel koláže a které různě sestavoval dohromady. Instalace Koťátkové, Unlearning Instincts, tvoří 96 koláží. Ty jsou složeny z fotografií vystřižených z knih a časopisů a věnují se tématům jako je pedagogika a proces společensko-politického nátlaku. Instalace Harrisonové jsou zase poskládány v prostoru z již existujících obrazů a předmětů tak, aby se nepřímo dotýkaly témat rasové i genderové nerovnosti, lidské sexuality a politiky. Autorky používají hotové předměty, kterým přiřazují nové významy a umisťují je v prostoru, tak aby mezi nimi vznikl určitý typ vztahu. To vytváří řetězec myšlenkových asociací a zároveň vyvolává v divácích pocit, že to co jim bylo již dobře známé, je najednou nové a cizí.

 

Místo konání:

The Met Fifth Avenue, 1000 Fifth Avenue New York, NY 10028

Datum:

Od: 26.3.2018
Do: 29.7.2018

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala