Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.3.2011 19:00 - 20:30

Moje 20. století

FILMOVÝ KLUB. Dokumentární film Moje 20. století. Režie: Olga Sommerová, 2005, 56 min, v českém znění s anglickými titulky. Vstup zdarma

Adriena Šimotová, Lenka Reinerová, Soňa Červená, každá jinak prožívala stejnou epochu, neklidné a vzrušující dvacáté století.

Už v mládí mě okouzlovala moudrost starých žen. Hledala jsem v jejich vyrovnanosti, kterou vyzařovaly po prožitých životních bitvách, naději a inspiraci pro svůj vlastní život,“ říká dokumentaristka Olga Sommerová a představuje tři význačné ženy, narozené za první republiky, které zasvětily svůj život umění i rodině. Všechny tři ženy jsou ve svých osmdesáti letech bystré, tvořivé, moudré.

Adriena Šimotová, osobnost českého moderního výtvarného umění.
Lenka Reinerová, dramaticky zasažena oběma totalitami minulého století tak, že se její osobní život stal inspirací pro literární tvorbu.
Soňa Červená, po emigraci vystupovala na světových hudebních scénách, doma bylo její jméno zapomenuto.

Režisérka Olga Sommerová nahlédla do soukromí tří českých žen narozených za první republiky; tří významných umělkyň, jejichž dílo je doma mnohdy ceněno méně než v zahraničí a které srší energií i životní moudrostí. Obrazy ze života Adrieny Šimotové, moderní výtvarné umělkyně, Lenky Reinerové, novinářky a spisovatelky, a Soni Červené, herečky a pěvkyně, jsou umístěny na pozadí zhutnělém neveselými událostmi uplynulého století. Pro každou z nich znamenaly kruté zacházení, střety s různými druhy totalit a přinesly jim mnoho osobních ztrát. I přesto v sobě tyto ženy dokázaly najít mnoho energie a síly k dalšímu životu i k tvorbě. Působivost dokumentu je založena nejen na aktivitě, optimismu, moudrosti a vyrovnanosti zachycovaných postav, ale i na přístupu režisérky k tématu a na zvolené filmové formě, odhalující zajímavé souvislosti. Ženy se stávají nejen vypravěčkami svých příběhů, ale i důležitými svědkyněmi doby. Kruté podmínky vytvářejí rámec, v nichž se jejich osudy splétají, a z jejich konkrétních zážitků je sestavován obecný obraz dvacátého století.

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

29.3.2011 19:00 - 20:30

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala