Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.10.2011 19:00

Afoňka už nechce pást soby

FILMOVÝ KLUB - promítání filmů režiséra Martina Ryšavého. Vstup zdarma.

Afoňka už nechce pást soby

Martin Ryšavý / Česká republika / 76 min

Celovečerní dokumentární film Afoňka už nechce pást soby režiséra Martina Ryšavého je hodinovým vyprávěním o syrovém životě příslušníků sibiřského národa Evenů žijícího ve Věrchojanských horách. Jeho hlavními postavami jsou mladý pastevec sobů Afanasij Konstantinov a jeho prateta Maria Jegorovna Kolesovová. Zatímco Maria Jegorovna si přeje, aby její příbuzní po její smrti žili dál tradičním způsobem života svých předků, mladý Afoňka by se rád z kočovnického údělu vyvlékl. Touží po životě ve vesnici nebo ve městě, které pro něj představují širší pole možností obživy a seberealizace. V čem by ale tato seberealizace měla konkrétně spočívat, to Afoňka netuší - nic jiného než pást soby totiž neumí. Navíc si uvědomuje, že vždy, když je nějakou dobu ve vesnici, táhne ho to téměř proti jeho vůli zpátky do hor, ke stádu. Sám neví, co v tom vězí, cítí jen, že není a nikdy nebude jako jeho dávní předkové, kteří znali jen život v přírodě, hory, lov a sobí pastviny.

Afoňka žije v divočině i v civilizaci, ve dvou odlišných světech, chvíli tam a chvíli tady. Do obou patří, v obou je doma, ale v žádném úplně. V žádném nekoření pevně. Z toho pochází jeho životní neklid, který je typický pro všechny mladé pastevce.

Filmem se prolínají také úvahy a verše evenského básníka Michaila Kolesova, který po svém reflektuje mizející svět kočovnické tradice.

Etnografické objevování pomocí dokumentárního filmu umožnilo českému režisérovi formulovat osobně prožitou rozporuplnost sibiřské současnosti. Jak sám říká, na začátku nebyl žádný zvláštní nápad, spíš dlouhodobý filmařský a badatelský zájem o zauralské oblasti. Natáčením filmu o kočovnících chtěl prostě jen navázat na své předešlé sibiřské aktivity, ze kterých už vytěžil dva filmy. V širokém záběru se film dotýká i základních otázek lidského údělu, společenských vztahů a osudu národa. Intuitivní cesta s kočovníky dovoluje střídat meditaci, sněhovou krásu nekonečné krajiny, drsnou přirozenost vyvrhování sobů, lyrismus a střet protikladů, mezi něž patří i přehodnocování středoevropsky tradičně přijímaných hodnot.

Dokument Afoňka už nechce pást soby byl oceněn hlavní cenou na 8. ročníku Festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (26. - 31. října 2004). Stal se spoluvítězem soutěže Česká radost společně s kontroverzním dokumentem Český sen.

Martin Ryšavý bude přítomen na promítání filmu Medvědí ostrovy dne 18. října v Českém centru.

Martin Ryšavý

Martin Ryšavý (narozený 1967 Praha) je český spisovatel, scenárista a režisér. Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a scenáristiku na FAMU. Pracuje jako vedoucí Katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU. Je autorem dokumentů převážně s etnografickou tématikou - natáčel na Sibiři a ve Vietnamu. Jeho třetí "sibiřský" film Afoňka už nechce pást soby získal cenu pro nejlepčí český dokumentární film na MFDF Jihlava 2004.
Martin Ryšavý je autorem námětu a scénáře povídky Cesta v povídkovém filmu Romana Vávry Co chytneš v žitě (1998), scénáře filmu Ivana Vojnára Lesní chodci (2003), který později přepracoval do knižní podoby, či scénáře k televiznímu filmu Aljona (2008). Nejvíce na sebe ale upozornil dvoudílnou knihou Cesty na Sibiř (2008), která získala Magnesii Literu za prózu, a filmem Země snů, který byl v roce 2010 oceněn cenou Pavla Kouteckého. Na MFDF Jihlava 2010 měl premiéru jeho zatím poslední (opět sibiřský) film Medvědí ostrovy.

Filmografie:

Argiš (ČR, 1995)
Rozprava o metodě (ČR, 1997)
Bílá Indiánka (ČR, 1999)
Sibiř - duše v muzeu (ČR, 2003)
Afoňka už nechce pást soby (76´, ČR, 2004)
Kdo mě naučí půl znaku (91´, ČR, 2006)
Malupien, Olšový Spas (93´, ČR, 2008)
Země snů (57´, ČR, 2009)

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

11.10.2011 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala