Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.2.2012 19:00

Renesanční židovská Praha

Přednáška Pavla Sládka, ve spolupráci se Společnístí pro historii čskoslovenských Židů a krajanskou organizací BBLA

Přednáška Pavla Sládka z Karlovy Univerzity v Praze

Rabi Jehuda Löw (asi 1525–1609) a jeho pražská akademie: Židovské myšlení v pozdně renesanční Praze

Tématem přednášky je intelektuální prostředí pozdní renesance, rudolfínské Prahy a centrální role rabi Jehudy Löwa, známého jako Maharal, pro duchovní život pražské židovské obce. Pokusíme se zařadit Maharalovo myšlení do kontextu renesanční Evropy a popsat význam Prahy jakožto jednoho z center židovského života sklonku 16. století. Roku 1598 vydala pražská hebrejská tiskárna Maharalovu knihu Beer ha-gola (Studna exilu), jež je mnohými moderními badateli považována za jeho nejvýznamnější spis. Patrně nejznámější pasáž Studny exilu je Maharalova polemika proti italskému židovskému historiografovi Azarijovi de’ Rossimu a jeho knize Me’or Einayim (1573), ve které de’ Rossi použil vědecké metody k interpretaci Talmudu. Pro prostředí Maharalovy akademie, do které je třeba polemiku s de’ Rossim umístit, je symptomatické, že názory samotného Maharala, jak je formuluje ve spise Studna exilu, jsou obecně konzervativnější než názory jeho žáků, kteří Azarju citovali a často překračovali i další zásady svého mistra, například zákaz studovat u nežidovských učenců.

Pavel Sládek je odborným asistentem na Karlově Univerzitě v Praze, kde získal doktorát v oboru Dějiny a teorie literatur Asie a Afriky. Ve své disertaci se zabýval možnostmi interpretace rabínské literatury formativního období z hlediska teorie žánrů. Publikuje v češtině a angličtině na řadu témat spojených se středověkým a raně moderním hebrejským písemnictvím a židovským myšlením, především z oblasti střední a východní Evropy. Na jaře 2012 vydá nakladatelství Academia Praha jeho rozsáhlou monografii Raši (1040-1105): Vznik biblického komentáře ve frankoporýnských židovských centrech.

 

Fotografie  ©Jewish Museum in Prague

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

15.2.2012 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala