Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.5.2014 18:30 - 20:30

Fishblade

Jednodenní prezentace designu studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Fishblade navazuje na lokální tradici nožířského průmyslu v Čechách. Je to další ze semestrálních projektů zaměřených na výrobu a řemeslo, které je v Evropě stále živé. Tuto tradici se snaží studenti produktového designu přetvářet do současného kontextu designu.

Skrze vytvořený předmět (kapesní nůž) se tak projevují osobnosti jednotlivých studentů. Nůž zde není pouhým nástrojem, ale cestou do dětských vzpomínek: rodinné výlety na houby s tradiční rybičkou-nožíkem v košíku. Objeví se i lidové motivy či současná minimalistická tvarosloví.

Pro spolupráci si studenti designu produktu na VŠUP vybrali výrobce nožů z Mikulášovic, jednoho z nejsevernějších míst naší republiky. Rozkvět nožířského řemesla přiměl v průběhu 18. století obchodníka Ignaze Röslera k založení první české továrny na výrobu nožů. Dnešní společnost Mikov s.r.o., která vznikla sloučením podniků Koh-I-Noor a Sandrik, v této tradiční nožířské výrobě pokračuje.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) je spojena s designem již desítky let. Byla založena roku 1885 v kontextu idejí Gottfrieda Sempera. Současná výuka na katedře designu má kořeny ve Škole umění ve Zlíně, která vznikla z iniciativy firmy Baťa v roce 1939. V roce 1959 bylal zřízen Ateliér tvarování strojů a nástrojů, jehož iniciátorem byl celosvětově známý designér Zdeněk Kovář. Rok 2011 byl pro katedru designu přelomovým, jelikož všechny ateliéry byly soustředěny do hlavní budovy v Praze.

NY Design Week 2014

 

Click here to plan your trip to the Czech Center with Trip Planner+.
Trip Planner+ takes into account subway reroutes due to planned service changes.

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

16.5.2014 18:30 - 20:30

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala