Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.10.2010 0:00 - 0:00

Harmcore Jazz Band & New York Jazz Academy

Jazzový koncert dvou studentských souborů: Harmcore Jazz Band (Česká republika) a orchestr New York Jazz Academy.

Harmcore Jazz Band & New York Jazz Academy
4. 10. 2010, 7pm
Ceske centrum New York

Vstup zdarma

Harmcore Jazz Band

Orchestr vznikl na semináři o vývoji jazzu, když si vyučující (shodou okolností já) chtěl ulehčit přípravu na zmiňovaný předmět a po rekognoskaci, kdo jaký nástroj ovládá, navrhl frekventantům „že bychom si mohli něco zahrát“, aniž by tušil, co si na sebe plete a že poté stráví drtivou většinu svého podzimního, zimního, potažmo jarního času u počítače aranžováním, upravováním a proklínáním onoho osudného nápadu. „Poté“ znamená poté, co nás to všechny mimo nadání začalo bavit.

Poněkud obskurní původ tělesa se odráží i v jeho složení, které nejvýstižněji vyjádří otřepané „co dům dal“. Například zcela netypické dvě basy. Ale slavný Pražský big band M. Svobody, u jehož začátků v 70. letech měl amatérský kapelník našeho orchestru (shodou okolností také já) příležitost být, měl tři a kam to dotáhl!

Všichni výborní muzikanti a úžasní zpěváci orchestru studují na Gymnáziu Jana Keplera v Praze, které se vší skromností lze označit za prestižní a náročné, z čehož lze odvodit, že kromě svých hudebních schopností jsou všichni též nápadně inteligentní.

Z obavy, aby určitá rozvernost předchozích řádek nevzbudila pochyby o naší občanské odpovědnosti a umělecké opravdovosti, připojujeme trochu seriózní faktografie:

Orchestr vznikl před třemi roky při pražském gymnáziu J. Keplera, jedná se tedy o školní, čistě amatérský soubor, jehož složení se z téhož důvodu neustále lehce mění. V současné době čítá více než dvacet hudebníků a zpěváků; kromě očekávatelných saxofonů a žesťů se pyšní obsáhlou smyčcovou sekcí, nezvyklým množstvím fléten i početnější rytmikou. Specialitou tělesa jsou dva violinofony, dnes již unikátní nástroje, které propůjčují zvuku orchestru autentický kolorit třicátých let.

Repertoár vychází z okruhu slavných českých i světových šlágrů swingové éry s občasnými přesahy do doby dřívější i pozdější.

Navzdory původnímu čirému amatérismu svých členů (všichni účinkující jsou studenty, či nedávnými absolventy zmíněného gymnázia) je orchestr schopen podávat výkony srovnatelné s tělesy mnohem ambicióznějšími a svým entusiasmem vyvolává u posluchačů velmi vřelou odezvu. O kvalitě zúčastněných hudebníků svědčí skutečnost, že řada z nich se uplatňuje i v dalších hudebních seskupeních a někteří usilují i o profesionál¬ní dráhu.

Orchestr vícekrát úspěšně účinkoval na hudebních festivalech různých zaměření, stejně dobře ale dokáže hrát k tanci a bývá rovněž využíván při různých oficiálních příležitostech.

Informace o New York Jazz Academy

Koncert je organizován ve spolupráci s Selmou Rockovou.

 

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

4.10.2010 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala