Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.4.2011 18:30 - 26.5.2011 18:00

Nový (z)boží 10!

Výstava designu - soutěž Národní cena za studentský design 2010. Vernisáž proběhne ve středu 20. dubna 2011 od 18:30 do 20:30 hodin. Panelová diskuze vztahující se k výstavě se pak uskuteční téhož dne od 19:30 hodin. Výstava bude otevřena do 26. května 2011.

Nový (z)boží 10!

Národní cena za studentský design 2010

Národní cena za studentský design byla vyhlášena po prvé Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje na soutěže, které organizovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky. Do soutěží profesionálních designérů, které Design centrum ČR organizovalo, se hlásili od počátku se svými především školními pracemi také studenti, kteří byli hodnoceni ve vlastní kategorii. S přibývajícím počtem středních, vyšších a vysokých škol a univerzit, v nichž se studenti designu vychovávají, se zvyšovalo také množství přihlášených prací. Od roku 2004 se proto celostátní studentská soutěž osamostatnila pod názvem Studentský design. Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design.

Design Cabinet CZ, nadační program Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlásil letošní ročník společně s Unií profesionálních designérů ČR, Unií výtvarných umělců ČR, Obcí architektů ČR a Asociací středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory.

Do soutěže se přihlásilo 189 studentů se 170 pracemi z 19 středních odborných škol a vyšších odborných škol a z 10 univerzit a vysokých škol. Studenti předkládali k hodnocení prototypy, modely, doprovodné plakáty a portfolia. Jejich práce hodnotily tři nezávislé poroty: středoškolská porota složená z pedagogů středních a vyšších odborných škol byla nominována Asociaci středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory, vysokoškolská porota byla složena z pedagogů vysokých škol a univerzit a jmenována podle počtu zúčastněných studentů a jejich úspěšnosti v loňském ročníku rektory a děkany škol. Národní porota byla složena z nezávislých expertů a nejlepších profesionálních designérů ČR. Celkem hodnotilo studentské práce 34 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, designérů, architektů a kurátorů designu. 

Poroty nominovaly v několikakolovém hodnocení k ocenění 39 prací. Jedna získala Národní cenu za studentský design 2010, 5 ocenění Excelentní studentský design 2010 a 12 cenu Dobrý studentský design 2010. Vítěz národní ceny získává finanční hodnotu 20 000 Kč od nadačního fondu JUDr. Martina Růžičky, cenu generálního ředitele Českých center, cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu, výrobky firem Botas a.s.; Croy Concept, s.r.o.; ELTON hodinářská, a.s.; Eta, a.s.; Erco Lighting Gmb;  IKEA ČR, Melitta ČR, .s r.o.;Tescoma s.r.o. a Student Agency s.r.o.

Zvláštní ceny udělují děkani vzdělávacích institucí, profesionální sdružení, muzea a odborné časopisy. Cenu Design Exit uděluje vybrané práci děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (30 000 Kč),vybraná vysokoškolská práce a dvě středoškolské práce získávají Ceny ředitele Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni (ve výši 15 000 Kč a 2 x 5 000 Kč), vybraná práce získává Cenu Národního technického muzea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek ve výši 10 000 Kč), vybraná práce získává Cenu Uměleckoprůmyslového musea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek ve výši 10 000 Kč), vybraná středoškolská práce získává Cenu Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea (5 000 Kč). Firmy Botas a.s., Croy Concept, s.r.o., IKEA ČR, s.r.o. ETA, a. s. a Tescoma s.r.o. ocení svými produkty vedle vítěze národní ceny také ty, kdo získali ocenění Excelentní studentský design 2010. Firmy Botas a.s., Croy Concept, s.r.o., IKEA ČR, s.r.o. a Tescoma předává ceny všem, kteří získali ocenění Dobrý studentský design 2010, nominované finalisty soutěže odmění svými produkty firmy IKEA ČR, s.r.o. a Tescoma s.r.o udělila vlastní cenu vybrané práci.

Další ocenění udělují Unie profesionálních designérů ČR, Unie výtvarných umělců ČR, brněnská firma Finezza Design a časopis Architekt. Na tiskové konferenci vyberou žurnalisté Cenu novinářů. Cenu veřejnosti získávají vysokoškolská a středoškolská práce s nejvyšším počtem hlasů v hlasování na webových stránkách v podobě svítidel firmy Eco-design, spol. s.r.o.  

Soutěž a výstava mohly proběhnout díky finanční podpoře firem Electrolux ČR, Domu bytové kultury Praha, a.s. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Grund, a.s. a Jablotron Alarms a.s. a materiálové podpoře firem Arctic Paper, Botas a.s., Croy Concept, s.r.o., Česká centra, Eco-Design, spol. s.r.o,, Elton hodinářská, a.s., Eta, a.s., Erco Lihhting GmbH, Finezza Design, IKEA ČR, s.r.o., Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Melitta ČR s.r.o., Tescoma s.r.o. a Student Agency s.r.o. O katalog se postaralo stejně jako v předchozích dvou ročnících grafické studio Kolektiv, o architekturu výstavy studenti Jindřich Vodička z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Jiří Toman z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Kurátorkami výstavy jsou Dita Hálová a Lenka Žižková, logo soutěže od Milana Sodomy vyšlo ze zadání Vyšší odborné školy grafické v Praze, autorem symbolů soutěže je Jiří Janíček.

Katalog byl posvěcen Petrem Brzobohatým ze Starokatolické církve ČR.

PhDr. Lenka Žižková, Design Cabinet CZ

www.designcabinet.cz                                                         

 

 

 

 

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

Od: 20.4.2011 18:30
Do: 26.5.2011 18:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala