Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

31.1.2012 19:00

Návštěvník z říše živých

Filmový klub - Umění z Terezína

Návštěvník z říše živých
Režie: Claude Lanzmann, Francie, 1997, 65 min
Film je ve francouzštině s anglickými titulky

Lanzmann vytvořil komplexní a silný dokument na základě rozhovoru, který vedl během natáčení filmu Shoah s Mauricem Rosselem, představitelem Mezinárodního červeného kříže, který se jako jediný dostal na inspekci do koncentračních táborů. V roce 1943, kdy vyhlazování v Osvětimi běželo na plné obrátky, stálo v Rosselově zprávě, že se neděje nic špatného, co by vyžadovalo okamžitý zásah. Zatímco na smrt odsouzení vězni na něj zírali jako na „návštěvníka z říše živých", popíjel Rossel kávu s velitelem tábora, kterého shledával „elegantním". „Litujete dnes své zprávy?" ptá se režisér. „Nemohl jsem sestavit jinou. Podepsal bych ji dnes znovu," odpovídá Rossel. „I když víte všechno to, co se stalo?" „Samozřejmě." Lanzmann pečlivě, krok za krokem vykresluje holocaust jako něco, co se mohlo přihodit ve světě plném „slušných" lidí.

 

CLAUDE LANZMANN (1925)

V období let 1980-1990 se ve francouzské kinematografii vynořilo několik pozoruhodných dokumentárních filmů, které oživily jinak nevýraznou tvorbu. Za zmínku stojí alespoň jména jako Marcel Ophuls, Nicolas Philibert, Raymond Depardon nebo Claire Simon. Mezi všemi vyniká osobnost Clauda Lanzmanna, který si získal pověst „židovského" režiséra. Tento slavný spisovatel zahájil kariéru filmem Proč Izrael? (Pourquoi Israël?; 1973). Už od prvního díla je pro Lanzmanna charakteristické, že se snaží vyhýbat neautentičnosti a hromadění prázdných obrazů. K podstatě věci se dostává prostřednictvím různých technik rozhovoru. Již ve svém prvním filmu podrobuje židovský stát analýze formou určitého druhu biopsie. A tak se obyvatelé mohou vyslovit k jeho existenci. Slovo Arab je vyřčeno až po dvou hodinách filmu, Arabové se objevují jen v dálce při práci na stavbách. Od  roku 1974 začal Lanzmann pracovat na svém monumentálním díle Shoah (1985). Pozoruhodný film, který trvá devět a půl hodiny, se skládá především ze svědectví těch, kteří přežili koncentrační tábory, ale také jejich katů a nacistických kolaborantů. Deset fází tvorby bylo postupně rozděleno do let 1976-81 a následovalo pět let práce s materiálem ve střižně. Vznikl film, který dokumentuje jednu etapu lidských dějin a bojuje proti zapomnění. Autorovi se podařilo téměř vyrvat vzpomínky, vynutit si svědectví a oživit rány, což se nikomu nechtělo dělat. Film získal – nejen díky délce – určitou rytmičnost a naplnil se různými leitmotivy, čímž nabyl až téměř orchestrální struktury. Po tomto eposu o utrpení židovského národa následovaly dva filmy, které vytvořily jakési dodatky k Shoah. Jednak to byl Tsahal (1994), jakási antiteze k Shoah, a v roce 1997 Návštěvník z říše živých (Un vivant qui passe). Jeho posledním filmem je Sobibor 14. října 1943 v 16 hodin (Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures; 2001). Claudu Lanzmannovi se podařilo opět trochu rozvířit poklidné vody dokumentární tvorby. Díky zvláštnosti a neobvyklosti režisérova přístupu může divák zažívat veškeré pocity na vlastní kůži. Claude Lanzmann vytváří ve svých filmech atmosféru, jejímuž účinku lze snadno podlehnout, a třást se zimou stejně jako vězeň, kterého vidíme na plátně. Tělo filmu ožívá pod Lanzmannovýma rukama.

 

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

31.1.2012 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala