Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.11.2010 0:00 - 0:00

JIŘÍ STIVÍN - SOLO SYSTEM BAND

JIŘÍ STIVÍN se zabývá interpretací předklasické hudby na zobcovou flétnu od r. 1975. Studoval nejdříve kameru na pražské FAMU, po absolutoriu se ale začal věnovat výhradně hudbě. Studoval na Royal Academy of Music v Londýně a skladbu na AMU v Praze. Hře na flétnu se učil u Milana Munclingera (Ars Rediviva) a Jiřího Válka (Česká filharmonie). Stivín interpretuje hudbu středověku, renesance i baroka. Nahrál většinu koncertů pro zobcovou flétnu (4 CD Vivaldi, Telemann). Ovládá všechny druhy příčných i zobcových fléten. Kromě hudby předklasické se intenzivně věnuje jazzu, skládání a improvizované Nové hudbě, přičemž vedle saxofonů, klarinetu a příčné flétny používá také flétny zobcové a různé lidové píšťaly. Jako sólista spolupracuje s renomovanými hudebními tělesy (Virtuosi di Praga, Pražskými symfoniky, Slovenským komorním orchestrem, Pražskými madrigalisty, Due Boemi, Sukovým komorním orchestrem, Talichovým kvartetem aj.), řídí vlastní soubory Collegium Quodlibet a Jiří Stivín and Co Jazz Quartet, vystupuje v sólových recitálech s cembalem, varhanami, kytarou, nebo hraje úplně sám a s magnetofonem. Již přes deset let má v každé koncertní sezóně Pražského symfonického orchestru FOK cyklus koncertů pod názvem "Flétny všeho druhu". Jiří Stivín je autorem mnoha skladeb pro různé formace, scénické a filmové hudby. Je aktivní jako pedagog a lektor na pražské konzervatoři, při jazzových kurzech ve Frýdlantu a při mnoha dalších projektech včetně výchovných koncertů pro děti.

JIŘí STIVíN - SOLO SYSTEM BAND

Koncert
České centrum New York

10. listopadu, 7 pm, vstup zdarma

Internetová stránka Jiřího Stivína

Střípky z rozhovorů s Jiřím Stivínem:

"...tvůrčí stránka každého člověka je to nejhodnotnější, co může nabídnout. Neměla by se opomíjet..."

"Každý začíná napodobováním vzorů. Mými byli zprvu Davis a Desmond. Vzápětí ale přišli oleman a Coltrane a já věděl, že to je to, co chci sám dělat. Pak jsem obdivoval další a další, chtěl jsem se jim ve své hře přiblížit zvláště technicky. Teď mi spíš jde o to, vyhnout se virtuozitě a předvádění."

"Já třeba necvičím stupnice, ale barokní sonáty. Nevím, jestli ty jejich postupy někdy použiji v improvizaci, ale mám to jako zázemí a inspiraci. Takový Albert Mangelsdorff, s nímž si muzikantsky rozumím, se na to ale dívá jinak. Ten chce, aby to byl vždy "americký" jazz. Mně jde spíš o hudbu jako takovou, o atmosféru."

"Jazzová muzika - zvláště v malých souborech - má své požadavky. Nestačí umět dobře hrát na nástroj, ale je nutné mít podobné myšlení, jet na stejné lodi..."

"Není to hlavní, aby člověk hledal pořád jenom nové zvuky, nezvyklé rejstříky, přefuky, polohy mimo normální nástrojový rozsah. Jistě, člověka to nutí, aby pořád zkoušel něco nového - ale to podstatné, muziku, o kterou jde, je možno uplatnit i normální "střední" poloze, když to všechno opravdu vyjde tak, jak to má být."

"Zvuky historických nástrojů se mi líbí a právě tak se mi líbí stará muzika."

"Mám rád jakýkoli folklór. Jsou v něm možnosti, které profesionály opouštějí a tak se pro ně někteří do folklóru rádi vracejí."

"Perfektě sehraná a sezkoušená kapela nemusí ještě dělat muziku. To je jenom technická stránka věci. Na druhé straně hudebníci, kteří si rozumějí, se nemusí moc sehrávat a zkoušet a mohou dělat muziku jako hrom. A také úplně jinou, než když se všechno ví a nic se nemůže stát."

"Chtěl bych, aby moje muzika plynula docela volně, bez jakýchkoliv formulí, a někdy se mi to taky podaří."

"Opravdu nejde vždycky jen o hudební vyjádření, ale spíš o umělecké vyjádření jakýmkoliv způsobem: zvuky, tichem, gestem, akcí, čímkoliv..."

"Pomocí hudby vedu rozhovor s posluchačem o svých životních prožitcích, je v tom o folk, lidová hudba, návraty k přírodě. Myslím, že podstata kumštu je v upřímnosti a v tom, aby každý dělal to, co hluboce cítí. Komerční zajímavost by měla být druhořadá. Když je dílo osobité a obsahuje nějakou výpověď, má právo na život..."

"Lidé stále hrají různé hry a i jejich soužití je hra. O hru jakožto sou-hru se snažím ostatně i při svých koncertech. Zatahuji do vystoupení i obecenstvo..."

"Nechce-li být člověk sólistou a nechce-li mít problémy s ansámblem, hraje v duu. Dva hudebníci si mohou líp rozumět než tři, nemluvě již o čtyřech. V duu je možná alchymie porozumění..."

"Mně je vlastně jedno, s kým hraji. Mohl bych hrát třeba s deseti tubisty, kdybych cítil, že si s nimi rozumím..."

 

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

10.11.2010 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala