Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.3.2020 19:00 - 20:30

Koncert dívčího sboru JITRO

Dívčí sbor JITRO vystoupí v kostele Sv. Jana Nepomuckého na 66th & 1st Avenue.

 

23.března v 19 hodin
Kostel Sv. Jana Nepomuckého, 66. ulice a 1. Avenue, New York

VSTUPNÉ JE ZDARMA!

Královéhradecký dětský sbor Jitro založil v roce 1973 Josef Vrátil. Od roku 1977 stojí v jeho čele umělecký vedoucí a sbormistr Jiří Skopal, který se svým sborem již v roce 1979 zvítězil na národní soutěži dětských sborů v Olomouci (Zlatá palma) a úspěch zopakoval o rok později (Zlatý vavřín). Od 80. let Jitro pravidelně uskutečňuje turné v mnoha evropských státech (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie) a je účastníkem mezinárodních soutěží, na kterých získalo celou řadu významných ocenění. Mezi největší úspěchy patří vítězství v Llangollenu (Wales, 1988), v Nantes (Francie, 1989), v Leccu (Itálie, 1990), v Neerpeltu (Belgie, 1996), v Olomouci (2003), v Pardubicích (2009), v Leccu (Itálie 2010) a tři zlaté medaile v Xiamen (Čína, 2006).

Od roku 1990 sbor uskutečnil dvanáct turné po Spojených státech amerických (New York, Houston, Boston, Dallas, Madison, Indianapolis, Cincinnati, Naschville, Washington, St. Louis, Kansas City, Milwaukee), pět po Japonsku (1993, 2001, 2004, 2007, 2010) a v roce 1993 koncertoval v Hong Kongu.

Jitro pravidelně spolupracuje s rozhlasem, televizí, vydává hudební nosiče. Repertoár zahrnuje díla vokální polyfonie, oratorní tituly, spirituál, úpravy lidových písní i soudobou tvorbu. Vystupuje na premiérových koncertech Asociace českých skladatelů koncertních umělců, je nositelem cen Českého hudebního fondu za interpretační výkony.

Jitro je složitý komplex přibližně 350 dětí mezi 5 až 19 lety navštěvujících několik oddělení. Přípravná oddělení se jmenují Broučci, Světlušky, Skřivánek A, Skřivánek B a Vlčí máky. Posledním stupněm před vstupem do hlavního sboru se pro děti stává Jitříčko, ve kterém zažívají zkoušky s hlavním pěveckým sborem. Kromě zpěvu a hlasové výchovy se děti od nejútlejšího věku věnují hudební teorii, intonaci a hře na zobcovou flétnu. Sbormistry, kteří působí v přípravných odděleních Jitra, jsou Lucie Fárová, Miroslava Smolíková a Květoslava Skopalová. Hlavním korepetitorem Jitra je klavírista Michal Chrobák.

Pěvecký sbor má své sídlo ve „zpívajícím domečku" v Gayerových kasárnách v Hradci Králové. V roce 1997 vznikl ženský sbor JITRO, ze kterého se stal později sbor smíšený. Členy sboru se stávají absolventi dětského sboru, sbormistrem je Jan Fajfr.

PROGRAM:
Antonio VIVALDI (1678-1741)                                       
**Gloria / de Gloria / 

Jan Campanus VODŇANSKÝ (1572-1622)                    
**Favete linquis singuli

Jacobus GALLUS (1550-1591)
**Pueri concinite 
**Ascendit Deus
                                                                                 
Arvid PLATPERS (b. 1948)                                              
**Ave Maria

Johannes BRAHMS (1833-1897)                                      
**Regina coeli
 
Franz BIEBL (1906-2001)                                     
**Ave Maria

Jan JIRÁSEK (b. 1955)                                                   
**Te Deum laudamus

Petr ŘEZNÍČEK (?)                                                         
**Salve Regina

Henk BADINGS (1907-1987)                                           
**Kyrie eleison

Petr Eben (1929-2007)                                                   
**Liturgické zpěvy

Randal Thompson (1899-1984)                                   
**Alleluia

Ilja HURNÍK (1922-2013)                                               
**Deo Gratias

 

Místo konání:

East River Concerts, 1222 1st Ave, New York, NY 10065, USA

Datum:

23.3.2020 19:00 - 20:30

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala