Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.3.2012 19:00

Spark of Being & 657 vteřin

Filmový klub - Experimentální filmy. Vstup zdarma

657 vteřin, 2008, video, 11 min 30 sec
Režie Hana Železná
Zvuk: Petra Gavlasová, technická spolupráce: Ladislav Železný

657 vteřin je procesuální dílo, které může být zároveň filmem i instalací. Autorka zaznamenala postupný rozpad jednoho barevného diapozitivu v chemické lázni, která postupně rozpouští jedotlivé barevné vrstvy s vyústěním ve zcela černém rozleptaném obraze. V jistém smyslu jde o práci navazující na filmovou tradici experimentátů s fotoemulzí a povrchem matérie, která je považována za stejně podstatnou součást média, jako samotný obsah obrazu. Hana Železná se spíše zaměřuje na časový aspekt rozkladného procesu, drama destrukce, které samovolně probíhá před objektivem kamery. Dílo zároveň navazuje na experimentální instalace autorky, které v dlouhém časovém úseku řízeně rozleptávaly filmové fragmenty v diaprojektorech.

 

Spark of Being, 2010, 68 min, anglicky
Režie Bill Morrison
Bill Morrison
Trailer: "Spark of Being"

Hana Železná
Hana Železná se zabývá filmem, videem a spojením videa s divadlem, hudbou a performancí. Studovala nejprve výtvarné umění na Fakultě výtvarných umění v Brně v ateliéru video u Petera Rónaie a Keiko Sei (2000-2002). Poté studovala na katedře dokumentární tvorbu FAMU (2002-2009) v různých tvůrčích dílnách (Růžičková, Janek, Třeštíková, Vachek). V roce 2009 absolvovala stáž v Sub-urban video lounge Rotterdam. Od ukončení studií pracuje jako autorka rozhlasového dokumentu v Českém rozhlase.

Hlavním leitomotivem její práce je povrch médií, intermedialita a různé výtvarné vlastnosti nosičů obrazu. Přestože se pohybuje na různých médiích (film, video, animace…), vždy se významně zabývá výtvarnými vlastnostmi použitého nosiče obrazu. Oproti tomuto formálnímu aspektu staví většinou silně osobní témata (zkoumá například unikátní fotografie z rodinných archivů, které v průběhu natáčení zanikají). Její práce má chrakter mediálního výzkumu, obsahuje prvky narušování povrchu, rozpadu nosičů a ztrátu obrazu překopírováním. Na druhou její díla vedou spíše k intimnímu prožívání. Používá degradující mediální povrchy spíše jako součást širšího dramaturgického rámce, v němž se mísí osobní odkazy, formální postupy a specifické vlastnosti média. V některých pracech používá texy a textové koláže. Kromě filmů a videí určených pro projekci v kině spolupracuje na divadelních představeních (Ein stein, 2010), vytváří instalace (Inside the words, 2009), nebo vytváří projekce pro hudbu (Orlando, 2008).

 

Jaroslav Andel:
Ph.D. Jaroslav Anděl received his Ph.D. in Art History from Charles University and his M.F.A. in Photography from the Film and Television Faculty of the Academy of the Performing Arts in Prague. As a visual artist in the1970s he had several one-person exhibitions and participated in group exhibitions of photo-based and conceptual art in Europe, Asia and the United States. In 1982 he moved from Prague to New York City, and has since has produced numerous exhibitions and publications on modern and contemporary art both in the Czech Republic and abroad. He is the co-author of  Czech Modernism 1900-1945 (Museum of Fine Arts Houston, Houston, Texas, U.S.A. 1990) and co-editor of Cinema All the Time: An Anthology of Czech Film Theory and Criticism, 1908-1939 (Czech National Film Archive: 2008). He is the artistic director of the DOX Center for Contemporary Art in Prague. www.dox.cz


Součást série

Czech and Other: Experimental Films Then and Now:
20. března, 19 hodin, Erotika a abstrakce
27. března, 19 hodin, The City

Organizováno ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Centrem audiovizuálních studií FAMU

 

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

13.3.2012 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala