Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.3.2003 0:00 - 0:00

Nadace Člověk v tísni - Odvrácená strana světa, Afghanistán a Čečensko - Panelová diskuse "International Civil Society: Responsibilities in Times of Conflict" a videopromítání dokument. filmů

Pokračování série pořadů věnované nadaci Člověk v tísni nazvané "Odvrácená strana světa: Afghanistán a Čečensko" pořad 20.3. připravený ve spolupráci New School University zahrnuje promítání dokumentárních filmů, následnou diskusi na téma humanitární pomoci a panelovou diskusi "International Civil Society: Responsibilities in Times of Conflict" s představiteli prestižních institucíOdvrácená strana světa: Afganistán a Čečensko

Program:

Zahajovací øeè: rektor Richard J. Bernstein, Graduate Faculty of Political & Social Science, New School University

17:00 hod.
Afghanistán and Èeèensko: Odvrácená strana svìta
promítání dvou èeských dokumentárních filmù: "Údolí posledních mudžahedinù" z oblasti bývalé frontové linie v Afghanistánu, Dara-i-Suf, a "Odvrácená strana svìta" o válce v Èeèensku - následované diskusí o humanitární pomoci se zástupci Nadace Èlovìk v tísni, Tomášem Pojarem a Janem Plešingerem, a Irenou Grudzinskou Gross, z Ford Foundation.

18:30 hod.
Panelová diskuse: International Civil Society and its Responsibilities in Times of Conflict

Mezi øeèníky vystoupí:
Hynek Kmoníèek, Velvyslanec ÈR pøi OSN
Rory Mungoven, Global Advocacy Director, Human Rights Watch
Irena Grudzinska Gross, Program Officer of the Peace and Social Justice Program of the Ford Foundation. Remarque Institute, New York University
Aristide Zolberg, Eberstadt Professor and University in Exile Professor of Political Science, Graduate Faculty, New School University

****

série poøadù bude zahájena 19.3. v ÈC New York vernisáží výstavy fotografií Ivy Zimové "Èeèensko a Afghanistán" (19.3.2003 - 30.4.2003), a videopromítáním dokumentu "Údolí posledních mudžahedinù" také v ÈCNY (19.3.) s prezentací aktivit Nadace Èlovìk v tísni øeditelem T. Pojarem a J. Plešingerem

Místo konání:

Bohemian National Hall, 321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

20.3.2003 0:00 - 0:00

Organizátor:

ČCNY


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala