Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.4.2011 19:00

Frédéric Chopin a W.W.Würfel - žák a jeho učitel

KONCERT KLASICKÉ HUDBY. Martin Vojtíšek - klavír, spoluúčinkuje Alice Fiedlerová - klavír

Program:

Václav Jan Tomášek: Ekloga op. 83 č. 2
W.W.Würfel: Grand Rondeau Brillant op. 30
W.W.Würfel: Fantasie pro čtyřruční klavír op. 14
Frédéric Chopin: Mazurka a moll
                          Nokturno F dur op. 15 č. 1
                          Nokturno H dur op. 9 č. 3
                          Scherzo b moll op. 31
                          Scherzo cis moll op. 39

Všeobecně se uznává, že Chopin měl pouze jednoho učitele klavíru: Čecha Vojtěcha Živného, který učil Chopina od šesti do dvanácti let. Máme opravdu věřit, že Chopin už dále nebyl ovlivněn žádným jiným klavíristou? Pátrání Martina Vojtíška v českých a rakouských archivech vyneslo na světlo zapomenuté skladby českého klavírního virtuosa a skladatele Václava Würfela (1790-1832). Würfel byl blízký přítel Chopinovy rodiny a Chopinův učitel na Varšavské konzervatoři. Organizoval Chopinův první koncert v zahraničí ve Vídni v roce 1819 a je mnohokrát zmiňován v Chopinových dopisech. Prominentní český klavírista Martin Vojtíšek zahraje dvě skladby od W.W.Würfela, žáka pražské klavírní školy Václava Jana Tomáška (druhou na čtyři ruce společně s Alicí Fiedlerovou), a přesvědčivě dokáže, že Chopin byl silně ovlivněn tímto českým skladatelem v rozhodujících letech svého hudebního rozvoje.

Martin Vojtíšek se představil obecenstvu na řadě koncertů v různých evropských zemích, např. ve Francii (Paříž, Bordeaux), Španělsku (Sevilla, Córdoba), Itálii, Německu (Mnichov), Řecku (Krétský festival), Holandsku (Rotterdam) a Polsku. Na kompaktní disky natočil skladby F.Liszta (Sonáta h moll), F.Chopina (Sonáty, Scherza, Balady, Valčíky a Nokturna), L.v.Beethovena, J.N.Hummela, C.M. von Webera, E. Satieho a současných skladatelů. Zvláštní pozornost věnuje autentické interpretaci české hudby přelomu 19. a 20. století. S touto dobou je spojen osobností své dlouholeté učitelky a vynikající pianistky Ilony Štěpánové-Kurzové, která žila v úzkém kontaktu s hudbou skladatelů - svých současníků Leoše Janáčka a Vítězslava Nováka (např. Janáčkovi, který byl nadšen její hrou, premiérovala jeho Concertino). Martin Vojtíšek realizoval jedinou kompletní nahrávku Novákova klavírního díla (4 CD - http://novak-vojtisek.wz.cz). Uplatňuje se i jako skladatel, mezi jeho skladby patří např. Koncert pro altsaxofon a orchestr, Trio pro flétnu, violoncello a klavír, Sonáta pro housle a klavír, klavírní a písňové cykly. Jako skladatel má samostatné heslo v německé monografii Petera Hollfeldera Die Klaviermusik vydanou nakladatelstvím Nikol v Německu ISBN 3-933203-12-0. Působí jako profesor Pražské konzervatoře a Artist Faculty for NYU Steinhardt's Study Abroad program.

Alice Fiedlerová vystudovala Akademii múzických umění v Praze ve třídě doc. Borise Krajného. Věnuje se především komorní hře. Spolupracovala s významnými umělci, jako jsou např. Yossi Arnheim, první flétnista Israelské filharmonie, violoncellista David Sella (Israel) nebo Vadym Borysov, koncertní mistr Národní filharmonie Ukrajiny. Vystupovala v Německu, Francii, Švýcarsku a Belgii, nahrávala pro Český rozhlas i Českou televizi. Od r. 2006 účinkuje na festivalu Americké jaro v České republice, který je zaměřen na uvádění hudby amerických skladatelů, a pravidelně spolupracuje s americkými umělci (Anrew Schultze, Lynn Eustis, Brian Nedvin, Joan Metelli, Jay Gardner). Vyučuje na New York University in Prague.

Organizuje DAHA, BBLA, České Centrum New York

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

8.4.2011 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala