Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.12.2011 19:30

Fulbrigh Concert of Contemporary Music

KONCERT k 20. výročí spolupráce Fulbrightovy komise mezi Českou republikou a U.S.A.

Hubert Ho (Fulbright Alumnus 2007), Patricia Goodson, Krystina Valouskova (Fulbright Alumnus 1992), Jiri Kaderabek (Fulbright Alumnus 2009), Michal Rataj (Fulbright Alumnus 2008), Stephanie Zelnick (1995), Claire Happel (2007).

Program:
Art songs (Kristyna Valouskova and Patricia Goodson)
Hubert Ho new piece for cl / vla / harp
Jiri Kaderabek piece for cl / vla / piano (Hubert Ho on piano)
Martinu Sonatina for cl + piano (Stephanie Zelnick, cl; Hubert Ho, piano)
Michal Rataj new piece (Patricia Goodson on piano)
Carter harp piece (Claire Happel on harp)


Co je Fulbrightova komise?
Fulbrightův program patřící mezi nejprestižnější světové vládní stipendijní programy byl založen v roce 1946 na základě zákona navrženého významným arkansaským senátorem Jamesem Williamem Fulbrightem, po kterém byl také pojmenován. Od té doby se jej zúčastnilo na 300 tisíc "Fulbrighterů". Ročně se ve 155 zemích rozděluje přibližně 8 tisíc stipendií. Mezi bývalými účastníky Fulbrightových programů naleznete nositele Nobelových cen, nositele Pulitzerovy ceny, guvernéry a senátory, velvyslance a umělce, soudce, premiéry a hlavy států, významné profesory a vědce.

V Československu byla činnost Fulbrightova programu zahájena již na konci sedmdesátých let. Čeští občané se ovšem mohli tohoto jedinečného programu plně zúčastnit až po roce 1989. V roce 1991 byla podepsána mezivládní dohoda mezi vládami Československa a Spojených států amerických o zřízení Komise J. W. Fulbrighta s cílem podporovat prostřednictvím stipendijních programů, poradenských a informačních služeb vzájemné porozumění na základě vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Dohoda platná v současné době byla podepsána a ratifikována v roce 2002.

Na financování stipendijních programů a práce Komise se spolupodílí obě vlády. USA přispívá asi dvěma třetinami z celkového rozpočtu, ČR asi jednou třetinou. Komisi řídí její správní rada, pět českých členů jmenuje ministr školství ČR, pět amerických členů velvyslanec USA. Členové správní rady se kromě strategických rozhodnutí podílejí i na výběru stipendistů programu.

Hlavní náplní práce Komise je administrace vládních stipendií, případně dalších stipendijních programů pro studium, výzkum a výuku českých občanů v USA a amerických občanů v ČR. Správa programů zahrnuje jak aktivity spojené s výběrovým řízením, tak s pobytem stipendistů. V letech 1992-2011 podpořila Fulbrightova komise svým stipendiem téměř 700 českých občanů a více než 550 občanů USA. V současné době podporu získává okolo 40 českých a 30 amerických stipendistů ročně.

Fulbrightova komise zároveň prostřednictvím svého Poradenského centra patřícího do oficiální informační sítě EducationUSA poskytuje všem zájemcům bezplatně komplexní, nezkreslené a aktuálních informace o možnostech studia v USA a bezplatné poradenství. Poradenským centrem, které je tak hlavním a unikátním zdrojem informací o studiu na amerických univerzitách, projde ročně okolo 700 zájemců, další stovky dotazů studijní poradce zodpoví telefonicky, e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí nebo na studentských veletrzích a návštěvách škol.

Mottem Fulbrightovy komise je přispívat k vzájemnému porozumění mezi národy, tento úkol se snaží plnit nejen stipendijními programy a prací poradenského centra, ale i organizací seminářů, veřejných přednášek a jiných programů, nejen v Praze, ale i na dalších místech v České republice.

Detailní informace o stipendijních programech a službách Poradenského centra lze najít na www.fulbright.cz.

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

3.12.2011 19:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala