Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.5.2015 19:00

ČTVRTEČNÍ FÓRUM: Paralely

Profesor Igor Lukeš z Bostonské univerzity pohovoří o znepokojujících paralelách mezi aktuální situací na Ukrajině a Československu na konci třicátých let, krátce před vypuknutím druhé světové války.


Přednášku začne profesor Lukeš shrnutím o Ukrajině, jejíž důležitost ohledně rovnováhy sil v Evropě byla demonstrována již několikrát v historii. Zabývat se bude zejména tím, jak se protest, který byl původně zaměřen proti zkorumpovaným oligarchům v roce 2012, díky propagandě a použití sil transformoval do etnického konfliktu, který vyvrcholil anexí Krymu ruskou vládou pod vedením Vladimira Putina. Profesor Lukeš se bude zamýšlet nad podobným průběhem událostí, které hýbaly našimi dějinami na konci třicátých let, kdy nacisté zabrali ve jménu ochrany německého obyvatelstva, žijícího v Čechách, část tehdejšího Československa. 

Igor Lukeš je profesorem historie a mezinárodních vztahů na Pardee School of Global Studies na Bostonské univerzitě. Je autorem publikace On the Edge of the Cold War: American Diplomats and Spies in Postwar Prague (New York: Oxford University Press, 2012).

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

14.5.2015 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala