Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Filmový festival - BAMcinématek

BAMcinématek a České Centrum New York ve spolupráci s filmovou kurátorkou Irenou Kovářovou představí serii českých filmů v rámci 10. výročí BAMcinématek.

Petr Maceček – Koncert

Neděle 11. října v 19hodin ČESKÉ CENTRUM NEW YORK Bohemian National Hall, 321 East 73rd, New York, NY 10028

Filmový kouzelník Karel Zeman

Od 14. – 30. října 2009 - výstava "Filmový kouzelník Karel Zeman" Od 14. - 16. října - promítání filmů

DĚTSKÁ ŠKOLKA V ČESKÉM CENTRU

Každé úterý v 10:30 hodin Bohemian National Hall, 321 East 73rd Street, NYC

Petra Hulová – Paměť mojí babičce – prezentace knihy

22. října 2009 v 19hodin ČESKÉ CENTRUM NEW YORK Bohemian National Hall, 321 East 73rd, New York, NY 10028

LETNÍ FILMOVÉ PROMÍTÁNÍ NA STŘEŠE - SKŘÍTEK

Po jednom z divácky nejúspěšnějších českých filmů posledních let Cesta z města a netradičním dokumentu Z města cesta, přichází Tomáš Vorel s dalším celovečerním snímkem Skřítek. Režisér se tak...

Czech Street Festival 2009

11. ročník Czech Independence Day Celebrations 2009 Czech Street Festival 3. října, 12.00 – 19.00 hod. 83rd Street mezi Madison a Park Avenues

DĚTSKÁ ŠKOLKA V ČESKÉM CENTRU

Každé úterý v 10:30 hodin Bohemian National Hall, 321 East 73rd Street, NYC

Melting the Pot – Changing the Shape of Cultural Framing

12. září – 16. října Galerie Českého centra, 1109 Madison Avenue @ 83rd Street

BARACK OBAMA - Cesta za sny mého otce

22. září od 18:30 hod., České Centrum NY v Bohemian National Hall, 321 East 73rd Street, mezi 1st a 2nd Avenue New York, NY 10021

PETR ZELENKA – KONCERT

Zelenkova hudba se, podobně jako hudba jeho kolegů, kamarádů a častých spolupracovníků – Davida Dorůžky a Jaromíra Honzáka – pohybuje na pomezí žánrů, hranice mezi jazzem a ostatními styly je velmi...

DAVID VÁVRA – přednáška

16. září od 18:30 hod., České Centrum NY v Bohemian National Hall, 321 East 73rd Street, mezi 1st a 2nd Avenue New York, NY 10021

VÝSTAVA „ŠUMNÁ A BEZBRANNÁ“

Černobílé velkoformátové panoramatické fotografie Michaela Míčka vznikly v průběhu natáčení úspěšného cyklu dokumentárních filmů „Šumná města“ autorů Radovana Lipuse a Davida Vávry, které jsou...

PROMÍTÁNÍ - ŠUMNÁ A MĚSTA

„Kampak já se vypravím? Které město oslavím? Kam vyrazím, už vím!“ tento veršík uvádí cyklus Šumná města – putování po památkách se svérázným průvodcem Davidem Vávrou, který veřejnost ani odborníky...

CZECH BENEFASHION.09

Druhý ročník úspěšné Czech Benefashion show v New Yorku. V rámci přehlídky se představí studenti ateliéru designu a obuvi VŠUP s kolekcí „Reflexe tradic“. Přední česká oděvní designérka Liběna...

Jazykový kurz Čestiny

Každé pondělí od 19hodin a sobota od 10:30 hodin Bohemian National Hall, 321 East 73rd Street, NYC

test

byjh

test II

hgygliug;o

test III

rhfrhrth

Série němého filmu – Cikáni

Restaurovaný film Cikáni je adaptací stejnojmenné novely (1835) nejvýznamnějšího básníka českého romantismu Karla Hynka Máchy. Máchova próza má složitou stavbu. Příběh o benátském gondoliérovi,...

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Kalendář