Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.1.2012 18:30 - 29.2.2012

Gym Lessons

České centrum New York prezentuje nejmladší umění z české post-industriální periferie. Výběr nejnovějších prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zastupují Miroslav Hašek, Adéla Marková, Blanka Kirchner, Karel Konopka, Libor Ptáčník, Margareta Turčínová. Kurátor výstavy je Michal Koleček.

GYM LESSONS
Kurátor: Michal Koleček
VERNISÁŽ VÝSTAVY: Čtvrtek, 19. ledna 2012, 18:30-20:30 hodin
 
Hlavním tématem výstavy je cvičení v jeho reálné podobě, neboť všechna díla reflektují problematiku fyzického pohybu. Zároveň však název výstavy odkazuje k faktu, že díla vznikla během studia na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně jako školní cvičení. Ve všech dílech je patrná snaha o interpretaci tělesnosti a exponování těla do různých situací jako intimního individuálního projevu ale zároveň jako socializačního procesu odkazujícího například k fenoménu učení či osvojování si širších společenských dovedností.
Studentská díla budou divákům představena formou videoprojekcí (Miroslav Hašek, Adéla Marková, Libor Ptáčník), instalací (Blanka Kirchner, Karel Konopka) a fotografií (Margareta Turčínová).

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně byla založena v roce 1993 v Ústí nad Labem, které je regionálním centrem severozápadních Čech (bývalých Sudet). Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně je dynamicky se rozvíjející vzdělávací institucí se zaměřením na současné umění, nová média a design.

Popiska k obrázku: Miroslav Hašek, Libor Ptáčník. Unitled, 2011.

Menší obrázek: Margareta Turčínová, Bez názvu, 2010

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

Od: 19.1.2012 18:30
Do: 29.2.2012

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala