Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.5.2015 19:00 - 0:00

ČTVRTEČNÍ FÓRUM: Americká a ruská ikonografie

Profesor Martin C. Putna z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, bude hovořit a diskutovat o tématech svých dvou knih.


Profesor Putna bude srovnávat americkou a ruskou podobu religiozity a její vliv na současnou kulturu i současné „kulturní války“. Přednáška je založena na jeho dvou paralelních knihách – Obrazy z kulturních dějin americké religiozity a Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Americká kniha probírá pluralitu konfesí a střet mezi liberálním a konzervativním principem v náboženství a společnosti. Ruská kniha je vedena od „svatého Vladimíra k Vladimíru Putinovi“ a od „svatých bláznů k Pussy Riot“. Ruská náboženská kultura je v ní vykládána „postkoloniálně“: Ne jako jednotné dějiny ruské říše a ruské spirituality, ale jako komplex národních a náboženských tradic, které spoluutvářely prostor východní Evropy, včetně ruských „kontrakultur“ a vlivů německých, mongolských, židovských a katolických. Zvláštní pozornost je věnována duchovním tradicím Ukrajiny, jež ovlivňují i současný politický konflikt. V současnosti se připravuje anglický překlad knihy Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity.

Martin C. Putna (1968), literární historik a kritik. Vystudoval klasickou filologii, slavistiku a teologii, je profesorem kulturní antropologie na  Karlově univerzitě v Praze. Působil rovněž jako ředitel Knihovny Václava Havla a jako televizní a rozhlasový moderátor. Odborně se zabývá především vztahem kultury a náboženství. Vydal asi dvacet svazků odborných publikací a esejů, mimo jiné Duchovní portrét Václava Havla v rámu české kultury (2011).

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

28.5.2015 19:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala