Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.6.2012 - 17.10.2012

Orbis pictus - Studna her

Interaktivní expozice zvukových, kinetických a vizuálních nástrojů. Vernisáž výstavy: Úterý, 26. června 2012, 18:30-20 hodin.


Autoři:
Michael Delia 
Paul DeMarinis 
Eleanor Dubinsky 
Martin Janíček 
Jaroslav Kořán 
Tom Kotik 
Pavel Mrkus 
Petr Nikl 
Ondřej Pivec 
Karel Ruzicka Jr
Ondrej Smeykal 
Marianna Stránská

Interaktivní výstava Orbis Pictus – Studna her je vytvořená pro Galerii Českého centra v New Yorku, kterou promění v herní prostor určený dětem i dospělým pro jejich přímou interakci se všemi rozmístěnými objekty, pro jejich otevření se hře. Hra je zde principem k poznávání vlastních schopností nonverbální komunikace.

Pomocí fyzického doteku je možné rozehrávat zvukové a světelné objekty. Návštěvníci se stanou tvořivými hráči a partnery, bez jejichž aktivity se nástroje sami nerozezní a nerozpohybují. Sami si vytvoří momentální atmosféru, která je bude pobízet spoluhrát a vzájemně naslouchat, otevírat se komunikaci mezi sebou skrze rozmístěné nástroje.

Studna her je komorním souborem, souvisejícím s dlouhodobě se vyvíjejícím českým projektem Orbis Pictus aneb… Součástí výstavy jsou filmové sestřihy všech minulých interaktivních projektů, charakterizující jeho vývoj a šíři.
www.orbis-pictus.com

Studna her proběhne při příležitosti výstavy Století dítěte v MoMA, jejíž součástí bude i kolekce hraček české designérky Libuše Niklové.

 

Slovo kurátora:  

Orbis Pictus – Studna her

Interaktivní expozice Studna her v galerii Českého centra v New Yorku navazuje na projekty Orbis Pictus aneb…, iniciované Radanou a Jiřím Waldovými,  pořádané od roku 2006 v České republice i v zahraničí, nesoucí ve svém jménu název jedné z knih významného teologa, filosofa a pedagoga Jana Ámose Komenského (1592 - 1670).

Vychází z jeho stále aktuálních myšlenek poznávat svět skrze vlastní smysly, prostřednictvím osobní zkušenosti. Jeho pedagogické texty, jako například Škola hrou, jsou pro nás stálou inspirací. Hru chápeme jako kreativní schopnost hlubšího poznání. Je podstatným spouštěčem všech tvůrčích počinů. Ve své spontaneitě nás nechává v otevřeném a intenzivním vztahu ke světu i k ostatním lidem. Hra je naším komunikačním prostředkem. Je klíčem k naší imaginaci, tím i k tvořivé životní síle. Rozšiřuje náš obzor, dává nám potřebný odstup od sebe sama, rozměr sounáležitosti s celkem.

Studna her je další článkem z řady interaktivních výstav, vzniklých ve 21. století, které představují hravé objekty "velkých dětí", nejenom umělců, vycházejících z této spontánní energie hry. Studna her je rovněž inspirována interaktivními sekcemi přírodovědných muzeí. Využití fyzikálních zákonů a přírodních energií je ve Studně her aplikováno na rozšiřování imaginace.

Studna her je tvůrčím hřištěm, uměleckou laboratoří. Setkáním ve hře, která uvolňuje a ruší společenské, věkové i sociální hranice. Expozice je určena dětem i dospělým. Vystavené nástroje a objekty jsou zde záminkami k spoluvytváření atmosféry, ke spouštění dialogu mezi momentálně přítomnými spoluhráči - spolutvůrci. K otevírání jejich vlastních tvůrčích schopností.

Studna her obsahuje nástroje na zvukové, pohybové i vizuální hry, jejichž rozeznění závisí na samotných návštěvnících. Symfonie expozice je neustále znovu tvořena na místě společnou atmosférou, vstřebávající funkčnost jednotlivých objektů, které nejsou konfrontovány mezi sebou, ani individuálně izolovány, ale naopak vytváří homogenní organismus. V propojených konstelacích tvoří symbiózu vjemů, krajinu pro všechny smysly, reflexní ozvěnu představivosti, připomínající platónskou jeskyni jevů.

V takto aktivním prostředí návštěvníci vnímají nezbytnost v účasti na hře. Pociťují zapomenutou dětskou bezprostřednost. Expozice se tak stává nepřetržitým happeningem. Koncept je maximálně otevřen a tím i předurčen neustálé změně a vývoji. Pojícím zadáním všech objektů je jejich interaktivita, dotykovost, otevřenost pro aktivní účast návštěvníka.

Projekt propojuje umělecké formy, maže hranice žánrů mezi divadlem, hudbou a vizuálním uměním.

Součástí projektu je řada koncertů, workshopů a performancí.

-Petr Nikl

 

Doprovodné akce

26. června 
18:30   Zahájení výstavy
20:00   Slunovrat – hudební a vizuální jam session

30. června
15:00   Zvukostínohra I – dílna pro všechny věkové kategorie

28. července
15:00   Zvukostínohra II – dílna pro všechny věkové kategorie
20:00   Tanec stínů – interakce improvizované hudby a světelných partitur

15. září
15:00   Putování za zvuky – dílna pro všechny věkové kategorie                           
Součást festivalu Moving Sounds www.argentomusic.org
20:00    Malý velký svět (Small Big World): A concert Beyond Borders

www.orbis-pictus.com

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

Od: 26.6.2012
Do: 17.10.2012

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala