Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.7.2020 - 31.8.2020

Tajemný soukromý vesmír Josefa Bavora

V době „rekonvalescence“, kdy se česká společnost vzpamatovává z pandemie a kulturní život se znovu rozbíhá přinášíme rozhovor a vhled do tvorby umělce, který ve svém životě unikátním způsobem spojil výtvarné umění a svět lékařství. Josef Bavor je malíř, anatomický ilustrátor a kurátor výstav na Lékařské fakultě v Hradci Králové, medicínské téma proniká jeho působení na mnoha úrovních. Tvorba Josefa Bavora citlivým způsobem zkoumá člověka a široké spektrum podstaty lidské existence. Jako profesionální ilustrátor Ilustroval více než sto odborných lékařských publikací vyobrazeními, které slouží medikům ke studiu lidského těla. Ve své volné malířské tvorbě, anatomii neopouští, přesto že se věnuje abstrakci. Jeho obrazy reflektují přírodní tvary jakoby z nitra, osobitým způsobem, který uniká popisnosti a zároveň dává tušit propojení mikrokosmu lidské psychiky s makrokosmem. O tématech svých obrazů Josef Bavor mluví v rozhovoru s Markem Milde.


 

 

 

 

 

skutečný zázrak života je pod povrchem ”


Josef Bavor, Foto: Miloš Vojíř 


 

Marek Milde: Vaše vyobrazení lidského těla ilustrují mnoho odborných lékařských knih, ve volné tvorbě se naopak věnujete abstrakci. Zde také často používáte estetiku blízkou anatomii a přírodním formám. Můžete nám přiblížit, jak medicínská ilustrace inspiruje tvorbu Vašich obrazů?

Josef Bavor: Morfologické poznání lidského těla vybízí k meditaci o univerzálních principech života, k úvahám o jakémsi vyšším smyslu a řádu, kterému je vše živé podřízeno. Principy stvoření jsou stejné: člověk jako součást přírody, vesmíru- vesmír a příroda v člověku. Mikrokosmos v makrokosmu, vesmír hvězd a vesmír buněk. 

 


Pocta Leonardovi da Vinci (1992), olej na plátně  


 

MM: Vaše obrazy fyzické tělo dematerializují a rozvolňují rozeznatelné formy, pohled který nabízí je jakoby z nitra, světa podvědomí. Jak vytváříte tuto svoji estetiku, sledujete konkrétní fenomény nebo přírodní vzory?

JB: Přírodu jsme zvyklí vnímat jako povrch: krajinu, stromy, lidské tělo. Málokdo si uvědomí, že vidíme její malou část, že skutečný zázrak života je pod povrchem. Právě tam pulzuje ona životodárná síla organizmů ve větvích, kořenech, cévách a nervech. Pohled do mikroskopu odhalí netušené souvislosti. Už Leonardo da Vinci věděl, že tvary, základní skladebné prvky se v přírodě opakují. Naše tělo, veškerá příroda kolem vznikají podle téhož principu a podléhají týmž zákonům růstu a zániku. Naděje života: semínko klíčící v půdě, embryo skryté v lůně matky. Konečnost individuálního a nekonečnost univerzálního bytí…

 

Z morfologie přírody (1989), olej na plátně

Uvnitř (2000), olej na plátně a sololitu 

 

MM: Ilustrace, které děláte slouží medikům pro studium fyzického těla, aby mohli léčit. Je zajímavé, že Vaše obrazy zase směřují na lidskou psychiku a představují situace, ve kterých panuje určitá harmonie. Oba přístupy spojují Vaši tvorbu s podstatou lidské existence, mohl byste přiblížit Váš zájem o tuto oblast, věříte v to, že umění a obraz může na člověka působit terapeuticky?

JB: Moje volná tvorba je osobitou reflexí výtvarníka na obecné filozofické otázky. Duchovní sféra našeho života evokuje otázky: co když je spojení psychiky člověka s Univerzem silnější, než se zdá? Kde vzniká kreativita (vnuknutí nápadu, tvůrčí fantazie ve vědě i v umění)? Lidský mozek je pro mne tajemný soukromý vesmír. Pokud umění včetně obrazů inspiruje k podobným reflexím, může se, domnívám se, také podílet na terapeutickém účinku.

 

Mezi nebem a zemí (2005  

Ke světlu (2008)  

Mikrokosmos (2011)

 


 

 

Prof. MUDr. Josef Špaček, DrSc. v monografii o Josefu Bavorovi říká: 

"Obraz Josefa Bavora zdobí stěnu mého pokoje a nese název „Hnízdo“. Nacházím v něm všechno. Celý vesmír, živý jako součást neživého, vše od genů v jádře buňky, přes zárodek života, hnízdo domova a boj o přežití až po hloubku vzdálených prostorů. V tomto obraze nacházím i sebe a svoje místo v kosmu"


 Spirála života, smrti a naděje v obrazech Josefa Bavora, Petr Kmošek, Reta CZ 2015

 

 

Josef Bavor (nar. 1944) je výtvarník a výtvarný pedagog. Pracoval jako anatomický malíř na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Ilustroval více než sto odborných publikací a učebnic („Propedeutika vnitřního lékařství“, „Estetická chirurgie“, ediční řada „Chirurgie hlavy“). Působil externě jako pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Svou volnou malířskou tvorbu inspirovanou morfologií lidského těla ve vztahu k mikrosvětu přírody představil dosud na čtyřiceti samostatných výstavách (Karolinum v Praze, Umělecká beseda v Bratislavě, ambit kláštera U Panny Marie Sněžné v Praze, Galerie Na Hradě, Klicperovo divadlo, Filharmonie v Hradci Králové) a na desítkách společných výstav v tuzemsku i v zahraničí. Je kurátorem výstav na Lékařské fakultě a v Galerii Na Hradě v Hradci Králové. Absolvoval Střední odbornou školu výtvarnou V. Hollara v Praze a obor výtvarná výchova na Filozofické fakultě UK v Praze. O jeho životě a tvorbě vyšla monografie „Spirála života, smrti a naděje v obrazech Josefa Bavora“ (autor Petr Kmošek).  Žije s rodinou v Hradci Králové.

 

 

www.josefbavor.cz

Foto: Miloš Vojíř 

 

Chcete-li mít přehled o nových událostech v Českém centru New York, přihlaste se k odběru našeho týdenního Newsletteru ZDE.

 

 

 

 

Místo konání:
Online
Datum:

Od: 14.7.2020
Do: 31.8.2020

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala