Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.9.2015 19:00

CZECH CENTER CLUB MEMBERS PRIVATE EVENT: MEET A WORLD CLASS PHOTOGRAPHER.

Setkání s fotografem Ivanem Pinkavou. Pouze pro členy CZECH CENTER CLUB.

 

Ivan Pinkava si během takřka třiceti let vytvořil vlastní, svébytný vizuální jazyk, který lze ztotožnit s jeho vlastním uvažováním o světě. Figury a zátiší se v jeho díle prolínají, jsou aktualizovaným zrcadlením hlubších myšlenkových procesů navázaných na řeč tradiční západní kultury. Autor cíleně vstupuje do známých ikonografických situací, aby je – někde nepatrně, jinde radikálně – pozměnil, zpřeházel, přejmenoval, vyprázdnil, zastřel nebo jim dal vyniknout v jiném osvětlení. Za dějinnými kulisami nachází cosi společného, platného pro současnost i budoucnost – předobrazy lidské nejistoty pramenící z vlastní tělesné pomíjivosti.

Ivan Pinkava se ve své černobílé fotografické tvorbě pohybuje na žánrovém pomezí aktu a portrétu. Za modely svých ateliérových fotografií si většinou vybírá lidi s poměrně atypickou, „znepokojivou“ (mnohdy androgynní) fyziognomií, častokrát vzájemně rodinně spřízněné. S pomocí specifické světelné modulace, která mnohdy záměrně popírá zásady portrétního svícení, promyšlené ateliérové inscenace s důrazem na symbolický atribut (případně na oblečení a pozadí), pečlivě zaranžovanými gesty a výrazem obličeje autor dosahuje jistého zobecnění konkrétního; lidské tělo a tvář se na Pinkavových fotografiích stávají zrcadlem významů, které jsou obsahem naší kulturní paměti a zkušenosti. Fotografie obsahově čerpají z archetypálních lidských příběhů, zejména z antické mytologie, Starého a Nového zákona. Z formálního hlediska odkazují k portrétní tradici renesance, manýrismu, baroka a dekadence, zaužívaná ikonografická schémata jsou ale tvořivě posouvané rafinovanými změnami v obrazových vztazích.

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

9.9.2015 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala