Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.12.2014 - 20.1.2015

Metaplay, Praha – New York

Výstava abstraktních českých a amerických současných umělců připravená kurátorkami Petrou Valentovou (US) a Vlastou Čihákovou (CZ).

Vernisáž výstavy:
Středa, 10. prosince, 18:30-20:30 hodin
Výstava je otevřena do 20. ledna 2015 


Název výstavy Metaplay náleží světu virtuální reality. Byl zaveden Myronem Kruegerem na počátku 70. let v rámci konceptu videoplace, později byl používán na počítačové hry. Pro výstavu maleb abstraktního zaměření, jež se konala poprvé v Galerii kritiků v roce 2012 byl použit jako metafora pro hru uvnitř hry, story uvnitř story, jak zní jeho původní význam. Z  koncepčního hlediska byl podstatný – zdůrazňoval princip apropriace, tedy přivlastnění určitého metodického postupu či koncepce z dějin umění, anebo výseče vizuální reality. Upozorňoval také na zánik uzavřených myšlenkových systémů v umění a jejich aktualizovanou dekonstrukci. Zahrnoval i možnost propojení technik ve smyslu intermediality a důraz na interakční komunikaci s divákem. Výstava Metaplay byla podnětná natolik, že se zrodila úvaha o názorové konfrontaci se zahraničím. Ve spolupráci s galerií Anita Shapolsky (AS Art Foundation) v New Yorku byli pozváni čtyři mladí američtí umělci, již si názorově konvenují s výběrem českých autorů. Vytvářejí se čtyřmi českými umělci pozoruhodný konfrontační soubor, zabývající se různými možnostmi abstraktního vyjádření. Zatímco společným jmenovatelem českých umělců – Jana Bernartová, Patricie Fexová, Josef Mladějovský a Evžen Šimera – je analytický přístup ke koncepcím malby v dějinách umění, s přihlédnutím k jejímu metodologickému a technickému výrazu, americké autory Liz Ainslie, Nils Folke Anderson, Mark Masyga, Ryan Russo – spojuje kromě vědomí domácích tradic abstrakcionismu i zájem o vizuální realitu společnosti, s čerpáním motivů z informatiky, designu a architektury. Galerie Anita Shapolsky je od roku 1982 profilována na vývoj americké malby od dob abstraktního expresionismu po dnešní mladou generaci.
Výstava Metaplay, Praha – New York se koná v koncepční spolupráci kurátorky Galerie kritiků Vlasty Čihákové Noshiro s Petrou Valentovou, jež je sama výkonnou umělkyní a provedla výběr amerických autorů a děl.Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

Od: 10.12.2014
Do: 20.1.2015

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala