Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.10.2011 19:00 - 20:30

Země snů

FILMOVÝ KLUB - dokumentární filmy režiséra Martina Ryšavého. Vstup zdarma.

Země snů

Martin Ryšavý / Česká republika / 57 min

Vietnamská komunita v České republice prochází momentálně prudkým přerodem. Část jejích příslušníků se v důsledku ekonomické krize nachází ve velice složitých ekonomických podmínkách, musí opouštět zaběhlé způsoby obživy a hledat nové. Jejich konkurenty se v této situaci stávají noví vietnamští imigranti, kteří se prostřednictvím personálních agentur snaží hledat práci v českých podnicích. Velká část těchto ekonomických přistěhovalců přichází do České republiky s obrovským dluhem za zprostředkování cesty a s přehnanými očekáváními, zároveň bez znalosti jazyka a prostředí, bez znalosti českých zákonů a z nich vyplývajících povinností a práv. Výše zmíněné faktory vedou k větší zranitelnosti těchto lidí jak z hlediska jejich možného vykořisťování, tak z hlediska jejich více či méně nevědomého a často zcela nedobrovolného porušení imigračních zákonů.

Film Země snů přináší zprávu o velice tíživé a často až osobní tragédií hrozící situaci některých z nich a připojuje zasvěcené komentáře zdejších vietnamských starousedlíků a kompetentních osob, které mají za českou stranu starost o imigranty v popisu práce, ať už jde o vysoké státní úředníky, právníky nebo zástupce českých podnikatelů, kteří práci vietnamských dělníků využívají.

Film vznikl za podpory Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a v koprodukci s Českou televizí.

Martin Ryšavý bude přítomen po promítání filmu Medvědí ostrovy 18. října v Českém centru.

Martin Ryšavý
Martin Ryšavý (narozený 1967 Praha) je český spisovatel, scenárista a režisér. Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a scenáristiku na FAMU. Pracuje jako vedoucí Katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU. Je autorem dokumentů převážně s etnografickou tématikou - natáčel na Sibiři a ve Vietnamu. Jeho třetí "sibiřský" film Afoňka už nechce pást soby získal cenu pro nejlepčí český dokumentární film na MFDF Jihlava 2004.
Martin Ryšavý je autorem námětu a scénáře povídky Cesta v povídkovém filmu Romana Vávry Co chytneš v žitě (1998), scénáře filmu Ivana Vojnára Lesní chodci (2003), který později přepracoval do knižní podoby, či scénáře k televiznímu filmu Aljona (2008). Nejvíce na sebe ale upozornil dvoudílnou knihou Cesty na Sibiř (2008), která získala Magnesii Literu za prózu, a filmem Země snů, který byl v roce 2010 oceněn cenou Pavla Kouteckého. Na MFDF Jihlava 2010 měl premiéru jeho zatím poslední (opět sibiřský) film Medvědí ostrovy.

Filmografie:
Argiš (ČR, 1995)
Rozprava o metodě (ČR, 1997)
Bílá Indiánka (ČR, 1999)
Sibiř - duše v muzeu (ČR, 2003)
Afoňka už nechce pást soby (76´, ČR, 2004)
Kdo mě naučí půl znaku (91´, ČR, 2006)
Malupien, Olšový Spas (93´, ČR, 2008)
Země snů (57´, ČR, 2009)

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

4.10.2011 19:00 - 20:30

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala