Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.10.2010 0:00 - 0:00

KAŽDÝ ROK JE V PRAZE JARO, KAŽDÝ ROK JE PRAŽSKÉ JARO

Česká a izraelská klarinetistka si nejdříve zpívají po telefonu a emailem si posílají fotografie koncertních šatů. Několik dní před vystoupením se sejdou a zjistí, že každá nacvičila jinou verzi skladby. Sledování nové souhry je jednou z linií dokumentu, který se snaží postihnout zákulisí instituce, jíž je významný hudební festival Pražské jaro...

KAŽDý ROK JE V PRAZE JARO, KAŽDý ROK JE PRAŽSKé JARO

Dokumentární film

26.října, 19 hodin, vstup zdarma
Ceske centrum New York

Každý rok je v praze jaro, každý rok je pražské jaro, režie: Pavel Koutecký, 2005, , 58 min, film je v českém znění s anglickými titulky.

Režisér neukazuje jednotlivá vystoupení, ale vstupuje za ně, nabízí zkušenost se situacemi, obrazy tvůrčí práce. Snímek patří k té části Kouteckého tvorby určené obdivem k hudbě a architektuře, umění trvalému a nezničitelnému.

Prsty klarinetistek v erotickém souboji o hudbu. Virtuozita se skrývá za veškerou energií zkoušek, kterou film zachycuje v ději festivalových příprav. Dílčí události tak modelují hudební festival jako mnohoznačný herní prostor, který kamera v přítomnosti a dialogu spoluvytváří jako kulturní, politický a symbolický akt zároveň.

Instituce je hierarchií, k níž patří ovládání a podřízenost. Všichni aktéři jsou s ní ztotožněni, spojeni vášní k hudbě, a přesto se nezřetelná napětí mezi nimi stávají osnovou dění. Dokument o instituci znamená volbu a výběr a Koutecký ukázal právě ty okamžiky, kdy dílo vzniká, pocity a jednání s nimi související, celé to divadlo zkoušek, v němž se dějovost přenáší od psychiky hudebníků k tónům.

Komické následky, které s sebou zápas o hudbu také přináší, líčí režisér taktně, zdrženlivě. Pokouší se ustálit událost tvorby, nestrhává diváka k emociálnímu prožívání prezentované hudby, naopak situačními obrazy, skrytými za koncerty, ukazuje jedinečnost individualit hudebníků, kteří přispívají k univerzální hodnotě festivalového setkání.

Pavel Koutecký
Pavel Koutecký (narozen 1956) absolvoval pražskou FAMU v roce 1982, v letech 1988 a 1991byl na studijních pobytech na National Film and Television School v anglickém Beaconsfieldu. V letech 1982-1989 byl zaměstnán ve videostudiu ČVUT, od roku 1990 do roku 1998 v Krátkém Filmu Praha. Byl pravidelným spolupracovníkem s Asociací (dříve Nadací) Film a sociologie. V rámci její produkce vedle vlastní dokumentární tvorby také pracoval na několika dlouhodobých sběrných projektech. (mj. Občan Havel, který za něj dokončil jeho kolega Miroslav Janek) Věnoval se převážně dokumentárnímu filmu, ale experimentování s formou ho dovedlo i k filmu animovanému. Zabýval se též multimediálními projekty (divadlo Kolotoč, Divadlo hudby). Od roku 1991 učil na katedře dokumentární tvorby FAMU, kde vedl jednu z tvůrčích dílen. Jeho filmy a videa byly mnohokrát oceněny na domácích i zahraničních filmových festivalech. Nejčastěji natáčel v tvůrčím tandemu s kameramanem Stanem Slušným. Pavel Koutecký tragicky zahynul (pádem z výškové budovy) 13. dubna 2006 při přípravách na svůj nový film. Na jeho počest se v Česku každoročně uděluje Cena Pavla Kouteckého dokumentaristům, kteří jsou "trpělivými pozorovateli světa se schopností sdělit své pocity a postřehy filmem."

Filmografie:

Maximalisté v mikrosvětě (20´, ČSSR, 1985)
Oj, to byl boj! (7´, ČSFR, 1992)
Zánik Československa v parlamentu (75´, ČR, 1993)
Kde byl Bill aneb partnerství pro jazz (28´, CZ, 1994)
Po letech 1989-1994/ The Years After, 1989-1994 (70´, CZ, 1994)
Drahý mistře (60´, ČR, 1996)
Do života (58´,ČR, 1997)
Vzpomínám, vzpomínáš, vzpomínáte? (59´, ČR, 1998)
... až na věky (14, ČR, 1998)
Kde je pravda? (57´, ČR, 1999)
Chilský deník (5x29´, ČR, 1999)
Žít jako Dán (28´, ČR, 2000)
Islandská paměť (57´, ČR, 2000)
Bornholm mimo sezónu (29´, ČR, 2000)
Hledači pevného bodu (120´, ČR, 2001)
Velká voda (56´, ČR, 2003)
Bahenní lázně (14´, ČR, 2003)
Proměny Pražského hradu (40´, ČR, 2004)
Pojď blíž, cukrátko (Česko-jihoafrické sny) (59´, ČR, 2005)
Pavel Koutecký News (150´, ČR, 2005)
Každý rok je v Praze jaro, každý rok je Pražské jaro (58´, ČR, 2008)
Pot a slzy Pražského jara ( Opus 2 ) (58´, ČR, 2006)
Psáno pro Pražské jaro opus III. (57´, ČR, 2007)
Občan Havel (119´, ČR, 2007)

 

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

26.10.2010 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala