Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.7.2012 20:30

Iuventus, Gaude!

KONCERT. Dětský soubor. Jan Hus Presbyterian Church, 351 East 74th Street, NYC

Iuventus, gaude! se představuje

Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude!  byl založen v září 2005 při Základní umělecké škole v Jablonci nad Nisou, sbormistrem je MgA. Tomáš Pospíšil, hlasovou poradkyní je Lucie Jarešová, na klavír doprovází Jana Lišková Kvochová,  administrativu a management sboru zajišťuje Mgr. Ivana Ullmannová.

Za šest své existence se sbor Iuventus, gaude! stal výraznou a oceňovanou součástí jabloneckého kulturního života, našel si mnoho příznivců mezi diváky a mimořádně brzy po svém vzniku začal získávat řadu úspěchů na soutěžích v České republice i v zahraničí.

Lze jmenovat například šest zlatých medailí ze tří ročníků mezinárodní soutěže Svátky písní v Olomouci, zlatou a stříbrnou medaili ze Světové sborové olympiády v rakouském Grazu 2008, absolutní vítězství v kategorii dětských pěveckých sborů na Mezinárodní sborové soutěži v Budapešti nebo nejčerstvěji titul mistra světa v kategorii duchovní hudby a titul šampiona soutěže Grand Prix v kategorii mládežnických sborů z července 2011 v rakouském Grazu. V roce 2009 zpíval sbor Iuventus, gaude! při návštěvě papeže v České republice, uskutečnil několik společných koncertů s Jiřím Stivínem, koncertoval s kytaristou Štěpánem Rakem, v roce 2009 uskutečnil pódiové provedení Rybovy České mše vánoční, na podzim 2011 připravuje společný koncert s Hradišťanem Jiřího Pavlicy

            Výčet úspěchů sboru Iuventus, gaude! je zásluhou velké pracovitosti, nadšení a talentu dětí  i vynikající práce všech tří  pedagogů, podpory Základní umělecké školy i města Jablonec, ale také nezištné pomoci mnoha rodičů, kteří se na fungování sboru podílejí organizačně i finančně.

V uplynulém školním roce zpívalo ve čtyřech sborových odděleních 140 dětí, z toho v hlavním koncertním sboru 50 dětí ve věku od 11 do 17 let.

Naším aktuálním  přáními, abychom  mohli vyslyšet  pozvání, které náš sbor získal od organizátorů World Choir Games  v americkém Cincinnati v červenci 2012 a zůčastnit se.

  

Největší úspěchy sboru Iuventus, gaude!

 - v  prosinci 2006 vítězství v kategorii dětských sborů na mezinárodním festivalu Prague Christmas se zvláštní cenou poroty za dramaturgii vystoupení,

- v dubnu 2007, 2008, 2010 a 2011 se sbor umístil opakovaně  ve zlatém pásmu na soutěžní přehlídce dětských pěveckých sborů Zahrada písní  v Praze,

- v červnu 2007 získal dvě zlaté medaile v soutěžích Mundi cantat a Mundi cantat superior v kategorii mládežnické sbory do 19 let v rámci mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc.

 

-  velkého úspěchu dosáhl teprve tři roky existující sbor v červenci 2008 hned při své první cestě do zahraničí. Na světové sborové soutěži World Choir Games 2008 v rakouském Grazu  v kategorii dětských sborů vyzpíval zlatou medaili a v open kategorii duchovní hudby stříbrnou medaili.

 

- v dubnu 2009 vyzpíval sbor zlatý diplom a prvenství v kategorii dětských sborů do 16 let na 12. ročníku International Choir Competition & Festival Budapešť

 

- v červnu 2009 se stal komorní sbor Choricus, gaude! (součást sboru Iuventus, gaude!) vítězem kategorie komorních sborů na mezinárodním festivalu Svátky písní Olomouc

 

- v září 2009 byl sbor vybrán, aby zpíval u příležitosti návštěvy papeže v kostele Panny Marie Vítězné (U Pražského Jezulátka)

 

- v listopadu 2009  se stal absolutní vítězem soutěže o Cenu M.Raichla na Mezinárodním festivalu dětských a mládežnických sborů v Pardubicích

- v červnu 2010 -  na mezinárodním festivalu Svátky písní Olomouc  získal sbor tři zlaté medaile – kategorie mládežnických sborů do 19 let, kategorie rychlého nácviku, kategorie církevní a duchovní hudby pro dospělé a mládežnické sbory, kde získal i vítězství v této kategorii)

 

- v červenci 2011 -  zatím největším úspěchem je zlatá medaile a titul mistra světa  v kategorii duchovní hudby na 1st World Choir Championships for Youth and Young Adults a zlatá medaile a titul šampiona Grand Prix v kategorii mládežnických sborů  na 2nd Grand Prix of Choral Music  v rakouském Grazu

 

Proč právě Iuventus, gaude!
Iuventus, gaude! prokázal vysoké kvality své práce během mimořádně krátké doby.  Téměř od začátku dosahoval výrazných úspěchů na domácích, ale i na mezinárodních soutěžích, kam  se poprvé odvážil už v roce 2006 a 2007 (Praha, Olomouc), do ciziny poprvé vycestoval v roce 2008 (tedy po třech letech existence) a přivezl zlato a stříbro, i když tehdy ještě nedosáhl na vítězství ve své kategorii. To se podařilo až v roce 2009 v Budapešti, kde se stal vítězem kategorie dětských sborů a zejména letos, kdy si děti vyzpívaly titul mistrů světa i šampionů Grand Prix.

Kvalita práce sboru má trvale stoupající tendenci i přesto, že se složení sboru každým rokem zčásti obměňuje, jak je to u dětských sborů obvyklé. To prokazuje kvalitní práci sbormistra i hlasové vedoucí. Nyní má sbor již tři fungující oddělení přípravných sborů, což zaručuje přísun kvalitních nováčků.  Naprostá většina dětí ve sboru zůstává několik let, mnoho z nich k odchodu donutí až nástup na vysokou školu nebo do zaměstnání po skončení střední školy. 

Mezinárodní porotci opakovaně upozorňují a vysoce oceňují  výjimečnou barvu  zvuku  sboru a intonační přesnost, což je zásluhou vynikajícího hlasového vedení dětí. Hlasová poradkyně Lucie Jarešová preferuje přirozený hlasový projev dětí, což není mezi českými dětskými sbory zcela obvyklé. Proto jsme se zpočátku potýkali s nedůvěrou českých porotců a sbormistrů, kteří byli zastánci spíše klasické hlasové výchovy. Je oceňována i vřelost projevu a viditelná radost dětí ze zpěvu.

Přes nízký věkový průměr hlavního koncertního sboru (zhruba 13 let) zpívají děti velice náročný a kvalitní repertoár, často původně určený pro dospělé sbory. I to je na soutěžích velice oceňováno. Přitom je ale záběr sboru velmi široký, děti zpívají duchovní i lidovou hudbu, muzikálové skladby i spirituály, soudobou vážnou hudbu  i skladby z doby baroka.

Iuventus, gaude!  na mezinárodních soutěžích opakovaně získává velkou pozornost a uznání  porotců i ostatních sbormistrů a má řadu pozvání na další mezinárodní soutěže a festivaly, mimo jiné také na sborovou olympiádu World Choir Games v USA. Sbor má  všechny  předpoklady vynikajícím způsobem reprezentovat českou sborovou školu v zahraničí a zároveň reprezentovat i své sponzory a partnery.

Velmi dobře se nám dařilo a daří komunikovat s médii, jak s tiskem, tak s televizí, což je pro sponzory další možností zviditelnění. Velmi intenzivně celoročně spolupracujeme s Jabloneckým deníkem a týdeníkem Naše Jablonecko, často i s MF Dnes. Články uveřejňujeme také na webu ZUŠ a Českých sborů (www.zusjbc.cz, www.ucps.cz, www.sbory.cz ).  Po návratu z olympiády v roce 2008 byly reportáže o našem sboru   uvedeny v hlavním zpravodajství  na ČT, Primě i Nově a v lokální TV RTM.  Letos uvedla reportáž o našem sboru TV Nova v odpoledním zpravodajství.  Pro příklad uvádím odkazy na letošní reportáže TV Nova a RTM.

 

http://www.tvrtm.cz/jablonecky-magazin-uspech-iuventus-gaude-ivysilani-4178.html

 

 

Program koncertu Iuventus Gaude !

Leo Delíbes (1836 – 1891)                              Gloria ( from Messe bréve)

Jan Hanuš (1915 - 2004)                                  Magnificat

Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611) Ave Maria

Vytautas Miškinis (1954)                                  Cantate Domino

Javier Busto (1949)                                          Salve regina

Petr Eben         (1929 - 2007)              Kalokagathia

                                                                        sóla: Karolína Franclíková,Anežka Gráttová

Algedon

Charmone – syntychia

(from cycle „Řecký slovník“

Otmar Mácha (1922 – 2006)                Hoj, hura hoj

                                                                        ( from cycle Lašské halekačky)

 

spiritual                                                            Soon I will be

spiritual (after Sister Act)                                 O happy Day

                                                                        sólo: Anežka Gráttová

spiritual – arr. Albert Hosp                               Josua

spiritual – arr. Damon Dandridge                     I´m gonna wait on the Lord

 

John Rutter (1945)                                           A Gaelic Blessing

 

Children's Choir IUVENTUS, GAUDE! - Art Music School Jablonec nad nisou (Czech Republic)

conductor Tomáš Pospíšil

voice advisor Lucie Jarešová

piano accompaniment Jana Kvochová Lišková

 

7. ročník World Choir Games 2012,Cincinnati,USA

 

V červenci  2008  proběhl v rakouském  městě  Graz  5. ročník World Choir Games  (Světové sborové olympiády), největší a nejvýznamnější světové soutěže pěveckých sborů. Sbor Iuventus, gaude! dosáhl pod vedením sbormistra Tomáše Pospíšila naprosto neočekávaného výsledku. Uspěl v obou kategoriích, do kterých se přihlásil. Po pouhých třech letech existence a na první zahraniční soutěži, které se zúčastnil, získal v open kategorii duchovní hudby stříbrnou medaili a v kategorii dětských sborů do 16 let dokonce zlatou medaili.

V kategorii dětských sborů se celkem zúčastnilo 62 sborů,  Iuventus, gaude!  získal  zlatou medaili  a v celkovém pořadí skončil na 10. místě. Jde o první zlatou medaili, kterou z této soutěže  do  Čech přivezl dětský sbor. V  kategorii duchovní hudby soutěžilo 49 sborů všech věkových kategorií  a Iuventus, gaude! získal  stříbro a skončil  na 7. místě.

Celkově se World Choir Games  2008   zúčastnilo  20 tisíc zpěváků z 93 zemí, celkem 441 sborů se utkalo v soutěžních kláních ve 28 kategoriích. Téměř 600 soutěžních vystoupení, 13 galakoncertů  a téměř 600 přátelských koncertů navštívilo kolem 250 tisíc návštěvníků. V mezinárodních porotách soutěže zasedlo 71 expertů z oblasti sborového zpěvu, kteří přijeli z 34 zemí. Z těchto čísel je patrné, že jde skutečně o největší světovou sborovou soutěž.

            6. ročník olympiády se konal v Číně a  přestože jsme se snažili na tuto cestu získat prostředky,  překazil nám plány nástup hospodářské krize a byli jsme nuceni cestu zrušit.

            Během Mistrovství světa a soutěže Grand Prix v červenci 2011 v Grazu byl  Iuventus, gaude!  jmenovitě vyzván k účasti na dalším ročníku World Chour Games v USA. 30.června na tuto soutěž odjíždí.Předcházela tomu více jak půlroční organizační a pěvecká příprava a je zřejmé z ohlasu publika na benefičních koncertech,že sbor je na tuto zámořskou cestu dobře připraven.

 

 

 

Místo konání:

Jan Hus Presbytarian Church, 351 East 74th Street, NYC

Datum:

2.7.2012 20:30

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala