Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.10.2002 0:00 - 0:00

PARTNERING WITH EAST-CENTRAL EUROPE

Společenské setkaní pro účastníky konference, jejímž cílem je získaní amerických investic do infrastruktury v zemích CEE. Konference

Mezi pozvanými hosty setkání jsou politiètí pøedstavitelé CEE, zástupci mìst èi samospráv, dále pak zástupci amerického obchodního a finanèního sektoru.
Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

29.10.2002 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum New York


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala